Kurzemes Vārds

16:40 Ceturtdiena, 9. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Pārdomas par ekonomiku

Leduskalna zemūdens daļas

kirils bobrovs

Telefontarifu paaugstināšana, kaut arī šādas parādības jau kļuvušas pierastas, daudzus burtiski šokēja: padomā tikai - abonēšanas maksa paaugstināta gandrīz par 300 procentiem! Nekas tamlīdzīgs nebija noticis nedz tolaik, kad inflācija desmit reizes pārsniedza pašreizējo, nedz tad, kad sakaru rekonstrukcijas sākumā valstī šo darbu izmaksas bija daudzkārt lielākas. Iepriekšējās reizēs tarifu palielināšanu motivēja tieši ar šiem diviem argumentiem. Kopumā inflācijas procesus tagad saprot visi: viss kļūst dārgāks, tātad - grūtāk nopirkt materiālus, tātad - jāpalielina algas arī sakarniekiem. Taču nevajadzētu aizmirst, ka 1997.gadā inflācija bija sarukusi zem desmit procentu līmeņa! Nevajadzētu aizmirst arī to, ka izdevumi attīstībai vairs nepalielinās vai arī tiem nevajadzētu palielināties salīdzinājumā kaut vai ar pagājušā gada ieguldījumiem.

Zinu, telekomiešiem būs iebildumi. Viņi, izlasot šīs pārdomas, uzreiz sacīs, ka autors pārspīlē: starppilsētu sarunas taču kļuvušas lētākas, samazinājusies arī maksa par zvanīšanu pa mobilajiem telefoniem! Jā, bet šie kungi droši vien pavisam aizmirsuši, ka maznodrošinātie abonenti, kuru pie mums ir vairākums, nezvana nedz uz Honkongu, nedz uz Jamaiku. Viņi visādā veidā cenšas ierobežot pat savas vietējās sarunas un telefonu izmanto galvenokārt galējas nepieciešamības gadījumos. Daži no šiem cilvēkiem, iespējams, būs spiesti tā dēļ atteikties pat no vietējās avīzes.

Tātad no pēdējās tarifu paaugstināšanas, kuru sakarnieki, iespējams, uzskata par kaut kādu pakalpojumu maksas izlīdzināšanu, daudz neiegūs arī firmas un uzņēmēji. Taču atkal nevajadzētu aizmirst, ka viņiem abonēšanas maksa ir vēl augstāka, pat ievērojami augstāka, un, lai novērtētu situāciju no pēdējo viedokļa, vajadzētu kaut mazliet iejusties viņu ādā. Turklāt tas viss nav veicinājis darba kvalitātes uzlabošanu. Piemēram, par vislielāko sasniegumu kopš "Lattelekoma" dibināšanas varētu uzskatīt to, ja šajā firmā līdz ar aprīlī ieviešamo samaksu vismaz rēķinus rakstītu pareizi. Vārdu sakot, mūs interesējošos aprēķinos daudz kas paliek apslēpts, tāpat kā leduskalnam zemūdens daļas, kas apdraud kuģošanu.

Bet interesantākais, ka mūs jau tagad sāk baidīt ar novembrī gaidāmo kārtējo paaugstināšanu. Un atkal - bez jebkādiem paskaidrojumiem. Iespējams, tie vēl būs. Taču mēs jau tāpat zinām, ka, piemēram, Holandē vai Luksemburgā abonēšanas maksa par telefonu ir daudz augstāka nekā pie mums. Bet vai tad tas nozīmē, ka mums, sajožot ciešāk bikses, aizelšoties jādzenas viņiem pakaļ? Manuprāt, nē. Es zinu, ka šajās valstīs var nepiekrist mūsu spriedumiem. Tur noteikti sacīs, ka mūsu valdības pienākums ir nodrošināt maznodrošināto iedzīvotāju slāņu sociālo aizsardzību. Kaut nu šie gudrie vārdi nonāktu līdz Dieva ausīm! Bet manipulāciju, kas paaugstinājusi tarifu no 1,8 līdz 2,95 latiem, varat saukt gan par politiku, gan monopou, gan korumpētību, krīzi vai parastu krāpšanu - kā vien vēlaties, tikai ne par ekonomisku parādību.

