Kurzemes Vārds

01:38 Piektdiena, 27. novembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Ar katru gadu vairāk ienākumu

Jānis Tiļugs,

Valsts ieņēmumu dienesta Liepājas nodaļas direktors

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vadītāji jautājumā par sabiedrisko saskarsmi ar presi 1997.gadā VID Liepājas nodaļu atzina par vislabāko, par to saņēmām galveno balvu.

Sākot ar 1998.gada 1.janvāri, Valsts ieņēmumu dienestam ir nodota sociālās apdrošināšanas maksājumu iekasēšanas administrēšana. Liepājā izveidota Speciālā ekonomiskā zona, kā arī ar 1998.gada 1.februāri stājas spēkā jaunā muitas vērtības deklarācija, kas ir obligāta juridiskām personām, ja kravas vērtība pārsniedz 2000 latu, un fiziskajām, ja kravas vērtība pārsniedz 300 latu, atbilstoši jaunajam muitas likumam, jo minētās izmaiņas ietekmēs VID nodaļas Nodokļu inspekcijas un muitas darbinieku darba organizāciju.

VID Liepājas nodaļai saskaņā ar rīcības plānu 1997.gadā bija jāiekasē valsts budžetā 10 miljoni 300 tūkstoši latu. Faktiski iekasējām 10 miljonus 431 tūkstoti latu vai 101,3 procentus. No kopējās summas maksājumu veidu īpatnējais svars bija šāds: pievienotās vērtības nodoklis bija 76,3 procentus, uzņēmuma ienākuma nodoklis - 10, muitas nodoklis - 5, valsts nodevas - 3, sodi un sankcijas - 3, akcīzes nodoklis - 1,9. Jāatzīmē, ka ieņēmumu kopējā masa, ko iekasē VID Liepājas nodaļa, ar katru gadu palielinās. 1995.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ieņēmumi palielinājās par 669 tūkstošiem latu, 1996.gadā - par 2 miljoniem 166 tūkstošiem latu, 1997.gadā - par 1 miljonu 353 tūkstošiem latu. Vislielākais ieņēmumu palielinājums pērn salīdzinājumā ar 1996.gadu panākts pievienotās vērtības nodoklim - par 985 tūkstošiem latu, uzņēmuma ienākuma nodoklim - par 237 tūkstošiem latu.

Pievienotās vērtības nodoklis 1997.gadā uz robežas iekasēts 5 miljoni 762 tūkstoši latu, bet iekšzemē - 2 miljoni 198 tūkstoši latu. Šajā ziņā jāuzslavē mūsu muitas darbs. 1997.gadā tā palielināja muitas nodokļu iekasēšanu salīdzinājumā ar 1996.gadu par 1 miljonu 250 tūkstošiem latu. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka ienākumi būtu bijuši daudz lielāki, ja maksātāji pilnā apmērā nomaksātu aprēķinātos nodokļus, nepieļautu kavējumus un neslēptu apgrozījumu.

Nenomaksātie nodokļu parādi 1998.gada 1. janvārī bija 4 miljoni 916 tūkstoši latu, t.sk. pamatparāds - 2 miljoni 949 tūkstoši latu, bankas refinansēšanas aprēķinātais procents - 744 tūkstoši latu un kavējumu nauda - 1 miljons 223 tūkstoši latu. Bankas refinansēšanas procenta aprēķinātā summa un kavējumu nauda salīdzinājumā ar pamatparādu ir ļoti augsta - 66,7 procenti. Jo šīs sankcijas ilgstoši tika aprēķinātas uzņēmumiem, kuri kļuvuši maksātnespējīgi un nonākuši līdz bankrotam. Šie uzņēmumi arī dod galveno nodokļu parādu summu. Bez šiem uzņēmumiem ir firmas, kuras turpina izvairīties kā no nodokļu pareizas aprēķināšanas, tā arī no nomaksas, pret kurām bijām spiesti pielietot likumā paredzētās ekonomiskās un administratīvās sankcijas.

Izdarot 1997.gadā 1110 pārbaudes, Nodokļu inspekcija pārkāpumus atklāja 747 gadījumos un papildus uzrēķināja maksājumus budžetam 1 miljonu 375 tūkstošus latu, no kuriem jau iekasēti 692 tūkstoši latu. 1997.gadā tika sodītas 574 amatpersonas saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu, uzliekot sodu 57,7 tūkstošu latu apmērā.

Raksturīgi tas, ka pārkāpumi salīdzinājumā ar 1996.gadu ir palielinājušies. Ja 1996.gadā tika sodīta 391 persona, tad 1997.gadā par 183 cilvēkiem vairāk. Arī uzliktais sods ir par 14 tūkstošiem latu lielāks. Nodokļu inspekcija un VID Liepājas nodaļas Tiesību jautājumu un piedziņas daļa 1997.gadā tiesību sargājošām iestādēm iesniedza materiālus par 42 uzņēmumiem, bet tika izskatītas un apmierinātas par labu valsts budžetam 35 lietas. Turklāt materiālus nācās iesniegt Finansu policijai krimināllietu ierosināšanai par 22 uzņēmumiem par apzinātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Arī mūsu muitas darbinieki ir saukuši pie administratīvās atbildības 297 jurisdiskās un fiziskās personas, un uzliktais sods kopumā bija 30,6 tūkstoši latu. Tiesību aizsardzības iestādēm muita iesniedza materiālus par sešām personām.

Lai nodrošinātu rīcības plāna izpildi par maksājumu iekasēšanu budžetā šajā gadā, Valsts ieņēmumu dienesta nodaļa izstrādājusi darbības virzienus - prioritātes, kas atbilst nodokļu likumdošanas pašreizējām prasībām: jaunā Muitas likuma pareiza realizēšana, sociālās apdrošināšanas maksājumu sekmīga administrēšana, jaunā muitas vērtības deklarācija, kas stājās spēkā 1.februārī, jaunās muitas shēmas veidošana sakarā ar Speciālās ekonomiskās zonas izveidi, reģionālās kontrabandas apkarošanas nodaļas darba organizācija, Korupcijas apkarošanas likuma izpildes kontroles uzlabošana, vienota datortīkla veidošana, darbinieku mācības un nodokļu maksātāju izglītošanas darbs nodokļu un muitas likumdošanas jautājumos un sadarbība ar Finansu policiju.

Vienlaikus regulāri kontrolēsim maksājumu izdarīšanu laikā un pilnā apmērā budžetā, bet pret negodīgajiem maksātājiem piemērosim likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" atļautās sankcijas: izdevumu operāciju pilnīgu vai daļēju apturēšanu kontos banku nodaļās juridiskām personām - nodokļu parādniekiem; skaidras naudas izņemšanu no kases nodokļu parādu dzēšanai; mantas aprakstīšanu; administratīvo sodu piemērošanu; parādnieku lietu nodošanu tiesību sargājošām iestādēm un Finansu policijai.

Vēršam nodokļu maksātāju uzmanību uz nepieciešamību termiņos un pilnā apmērā nomaksāt pienākošos maksājumus budžetā un speciālajā sociālajā budžetā. Tas atvieglotu Valsts ieņēmumu dienesta Liepājas nodaļas darbu, ekonomētu laiku, kas jāpatērē sarežģīto procedūru veikšanai pret negodīgajiem nodokļu maksātājiem. Tad ienākumu būtu vairāk nekā iepriekšējos gados.