Kurzemes Vārds

18:47 Sestdiena, 31. oktobis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Telefonakcija

Atbild municipālais direktors Aivars Priedols

Ko domā par namu pārvalžu darbu

kirils bobrovs

Daudzi izmantoja iespējurunāt pa tālruni ar Liepājas Pilsētas domes izpilddirektoru. Jau trīs dienas pirms akcijas sākuma redakcijā sākās Aivaram Priedolam adresēto jautājumu pierakstīšana. Un tas nebija darīts veltīgi, jo akcijai atvēlētās stundas laikā droši vien visi gribētāji tā arī nespēja sazvanīt redakciju. Par to var spriest kaut vai pēc zvanu intensitātes. Tie neapklusa nevienu mirkli. Tālrunis turpināja zvanīt arī pēc noteiktā laika - pulksten 19?

Lūk, pirmais jautājums:

- Runā no Klaipēdas ielas 118. Mūsu nams nodots dzīvokļu privatizācijai. Kā izveidot komisiju, kura fiksētu ēkas un visu iekšējo komunikāciju patieso tehnisko stāvokli?

- Šis jautājums jārisina namu pārvaldē, lai tā norīkotu savu pārstāvi, tad jāpieaicina domes Dzīvokļu saimniecības pārvaldes inženieris Aivars Kaņka. Īrnieki pārstāvēs trešo pusi. Šīs komisijas sagatavotais akts kļūs par oficiālu dokumentu.

Iejaukšanos tik konkrētā sarunā lasītājs varētu vērtēt par neētisku, taču daudz kam nepieciešami precizējumi. Bieži vien A.Priedola atbildes varēja izraisīt papildjautājumus. Šajā gadījumā varu piebilst, ka daudz labāk, ja dokumenti par ēku tehnisko stāvokli sagatavoti pirms to nodošanas privatizācijai. Turklāt neviens nezina, kas notiks ar šādu aktu pēc tā nodošanas domei, jo likums par dzīvokļu privatizāciju paredz, ka privatizācijai nododamās mājas ir normālā tehniskā stāvoklī. Bet naudas pat visnepieciešamākajam remontam tik un tā nepietiks.

- Zvana no Tirgus ielas 47. Nama saimnieks visādiem līdzekļiem cenšas atbrīvoties no īrniekiem. Īres maksas mēs viņam sūtām pa pastu. Mums nevarēja palīdzēt arī Īrnieku biedrība.

- Jācenšas atrast kopēju valodu ar saimnieku.

- Nav iespējams. Viņš pārtrauc ūdens piegādi, nelaiž pie skaitītājiem. Juristi negrib iesaistīties.

- Tad jums jāmeklē palīdzība pie pilsētas Municipālās policijas priekšnieka Prūša kunga?

Lūk, kādi sarežģījumi var rasties ar mājas privātīpašniekiem?

- Liepu iela 25, 32.dzīvoklis, namu pārvalde "Spāre". Līdz mums nenonāk karstais ūdens. Taču tas neatstāj nekādu iespaidu ne uz namu pārvaldnieku Spingu, ne inženieri Silenieku. Saka, ka neesot cirkulācijas.

- Droši vien aizsērējušas caurules. Spingas kungs atrisinās šo jautājumu. Es to pierakstīju.

Tas droši vien ir visprozaiskākais piemērs, kas raksturīgs ne tikai "Spārei".

- Es dzīvoju komunālā dzīvoklī. Gribu ierīkot ūdens skaitītāju. Man neatļauj tādēļ, ka kaimiņiem ir parādi...

- Tie ir nieki. Droši varat ierīkot!

Jautājums ir gaužām vienkāršs, un arī atbilde tāda pati. Taču, ja īrnieks ierīkos skaitītāju bez namu pārvaldes oficiālas atļaujas, tik un tā var rasties nepatikšanas.

- Kādēļ "Pērkone" nestrādā ar īrniekiem? Tās darbinieki necenšas noskaidrot, cik cilvēku dzīvo konkrētos dzīvokļos. Piemēram, dzīvoklī pierakstīts viens īrnieks, bet dzīvo un komunālos pakalpojumus izmanto četri vai pieci cilvēki!

