Kurzemes Vārds

11:09 Sestdiena, 15. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Dziesma Dieva godam

Aija Engelmane

Kristīgā mūzika ir pasaules mūzikas kultūras svarīga un bagāta sastāvdaļa. Arī tie, kas ar Dievu ir uz jūs un baznīcu apmeklē tikai dažas reizes gadā, nenoliegs, ka tobrīd tieši mūzika viņus iespaido visvairāk. Mazliet pieticīgāka, bet tomēr ļoti būtiska un vienojoša ir katras draudzes iekšējā muzikālā dzīve. 125 gadu garumā veidojusies Latvijas baptistu draudžu kordziedāšana. Lūk, kā to raksturo luterāņu laikraksta "Svētdienas Rīts" redaktore Anita Tukiša: "Dziesma tiešām ir baptistu draudzes dievkalpojuma neatņemama sastāvdaļa. Var tikai apbrīnot baptistu pārsteidzošo muzikalitāti. Katrā draudzē ir koris, dažās pat vairāki. Daži draudžu kori jau svinējuši savu simt un pat vairāk gadu jubileju."

Tagad Liepājas baptistu Pāvila draudzes koris ar savu 110 gadu pastāvēšanu pievienojies ilgi un ražīgi darbojošos koru skaitam.

Ieskatoties Pāvila draudzes kora pirmsākumos, jāatzīmē pirmais diriģents Jēkabs Svars ar savu nelielo kori 20 dziedātāju sastāvā. Latvijas baptistu pirmais profesionālais komponists bija Kārlis Iņķis, Pēterburgas konservatorijas brīvklausītājs, kura dziesmas joprojām ir latviešu un krievu baptistu draudžu repertuārā. No 1908.gada ilgus gadus kori vadīja Andrejs Ģēģeris (1877.-1950.g.). Lūk, kā viņu portretē komponists Viktors Baštiks: "Diriģējot viņš vārda pilnā nozīmē iedegās - sārtie vaigi kļuva vēl sārtāki, acīs mirdzēja tas skatiens, ko redzam cilvēkiem sajūsmas brīžos. Kuplās ūsas piedeva cienību un brašumu visam viņa stāvam?"

Nozīmīga loma kora vēsturē bija ārstam, diriģentam, komponistam un ērģelniekam Eduardam Baštikam (1906.-1992.g.). Dzimis Pērkones pagastā, mūziku mācījies Liepājas Tautas konservatorijā pie Ādolfa Ābeles. Pēc Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes absolvēšanas E.Baštiks kļuva par Liepājas slimnīcas ārstu un uzņēmās arī kora virsvadību. Viņa vadībā koris jūtami izauga profesionāli, atskaņojot arī lielas formas vokālos darbus - J.Haidna oratorijas "Septiņi vārdi pie krusta" un "Pasaules radīšana". 1944.gadā E.Baštiks devās bēgļu gaitās un vēlāk kļuva par Ņujorkas latviešu baptistu draudzes kora diriģentu. Viņš bija arī iecienīts ārsts - terapeits un psihiatrs. Pēc Atmodas, 1992.gadā, realizējās sen lolotais sapnis - kopā ar sievu Olgu atkal redzēt Latviju. Diemžēl drīz pēc atgriešanās sekoja slimības saasināšanās un aiziešana Mūžībā. E.Baštiks guldīts Liepājas Līvas kapos.

1950.gadā kora virsvadību pārņēma Arturs Matrozis (1909.-1996.g.) kopā ar otro diriģentu Žani Eilenbergu. A.Matrozis organizēja arī stīgu orķestri, vīru vokālo ansambli. Viņa vadībā 1960.gadā izpildīta V.Brodburija un G.Rotas kantāte "Daniēls". A.matrozis ļoti daudz darīja kora dziesmu bibliotēkas paplašināšanai, ar dažādu - toreiz neatļautu - mājās iespējamu tehniku norakstot un pavairojot kora dziesmu lapiņas. Par to savā vēstulē J.Tervitam viņš rakstīja: "Atceros tikai to, ka bija vajadzīgs gaismas jutīgs papīrs, spilgts apgaismojums un ožamais spirts. Ožamo spirtu izlūdzos, strādādams "Sarkanajā metalurgā"".

