Kurzemes Vārds

11:39 Trešdiena, 8. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Pēc tiesas

Ja padzītu vīru?

kirils bobrovs

Apgabaltiesa beigusi izskatīt lietu sēriju par namu pārvalžu maksātnespējas atzīšanu. Pilsētas dome kā pieteikuma iesniedzēja regulāri zaudēja prāvas. Un tas nebūt nav atsevišķa darbinieka kļūdas dēļ. Jāatgādina, ka attiecīgu lēmumu bija pieņēmusi dome tās pilnā sastāvā. Tiesas sēdēs atklājās vesela virkne interesantu faktu, varētu pat teikt, likumsakarību. Taču nebūtu taisnīgi vērtēt notikušo tikai no kritikas viedokļa. Turklāt neviens nevar pateikt, kāda izveidotos situācija, ja tiesas lēmumi būtu savādāki.

Tātad, kāds ir situācijas vērtējums domē?

Izpilddirektors A.Priedols komentē to visai optimistiski. Viņaprāt, būtisks ir ne tik daudz tiesas lēmums, cik tas, ka namu pārvaldēs, gatavojoties lietu izskatīšanas procesam, sāka īstenot pasākumus, kurus neoficiāli varētu nosaukt gan par sanāciju, gan par mierizlīgumiem. Vadītāji ar kreditoriem vienojās par parādu dzēšanas termiņiem, gatavo pasākumu plānus līdzekļu taupīgai izlietošanai, piemēram, samazina darbinieku štatu, atsakās remontdarbos izmantot apakšuzņēmēju organizācijas, aktivizē darbu ar lielajiem parādniekiem. Sagatavota arī izsmeļoša analītiskā informācija. Lūk, tie ir sasniegumi.

A.Priedols uzsvēra arī, ka vēlamo rezultātu nevarēs nodrošināt ar represīvām metodēm vien, būtu jāizturas pret cilvēkiem labvēlīgi - dažreiz jāpasaka īrniekiem arī paldies, piemēram, par dažādiem remontiem, kurus viņi veic par savu naudu. Ja tā nebūtu, mūsu mājas pirms privatizācijas izskatītos daudz sliktāk un tām būtu nepieciešamas lielākas rūpes. Pašreizējā situācija liks apmeklēt burtiski katru dzīvokli. Pretējā gadījumā neizdosies samazināt debitoru parādus. Kā pozitīvs fakts vērtējams arī tas, ka pašlaik iecerētais būs ar kaut ko jāpamato. Piemēram, dome uzskata, ka nepieciešams iedzīvotāju norēķinus par ūdeni un kanalizāciju veikt tieši ar uzņēmumiem, kas sniedz šos pakalpojumus. Tad būs mazāk problēmu un parādu. Nepieciešami arī tiešie iedzīvotāju līgumi ar "Liepājas siltumu".

A.Priedols pastāstīja, ka, jaunajam deputātu korpusam stājoties pie pilsētas pārvaldīšanas, parādi bija sasnieguši astronomiskas summas. Pilsētas saimniecība tajā brīdī bija daudz sliktākā stāvoklī nekā jebkad agrāk. Vajadzēja radikālus soļus. Tur uzskatīja, ka līdz ar namu pārvalžu maksātnespējas atzīšanu pirmām kārtām paaugstinātos izpilddisciplīna. Jo par kaut ko liecina arī "Liepājas siltuma" pieredze. Dažās namu pārvaldēs nav atrisināts kadru jautājums, tāpat kā nav nodrošināta efektīva kontrole. Taču nekādas "zemūdens" politikas nav bijis un nav.

Te varētu arī pielikt punktu. Taču tiesas sēžu dalībniekiem bija arī citas izjūtas. Kaut gan domes juristi turējās godam un konsekventi pildīja savus pienākumus, apskaust viņus nevar, jo viņi bija spiesti cīnīties par to, ko nevar izcīnīt. Viņi uzdeva namu pārvalžu advokātiem tādus jautājumus, kuri pat bez atbildēm liecināja par visai primitīvu izpratni. Varētu domāt, ka, pirms viņi devās uz tiesu, priekšniecība sacīja: "Nepretojieties. Vajag!" Bet vai tad priekšniecībai var pretoties? Stāvokli sarežģīja arī tas, ka A.Puks un I.Pelnēna vispār diezgan slikti orientējas pilsētas dzīvokļu saimniecības problēmās. Piemēram, kad sarunas ievirzījās par tā saucamiem bezcerīgajiem parādiem un radās jautājums, kas lai tos noraksta, ja īrnieks nomiris vai izlikts no dzīvokļa ar tiesas lēmumu, A.Puks pārliecināti apgalvoja, ka tas jādarot namu pārvaldēm, un tā esot viņu kārtējā nolaidība.