- Tās ir namu pārvalžu svētas ikdienišķās rūpes!

Svētas un ikdienišķās, un rakstām mēs par to ne jau pirmo reizi. Varu piebilst tikai to, ka jāmaksā taču kaimiņiem: ja viņi nav ar mieru to darīt, lai paziņo namu pārvaldei konkrētas adreses. Starp citu, par bezadresātiem: bija daudz tādu akcijas priekšvakarā redakcijā pierakstīto jautājumu. Jo precīzāks jautājums, jo vieglāk uz to atbildēt vai veikt attiecīgus pasākumus.

- Kādēļ namu pārvaldes neslēdz līgumus par dzīvojamo telpu īri?

- Nav tiesa - slēdz!

Tik tiešām nevar būt, ka neviena namu pārvalde neslēgtu šādus līgumus. Iespējams, ka ir kāds izņēmuma gadījums, taču tad jāvaicā konkrētāk. Pretējā gadījumā nav nekāda labuma. Vaicāja arī, kādēļ Zaļajā birzī nav ielu apgaismojuma. Bet vajadzēja vismaz nosaukt ielu. Bija arī šāds jautājums:

- Kādēļ pirmo stāvu iedzīvotājiem nav īres maksas atlaides, ja pagrabos krājas kanalizācijas notekūdeņi?

Bet - kur konkrēti? Varbūt nemaz nav tik grūti ieviest kārtību. Atlaižu nav, jo pagrabiem jābūt sausiem.

- Kādēļ neziņo, cik maksā gružu izvešana?

- Avīzē bija publicēti apstiprinātie tarifi. 1997.gadā tie nevienu reizi netika paaugstināti.

- Kādēļ Siļķu ielā 21 sākuši piesūtīt atsevišķas komunālo maksājumu lapiņas?

- Par to dzirdu pirmo reizi. Noskaidrošu namu pārvaldē.

- 5. skolā ir mitrs pagrabs. Tur notiek nodarbības. Tas var ietekmēt bērnu veselības stāvokli.

- Aprunāšos par to ar direktoru.

- Runā Caunīte no Daugavas ielas 7.nama 64.dzīvokļa. Es jau desmit gadus lūdzu aizdarināt spraugas ārsienās. Bet man atbild, ka tas neesot ieplānots. Man ir stūra dzīvoklis. Ūdens tek gan pa logu, gan lodžiju. Tas pats notiek arī kaimiņu dzīvoklī.

- Vai jūs nemēģinājāt samainīt dzīvokli?

- Bet tas, kurš pārcelsies šurp, nomocīsies.

- Jums taisnība. Jūs par dzīvokli maksājat, un namu pārvaldei remonts jātaisa, to mēs panāksim.

- Kad varēs privatizēt garāžas, kas atrodas namu pārvalžu bilancē?

- Tās jānodod privatizācijai vienlaikus ar namiem, pie kuriem tās uzbūvētas. Bet, ja jūs esat ar mieru noformēt to reģistrāciju zemesgrāmatā, lai arī kopā ar kaimiņiem, to var paātrināt.

- Kādēļ tiek sarežģīti norēķini ar namu pārvaldēm? Par ūdeni un kanalizāciju taču varētu maksāt arī atsevišķi, tāpat kā par apkuri.

- Tiesa, arī es esmu par to. Ceru, ka tam piekritīs Ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvalde. Starpniecība nedod nekādu labumu.

Bija arī tā saucamie labie jautājumi, kas liecina par dažu īrnieku ieinteresētību ļoti daudzu sarežģītu un aktuālu problēmu risināšanā.

- No Ķempes ielas. Visi zina, ka namu pārvaldēm nav naudas. Tagad tām jāsedz vecie parādi par apkuri, ūdeni, remontdarbiem. Interesanti, uz kā rēķina to darīs?

- Tās apņēmušās strādāt labāk.

- Es zvanu no Krūmu ielas 55. No kādiem līdzekļiem namu pārvaldes maksās vecos parādus, piemēram, par dzīvokļiem, no kuriem bez izrakstīšanās aizbraukušas militārpersonu ģimenes?