Par spīti padomijas laika spaidiem un aizliegumiem tieši šis periods un sešdesmitie gadi bija viens no draudzes mūzikas dzīves uzplaukuma posmiem. Enerģiski strādāja arī jaunā diriģente Valda Lapsa (dzim.Šķubure), piesaistot daudz jauniešu. Ir labi solisti un mūziķi, bet koristu skaits pārsniedz simtu. No sirmā diriģenta Ž.Eilenberga svētību savam darbam saņēma Miranda Ulberte, toreiz vēl Mūzikas vidusskolas audzēkne. Turpat desmit gadu kora virsvadītāja ir Judīte Biķe (dzim.Rimbeniece).

Lielais pārmaiņu laiks - 1990.gads nāca ar strauju draudzes locekļu pieplūdumu, bet korī neizdevās saglabāt visu paaudžu sadarbību. Tāpēc par patstāvīgu vienību kļuva jauniešu koris, kuru vadīja Ligita Ūpe, Ilze Starka, Aija Šķubure, bet pašreiz vada Sandra Ūpe.

Kāda ir kora šodiena? Kopš 1984.gada kora vadība ir Kārļa Rozenšteina rokās. Viņš ieguvis solīdas zināšanas Ventspilī pie izcilās kordiriģentes Elvīras Salmiņas un vokālās pedagoģes Hermīnes Salas. Pašreiz korī ir 45 dalībnieki. Mēģinājumi notiek vienreiz nedēļā, piektdienas vakaros. Gadā koris piedalās vismaz 80 dievkalpojumos, izdziedot ap 300 dziesmu. Bez K.Rozenšteina kori diriģē arī A.Lemaiķe un M.Ulberte. Svarīgs notikums gaidāms vasarā - 16.jūlijā Ventspilī, kad savos Piektajos dziesmu svētkos pulcēsies visi latvijas baptistu draudžu kori. Programmā būs L.Garūtas, P.Vaska, P.Dambja, T.Ķeniņa, R.Dubras dziesmas. Pirmatskaņos Viktora Baštika dziesmu "Tu esi klints".

Tieši V.Baštiks (1912.g.) ir izcilākais baptistu komponists, kuru muzikologs Oļģerts Grāvītis raksturo šādi: "Viktors Baštiks ir viena no viscēlākajām un tīrākajām personībām samērā plašajā latviešu garīgās mūzikas laukā." Studējis kompozīciju pie profesora Jāzepa Vītola, viņa pedagogi bijuši Ā.Skulte, P.Barisons, A.Žilinskis. Kara vētras arī V.Baštiku aizrāva trimdā. Kopš 1952.gada komponists dzīvo Filadelfijā. 1980.gadā V.Baštiks saņēma PBLA Kultūras fonda goda balvu, 1989.gadā - K.Barona prēmiju, bet 1991.gadā uzņemts par biedru latvijas Komponistu savienībā. V.Baštika komponista gaitas aizsākās Liepājā, bet šodien viņa vairāk nekā 200 kora dziesmu ir nopietns ieguldījums draudžu koru repertuārā. V.Baštika spalvai pieder arī vairāk nekā 20 lielas formas vokālie darbi. Tās ir kantātes, oratorija "Jēzus Nācarietis", "Rekviēms".

Svētdien, 30.aprīlī, rīta dievkalpojumā skanēs kora dziesmas, uzstāsies sieviešu vokālais sekstets un vīru vokālais kvartets. Vakara dievkalpojumā pulksten 17 galvenā diriģenta K.Rozenšteina vadībā izskanēs amerikāņu komponista Dž.V.Petersona kantāte "Dziesmu skaņas" korim, trim solistiem, klavierēm un ērģelēm. Ar to koris atskatīsies uz noieto, bagāto ceļu. Klātesot kādā no mēģinājumiem, iepriecināja koristu lielā atbildības sajūta, labais vokālais sniegums. Sapratu, ka dziedāšana ikvienam koristam nav slogs vai pienākums, bet gan apliecinājums un kalpošana.