Kurzemes Vārds

11:09 Ceturtdiena, 21. novembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Skatiens

Kad saulgrieži ienāk lauku sētās

Pēteris Jaunzems

Šonedēļ, iegriežoties rajona pagastos, iznāca satikties ar ļoti nevaļīgiem cilvēkiem. No miegainības tur nebija ne vēsts. Pilsētā tādu vispārēju rosīšanos nekad nav gadījies novērot. Negribu teikt, ka tādas nav. Iespējams, rosīšanās grūtāk pamanāma, jo priekšplānu aizņem ļaudis, kas stundām zviln "Alus dārzā" vai arī vēro apkārtni no Rožu laukuma soliem. Uz tādiem paraugoties, rodas iespaids, ka nekur nav jāsteidzas, jo dzīve tik un tā ir mūžīga.

Nudien, brīžiem jutos pat neērti, ka ar savu klātbūtni un izvaicāšanu kavēju lauku ļaudis viņu steidzamajos darbos. Siens jāpļauj un jāved šķūņos, jo pamalē, rau, jau drūzmējas negaisa mākoņi, pagalms jāslauka, alutiņš jābrūvē, ķimeņu siers jāsien un arī sakņu dobes vēl gaida ravētājus. Pēc lietus nezāles esot saaugušas gluži kā mežs!

"Kaut arī laiki nav viegli, mēs pagastā diezgan sparojamies," pastāstīja kalētnieks Kārlis Sprūds. Pazīstamais cūkaudzētājs vienlaikus ir arī pašvaldības deputāts. Viņam rūpot, lai ne tikai paša, bet arī kaimiņa sētā valdītu sakoptība. Komisija tagad apbraukā zemniekus, vērtē, kurš savu tuvāko apkārtni pratis vislabāk sakopt. "Kārtība mobilizē," teica zemnieks un piebilda, ka nu beidzot līgotāji varēs priecāties pie jaunās estrādes. Ar to saistoties vesela notikumu virkne. Cik reižu būvei esot cirsti baļķi vēl kolhoza gados, taču vienmēr atradušās citas, neatliekamākas vajadzības, un materiāli izlietoti tur. Tas vien jau rādījis attieksmi.

Nāc nākdama, Jāņu diena! To nevarot šā tā sagaidīt. "Vispirms darbi jāapdara, ballēšanās būs pēc tam," nekādus iebildumus neatzīstot, teica Gaviezes cūkaudzētāja Elza Bērtule. Kas tā par priecāšanos, ja kaut kas pamests nepabeigts? Visam jābūt sakoptam un spodram. "Katrai lietai jāatrodas savā vietā, ja tā nav, tad drīz vien sākas bardaks," atzina zemnieku saimniecības "Ošenieki" īpašniece Elga Bunka. Nesen viņu mājās iegriezušās vairākas viešņas no Zviedrijas. Tās bijušas sajūsminātas par daudz ko, bet sevišķi jūsmojušas par zemnieksētā valdošo dzīvīgumu. Par daudzajiem suņiem, par stārķu ģimeni uz staļļa jumta, par muskuspīlēm, par pašapzinīgajām zosīm un vistām ar pūkainajiem cālēniem un, protams, par daudzajām puķēm.

Par spīti pirmsjāņu milzīgajai aizņemtībai laukiem piemītošais viesmīlīgums nav zudis. Uz brītiņu pārtraukusi pildīt virtuves pienākumus, Virgas pagasta "Putnu dārza" īpašniece Velta Jeroņina noņēma priekšautu un neaicināto ciemiņu veda uz upeņu dārzu. Trīs simti kupli saaugušu krūmu tur jau rotājās ar melnām ogām kā krellēm. Pēc nedēļām divām tās būs vācāmas un vedamas uz tirgu. Aprūpējot nepilnus septiņus hektārus zemes, viņa tomēr allaž cenšoties ieriktēties tā, lai pastāvīgi kaut kas saimniecībā būtu izaudzis vai ienācies arī pārdošanai. Tā esot vajadzīgs, lai ģimene, kurā ietilpst arī pilsētnieki, justos drošāka.

Pa ceļam sirmā dārzkope ierunājās par lauku jaukumiem un to dvēselisko piepildījumu, ko cilvēkam tie spēj dot. Viņasprāt, tā esot vēl nepietiekami novērtēta vērtība. Tāda, bez kuras dzīvošana zaudē daļu savas jēgas. Kāpēc tad gadiem cauri nezūd skatītāju interese par "Skroderdienām Silmačos"? Kāpēc notiek izrāde pēc izrādes, un vienmēr tās ir kupli apmeklētas? Droši vien tāpēc, ka Rūdolfs Blaumanis pratis mums atklāt lauku vides burvību, kas katrai latvieša sirdij tuva un dārga.

Velta Jeroņina teica, ka pilsētā tagad rīkojot visādus konkursus un vācot līdzekļus dažādu seksfilmu uzņemšanai, ko pēc tam varētu izmantot jaunatnes dzimumaudzināšanai. Ja "Putnu dārza" saimniecei atrastos kāds lieks pieclatnieks, viņa būtu ar mieru to sponsorēt, lai tiktu uzņemta filma par zemnieksētu. Kā tur gosniņām teliņi piedzimst, kā zirgi strādā, kā siventiņi atskrien un pamazām pieņemas svarā, kā kartupeļus stāda un burkānus sēj. Tāpēc, ka drīz jau tas viss būs pagātne, ko, izņemot muzejus, nekur citur nevarēs redzēt. Gatavojoties iestājai Eiropā, valdība tagad cenšas atbalstīt tikai moderno lauksaimniecību. Bet tieši to, ko vajadzētu visiem spēkiem saglabāt, diemžēl atstāj novārtā.