- Vienīgie ienākumi dzīvokļu uzņēmumiem ir īres un nomas maksas. Protams, nebūtu godīgi šos līdzekļus tērēt parādu dzēšanai, neatliks remontam. Tieši tādēļ mēs bijām iesnieguši prasības tiesā.

- No Grīzupes ielas 104.nama 13.dzīvokļa. Mēs dzīvojam 5.stāvā. Dzīvoklī tek ūdens no jumta. Nesen remontēja, taču nav nekāda labuma. Siena appelējusi.

- "Vērniekam" šī lieta jānokārto līdz galam. Es to kontrolēšu.

- Koku ielas 3.nama 21.dzīvoklī pierakstīts viens īrnieks, kurš pats tur nedzīvo, bet iemitinājis trīs cilvēkus.

- Tad jāizliek no dzīvokļa.

- Kā es varētu privatizēt dzīvokli Karostā?

- Pagaidām to nevar izdarīt, taču jautājums tiks atrisināts.

Daudz kas saistīts tieši ar likumdošanas ievērošanu. Arī nākamais jautājums:

- Kādēļ namu pārvalde "Vecliepāja" nesniedz rakstiskas atbildes uz īrnieku iesniegumiem?

- Tas nav likumīgi. Atbilde jāsniedz divu nedēļu laikā. Iesniegumi jānodod pret parakstu.

Nākamais anonīmais jautājums, kā atzinās zvanītāja, ir no kādas namu pārvaldes darbinieces:

- Ja likvidēs namu pārvaldes, vai būs garantēts darbs?

- Kādēļ gan lai tās likvidētu? Bet, ja tā arī notiktu, vajadzētu izveidot kādas citas struktūras dzīvokļu ekspluatācijai. Arī tur būtu nepieciešami speciālisti. Taču dažus pie mums atlaida štata samazināšanas kārtībā arī agrāk. Un vienmēr šādos gadījumos ievēroja Darba likumdošanas kodeksu.

Vienkārši intriģējoša iniciatīva:

- Runā "Ozola" sētnieks. Es iesaku izveidot dažas vai vismaz vienu dārznieku brigādi. Koku, krūmu un zālienu kopšanai namu pārvalžu teritorijā vajadzīgi speciālisti. Ļoti daudz ko pie mums dara nemākulīgi. Šādas brigādes varētu apkalpot visu pilsētu.

- Paldies. Vērts padomāt par šo priekšlikumu.

- Vai paaugstināsies īres maksa īpašuma nodokļa ieviešanas dēļ?

- Nē, nepaaugstināsies.

- Dzīvokļu celtniecības kooperatīva "Jūrnieks" dzīvokļos neatļauj ierīkot aukstā ūdens skaitītājus, to drīkstot darīt tikai kopā ar karsto ūdeni. Vai ir tādas tiesības?

- To lemj kooperatīvs. Sasauciet sapulci saskaņā ar jūsu statūtiem.

- Kad beidzot Tosmares dzīvojamā masīvā būs saimnieks?

- Es gribētu, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Diemžēl šis jautājums neatrodas pilsētas pašvaldības kompetencē.

- Kad tiks pārņemts dzelzceļa dzīvojamais fonds?

- Tiklīdz tas būs gatavs to nodošanai.

- Kādēļ vieni īrnieki kopj kāpņu telpas, bet citi ne?

- Tas jāvaicā viņiem pašiem. Ja kaimiņi nespēj vienoties savā starpā, tad no malas grūti to ietekmēt, taču namu pārvaldēm būtu tas jāveicina.

Nākamo jautājumu mūsu avīze jau vairākkārt bija izvirzījusi. Tika sniegtas arī līdzīgas atbildes. Taču nelaime atkal droši vien tā, ka namu pārvaldēs individuālās pārrunās ar dzīvokļu privatizētājiem nespēj izskaidrot problēmas būtību.

- Kādēļ privatizētā dzīvokļa īpašniekam jāmaksā par īri?

- Nav jāmaksā, un viņš to arī nedara. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem dzīvokļu īpašnieki maksā namu pārvaldēm par namu ekspluatāciju, tas ir, uzņemas segt izdevumu daļu par apkārtnes kopšanu, komunikāciju, koplietošanas vietu un ēkas ārējo elementu remontu.

