Kurzemes Vārds

17:29 Otrdiena, 2. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Par nekustamā īpašuma nodokli

Līdz 1999.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības - paredz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pārejas noteikumi.

"Kurzemes Vārda" 5.marta numurā bija publicēts zvērinātas advokātes Ināras Freidenfeldes izskaidrojums likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas regulē arī tāda nekustamā īpašuma veida kā zeme aplikšanu ar nodokli un nodokļa samaksāšanas kārtību. Publikācijā bija minēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likme ir viens procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuru aprēķina pašvaldība no pēdējās noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Šim likumam ir pārejas noteikumi, kuru otrais punkts paredz: līdz 1999.gada 31.decembrim nodokļa likme ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma vērtības. Pārejas noteikumos arī noteikts, ka līdz 1999.gada 31.decembrim ar nekustmā īpašuma nodokli netiek apliktas ēkas un būves. Kā jau bija minēts advokātes izskaidrojumā, līdz zemes reformas pabeigšanai nodokli par zemi, kura neatrodas kādas personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā, maksā zemes lietotājs, bet, ja tāda nav, - nomnieks. Līdz 1999.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma nodokli par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi maksā zemes lietotājs vai nomnieks.