Apžēlojieties, pat dome baidās rīkoties šādi! Namu pārvalde taču var norakstīt tik daudz, ka neviens nejutīsies laimīgs. Bet administratorei V.Hartmanei vispār nebija priekštata, kas tie par parādiem. Viens no apsūdzības argumentiem bija tas, ka pašreiz rit dzīvokļu privatizācijas process, un tas nozīmē, ka bezpeļņas organizācijas vairs nesaņem tik daudz maksājumu, kā agrāk. Bet ar privatizēto dzīvokļu īpašniekiem slēdz līgumus par namu apkalpošanu, tas ir, viņi turpina maksāt par to ekspluatāciju, un šie maksājumi ir līdzvērtīgi agrākai, bet tagad - nesen paaugstinātajai īres maksai! Tā taču ir domes pašas lēmumu nezināšana.

Par nepārspējamu var uzskatīt A.Puka paziņojumu, atbildot uz jautājumu, ko darīs Pilsētas dome gadījumā, ja tiesa namu pārvaldes atzīs par maksātnespējīgām un radīsies bankrota problēma.

- Nodosim privatizācijai, - skanēja atbilde.

- Dzīvojamās mājas? Un ar parādiem?

- Nevis mājas, bet pašus uzņēmumus. Biznesam.

- Kas tad tos ņems?

- Tiks izstrādāta metodika.

Tā jau vairs nav priekšniecības atbalstīšana, tā jau ir likuma nezināšana. Tiesā jāuzvedas korekti. Taču ļoti gribējās smieties. Katrā sēdē I.Pelnēna pretojās, lai lietai pievienotu namu pārvalžu noslēgtos līgumus ar "Liepājas siltumu", pamatojot savu prasību ar to, ka "Liepājas siltums" ir maksātnespējīgs uzņēmums, un šādus dokumentus neesot tiesīgi parakstīt nedz uzņēmuma administratore D.Grinberga, nedz, vēl jo vairāk, uzņēmuma direktors T.Maļauko. Jo neesot kreditoru piekrišanas. Bet, kad tiesnesa V.Mahte vaicāja, vai kādai no pusēm zināms, ka "Liepājas siltumā" notikusi kreditoru sanāksme, neviens nespēja atbildēt. Tādā veidā akciju sabiedrībai neklātienē tika piedots. Daudz laika aizgāja prātojumos par privatizēto dzīvokļu kopīgas izmantošanas sabiedrībām. Taču uz jautājumu, vai tādas sabiedrības pilsētā jau izveidotas, atbildes nebija.

Sēdēs vairākkārt tādā vai citādā formā izskanēja domes vadītājiem adresētas replikas. Kādēļ visi dzīvokļu uzņēmumi tika dibināti ar parādiem? Kādēļ līdz pat šim laikam tie turpina maksāt Ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldei rēķinus par visu faktiski izlietoto ūdeni, jo iedzīvotāju maksājumi namu pārvaldēm labākā gadījumā sasniedz 90 procentus? Tātad starpība netieši tiek maksāta no godīgo iedzīvotāju kabatām, bet parāds turpina palielināties. Vai tiešām domei beidzot nebūtu jāpieņem kādi konkrēti lēmumi šajā jautājumā? Tas pats būtu jādara arī par vecajiem parādiem, kurus nav saņēmis "Liepājas siltums". Šis uzņēmums bez starpniekiem sāka iekasēt no mums naudu no nulles. Tagad vajadzētu dzēst vecos parādus. Kur lai ņem naudu? Neviens taču nenesīs namu pārvaldei naudu par apkuri 1994.gadā. Un atkal bezizejas situācija. Cik ilgi šāds ķieģelis karāsies virs namu pārvaldnieku galvām? Ieņēmumi bija arī no pašvaldības uzņēmuma "Liepājas nami" pārņemtajiem namiem ar neapdzīvojamo platību, un viss gāja vienā maciņā. Kādēļ gan toreiz tos pārņēma bez parādu daļas?

Tiesas sēdē pēdējais piliens uz domes galvas bija nekustamā īpašuma nodoklis. Kur lai ņem līdzekļus šā nodokļa samaksāšanai? Vai tiešām tas izgudrots speciāli, lai pasliktinātu tiesājamās dzīvokļu saimniecības pozīcijas? Diez vai. Taču šāds viedoklis izskanēja. Lai tas nenotiktu, gatavojot dokumentu, viss bija tiesiski jāpamato. Taču domes juridiskais dienests, kā mēs pārliecinājāmies, varētu būt daudz kompetentāks. Varbūt šī aizmirstā nodokļa dēļ mums vēl paaugstinās īres maksu? Jo namu pārvalžu tāmēs šādi izdevumi nav paredzēti.

Kāda redakcijas apmeklētāja ar ironiju vaicāja:

- Bet, kas notiks, ja es paziņošu par sava vīra maksātnespēju?

- Tad viņš droši vien būs jāpadzen, - viņai atbildēja.

- Bet kas notiks ar bērniem?

Pārnestā nozīmē bērni esam mēs, liepājnieki.