Kurzemes Vārds

09:39 Pirmdiena, 24. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

NĪCĀ

Priedes, kādu Eiropā vairs nav

Aizvakar pagastu apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas liela un ietekmīga komisija, kuras sastāvā bija Vides inspekcijas pārstāvji Osvalds Cinītis un Ilmārs Vēveris, arī Valsts mežu departamenta speciālists Uldis Gavrilovs un Mežu ierīcības institūta direktors Jānis Vēveris. Kopīgi ar pašvaldības un Liepājas Virsmežniecības darbiniekiem viņi iepazina Bernātu mežu, kas aizstiepjas līdz pat Jūrmalciemam un aug jūras krasta kāpu joslā, kādēļ ir īpaši sargājams.

Kā pastāstīja Nīcas Pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Vilsons, komisijas ierašanās ir saistīta ar vēstuli, ar kuru pagasta vadītājs bija griezies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lūdzot atļauju izzāģēt kāpu joslā augošajā mežā sēklu priedes, kuras tur aug jau 160-200 gadus un savu mūžu praktiski ir nokalpojušas. Ap tām jau sakuplojusi jaunā audze. Privatizācijas process ir skāris arī slaveno Bernātu mežu, un daļu no tā ir atguvuši īpašnieki. Zemnieki, kas tur saimnieko, vēlas šīs vecās priedes izmantot būvniecībā un par lietkoksni. Dažām no tām pat vairs nav zaļu skuju, koki ir nokaltuši. Vai tad labāk būs, ja tie satrupēs neaizvākti?

Taču komisijas nostāja bijusi ļoti stingra. Vilsona kungs atzina, ka tā apgriezusi visus priekšstatus ar kājām gaisā, jo atbilde skanējusi, ka sēklu priedes nekādā gadījumā cirst nedrīkst. Tie esot koki, kādu vairs nav visā Eiropā. Pat tos, kas ir pilnīgi nokaltuši, aizvākt nedrīkst, jo tie ir dobumaini un tur labprāt ligzdojot dzeņi un citi reti putni. Nīcas mežzinim Verneram Mežvidam komisija piekodinājusi, lai viņš stingri seko šīs dabas aizsardzības prasības ievērošanai un, ja kāds dižkoks par spīti aizliegumam tikšot tomēr nocirsts, tad viņš varot tūlīt pat arī atvadīties no sava amata.

Tomēr, ieņemot principiālu pozīciju, komisija pieļāvusi kompromisu, saprotot zemnieku vajadzības un atļaujot viņiem izmantot savām vajadzībām vai biznesam tievos kokus un zemās sēklu priedes. Ministrijas darbinieki uzskata, ka, sagatavojot un realizējot papīrmalku, zemnieki varētu uzkrāt līdzekļus nepieciešamo būmateriālu iegādei par naudu.

Komentējot komisijas ciemošanos Nīcā, Liepājas virsmežzinis Viktors Šķērsts teica, ka speciālistu slēdziens jāuzņemot ar sapratni, jo Bernātu mežam ir īpašs statuss un vecie, pirmatnējie koki tajā patiešām ir unikāls dabas piemineklis, par kuru Eiropā mūs varot tikai apskaust.