Diemžēl ne visi ir pareizi informēti par to. Vēl jāpiebilst, ka šādos gadījumos iekasējamā nauda atbilst īres maksas lielumam. Situācija mainīsies pēc namu kopapsaimniekošanas biedrību izveidošanas. Iespējams, ka tā mainīsies, palielinoties īres maksai, kura tagad, kā zināms, vēl nesedz visus izdevumus.

- Vai ir iespējams pagrabā ierīkot siltuma skaitītāju, lai regulētu siltuma padevi?

- Ir iespējams, taču tas notiks ne tik drīz un ne visur vienlaikus.

Daži izteica neapmierinātību par Ceļu pārvaldes izveidi, jo netika izvests sniegs. Apžēlojieties, bet sniega taču nav! Un uz tā rēķina esam tik daudz ietaupījuši?

- Kad vientuļajiem pensionāriem par 50 procentiem pazeminās komunālo pakalpojumu tarifus?

- Tad, kad būs atrasti līdzekļi starpības segšanai.

- Kā panākt, lai "Vecliepāja" salabotu mājas jumtu Pļavu ielā 4?

- Jāsāk ar iesnieguma rakstīšanu. Ja uz tā parādīsies rezolūcija par atteikumu, tad šādu dokumentu atliek atnest uz domes Dzīvokļu saimniecības pārvaldi.

Vai vismaz uz redakciju. Bija uzdoti vairāki analoģiski jautājumi. No Šķēdes ielas 19, Spartaka ielas 13, Dīķa ielas 6, M.Ķempes ielas 2, Roņu ielas 3/5 un tā tālāk. Starpība vienīgi tā, ka vienā gadījumā runa bija par jumta, bet citos - par kaut kā cita remontu. Taču, spriežot pēc mūsu redakcijas pieredzes, ne vienmēr esam pārliecināti, ka par mums uzdotiem jautājumiem jau bijuši informēti dienesti, kam tie būtu jārisina.

Jautājumi par jumtu un citiem remontdarbiem ir skaidri. Taču uz dažiem atbildēt tomēr pagrūti. Kādēļ, piemēram, privātfirma, kura pārņēmusi pilsētas radiotranslāciju, tik nekvalitatīvi pārraida LR himnu? Zvanītāja tādēļ atcerējās Staļina laikus un piebilda, ka šādiem radiotranslētājiem toreiz bija visas iespējas nokļūt pie baltajiem lāčiem. Taču jāatceras, ka ne tikai Staļina, bet arī Nikolaja II un pirmā Ulmaņa laikā tādas nozares kā sakari un dzelzceļš piederēja valstij. Starp citu, firma, kas translē radiopārraides, ir noslēgusi līgumus ar namu pārvaldēm. Droši vien galvenais šajos līgumos - maksājumu vākšana. Bet punkti par translācijas kvalitāti? Visticamāk, to gluži vienkārši nav.

- Meita strādāja OZFLB. Aizgāja, nesaņēmusi aprēķinu, bet tagad viņu par īres parādiem liek ārā no dzīvokļa?

Cik ļoti viss samežģījies mūsu pašreizējā ikdienā. Pamēģiniet ietekmēt OZF Liepājas bāzi! Un pamēģiniet pretoties likumam - maksāt vajag, izlikt no dzīvokļa var. Bet kur gan ir sociālā aizsardzība? Un cik gan cilvēkiem vienīgā cerība ir: gan jau kaut kā?

Pie dažiem jautājumiem mēs atgriezīsimies turpmākās publikācijās. Konkrēti, pie tiem, kuru dēļ A.Priedolam bija nepieciešami daži precizējumi vai papildu informācija. Piemēram, kad apzāģēs kokus Brīvības ielā? Bet kaut kad nākotnē šādu akciju pat varētu atkārtot. Iespējams, ka tuvākajā laikā mēs uzaicināsim pie redakcijas tālruņa arī citas amatpersonas un ierēdņus, lai pieskartos dažādām pilsētas dzīves sfērām.