Iespējams, ne jau visās mūsu dzīves sfērās valda tāda nesakārtotība kā ar telefonsakariem. Autobusu parkā saņemtā plašā statistika liecina, piemēram, par to, ka starp pulksten septiņiem un astoņiem no Karostas brauc par simts cilvēkiem vairāk nekā pirms gada, un te nav ņemti vērā maršruta taksometri. Tātad kļuvis vairāk to, kas strādā un mācās! Taču nevajadzētu uzskatīt, ka šāds darba vietu palielināšanās process būs neatgriezenisks. Lūk, ja šajā pilsētas daļā palielinātos arī iedzīvotāju skaits vai sāktu būvēt ilgi gaidītos uzņēmumus! Pie reizes piebildīšu, ka šajā rajonā strādājoša pirmklasīga fotogrāfa alga pagājušajā mēnesī bija tikai divdesmit latu! Tāda tā ir jau trīs gadus.

Par to, ka darba vietu skaits ne vien palielināsies, bet vienlaikus arī samazināsies, liecina arī statistikas dati, kas publicēti vienā no laikraksta "Dienas bizness" pēdējiem numuriem: pēc 1997.gada rezultātiem Latvijā rūpniecībā nodarbināto skaits samazinājies gandrīz par 4000 cilvēku, taču tajā pašā laikā vērojams saražotās produkcijas pieaugums. Diemžēl tas ne vienmēr saistīts ar šādos gadījumos loģisko darba ražīguma palielināšanos. Samazināšanās bieži vien ir atsevišķu produkcijas veidu konkurētnespējas rezultāts, jo mūsu tirgu pārplūdina Rietumu analogi. Palielinājies strādājošo skaits poligrāfijas nozarē. Bet Liepājā, kā pastāstīja arodkomitejas priekšsēdētāja, - Cukurfabrikā. Stabilāka darba dēļ pat sezonu starplaikā bija nepieciešami papildus apmēram pusotra desmita cilvēku. Patīkami, ka tie galvenokārt bija kādreizējie kadru strādnieki.

Sakarā ar pastāvīgo nodarbinātības problēmu daudzšķautņaināks kļuvis arī kvalifikācijas uzlabošanas jautājums. Bez šaubām ļoti vērtīgi ir dažādi kursi, kas paver plašākas iespējas iekārtoties darbā. Taču no sabiedrības uzmanības bija aizslīdējušas cilvēku individuālās mācības. Tagad vairs nav agrāko eksāmenu kārtošanas kritēriju, lai iegūtu augstāku kategoriju. Starp citu, kādreiz šajā jomā bija ierobežojumi tieši tādēļ, ka speciālistam dažbrīd nespēja piedāvāt augstas kvalifikācijas darbu. Toties laika darba strādniekiem izmaksas paaugstinājās. Taču tagad, ja zini savu darbu un visu proti, bieži vien varēsi iekārtoties darbā pat bez attiecīgiem ierakstiem darba grāmatiņā.

Diezgan kvalificētus sanitāros tehniķus un metinātājus mēs redzam pat namu pārvaldēs, pat sīkās celtniecības firmās strādnieki lieliski apguvuši vismodernākos instrumentus, prot apstrādāt nepazīstamus plastiskus materiālus un var strādāt jebkurā sarežģītā objektā. Visbiežāk to var izskaidrot ar vēlēšanos strādāt un vairāk pelnīt, tas ir, ar tirgus galveno prasību izpratni. Neatklāšu nekādu noslēpumu, ja sacīšu, ka arī vietējā žurnālistikā tagad darbojas daudzi jauni cilvēki bez diplomiem. Taču viņi nežēlo spēkus, lai apgūtu visas viņu izvēlētās profesijas nianses. Un šī īpašība šodien ir daudz ko vērta.