Kurzemes Vārds

16:52 Otrdiena, 7. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Augsts gruntsūdens līmenis pilsētas centrā

"Kurzemes Vārds" jau rakstīja par gruntsūdens līmeņa celšanos pilsētas centrā. Pagājušajā nedēļā Būvvaldes un Ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldes speciālisti kopīgi apsekoja kanalizācijas akas un pagrabus. Ūdens līmenis joprojām ir augsts. Sv.Trīsvienības baznīcas pagrabā tas saniedzis apmēram 20 centimetrus, nekad agrāk tā nav bijis. Ūdens ir arī citu pilsētas centra namu ("Teika", Liepājas teātris, klubs "SVK" u.c.) pagrabos. Pagaidām gruntsūdens līmeņa celšanās iemeslus nav izdevies noteikt.

Augstskolā jauna programma - tūrisma menedžments

Liepāja jau sen gaida tūristu pieplūdumu. Nupat pilsēta sākusi tam arī nopietni gatavoties. Šoruden pirmo reizi Pedagoģiskajā augstskolā sāksies jauna studiju programma "Tūrisma menedžments". Šās specialitātes beidzēji iegūs tūrisma menedžera un gida kvalifikāciju. Praktiskās nodarbības, kurām paredzēts veltīt lielu vērību, organizēs sadarbībā ar Lejaskurzemes Tūrisma informācijas biroju, arī ar tūrisma firmām. Tūrisma menedžmenta studenti apgūs zināšanas ekonomikā, vēsturē, ģeogrāfijā, psiholoģijā, svešvalodās un mārketingā.

Jāni Čaksti pieminot

1927.gada 14.martā mira Latvijas pirmais Valsts prezidents Jānis Čakste. Kopš tās dienas aprit 71 gads. Kā veidojies un audzis Čakstes dzimtas koks, kas noticis ar viņa bērniem, cik ir un ko dara viņa pēcnācēji, - par to visu varēs uzzināt tie, kas 14.martā pulksten 14 ieradīsies Liepājas Vācu un latviešu tikšanās centrā, Stendera ielā 5. Par Čakstes dzimtas koku stāstīs 10.vidusskolas skolniece Inese Blūme, kura to izstrādājusi Projekta nedēļas ietvaros. Pasākumā solījis piedalīties arī dzejnieks Olafs Gūtmanis, kurš ticies ar Čakstes mazmeitu Barbaru Radingu, un citi. Pirmo prezidentu pieminot, skanēs arī dzeja un Mūzikas koledžas audzēkņu un pedagogu koncerts.

Caur Liepāju sāk plūst cukura straume

Vakar pie SIA "Piemare" piestātnēm piestāja ar Polijas karogu peldošais kuģis "Nimfa 2", kas atvedis uz mūsu pilsētu 1750 tonnas cukura. Kā pastāstīja ekspeditors aģents Andris Šivars, šis kuģis ir tikai pirmā bezdelīga, jo firma "Muller Baltic", ar ko sadarbojas piemarieši, ir nolēmusi šomēnes caur Liepāju nogādāt uz saulaino Uzbekiju 10 tūkstošus tonnu cukura, ko kuģi piegādās mūsu ostai no Francijas un Anglijas ostām. Atvesto cukuru dokeri no kuģa tilpnēm tūlīt pārkrauj dzelzceļa vagonos.

"Duna" martu sāk cerīgi

Stividoruzņēmums "Duna", kas darbojas Ziemas ostā, marta pirmajā dekādē piekrāvis jau piecus kuģus. Kā pastāstīja izpilddirektors Imants Treimanis, divi no tiem aizveduši uz Vāciju kūdru, divi devušies uz Angliju ar saulespuķu sēkliņu kravām, bet trešais aizvedis uz rietumvalstīm akmeņogļu darvu. Tāds cerīgs sākums spārno uzņēmumu darbam, un firmas vadītāji cer, ka marts būs stividoruzņēmumam pat ļoti sekmīgs.

Helvijs Valcis atestēts spīdoši

1.vidusskolas direktors Helvijs Valcis bija otrais no pilsētas mācību iestāžu direktoriem, kurš uzņēma skolu direktoru atestācijas ekspertu grupu. Divas dienas ar skolas dokumentāciju un ikdienas darbu iepazinās Saldus rajona valsts izglītības inspektore Gaida Lilienšteina un Talsu 2.vidusskolas direktore Elga Vērdiņa. Lai izvērtētu direktora darbu, ekspertes runāja arī ar skolēnu parlamenta locekļiem. Kad viņas Kurzemes novada atestācijas komisija sēdes dalībniekus iepazīstināja ar atestācijas rezultātiem, Helvija Valča darbs vienprātīgi saņēma novērtējumu - augstāko kategoriju un eksperta nosaukumu.

Pensionāri pošas lielajai sanāksmei

Šopavasar aprit pieci gadi, kopš darbojas Latvijas Pensionāru federācijas Liepājas apvienība. Kādi bijuši šie gadi, kas paveiks, ko apvienība dod katram tās dalībniekam, ko darīt, lai vairāk būtu to, kuri ar mieru strādāt un cīnīties visu pilsētas pensionāru labā, kādas darba formas būtu jāizvēlas, lai apvienība varētu vairāk ietekmēt pašvaldības un valsts varas pārstāvjus un likumdevējus, - par to visu un vēl citiem jautājumiem pensionāri nolēmuši kārtīgi izrunāties 14.aprīlī. Šajā dienā Latviešu biedrības namā notiks Liepājas pensionāru aktīva sanāksme.

Sarkanais Krusts pārcēlies uz jaunajām telpām

Vairāk nekā desmit gadus Sarkanā Krusta Liepājas komiteja atradās Tirgoņu ielā 17, bet nu jau labu laiku tai ir piešķirtas jaunas telpas vienā no bijušās Bērnu slimnīcas ēkām K.Barona ielā 14. Tur ar Darmštates Sarkanā Krusta palīdzību notiek remonts, kas pamazām tuvojas noslēgumam. Ēkas atklāšana paredzēta šā gada jūnijā, taču darbinieki jau tagad ir pārcēlušies uz jauno mītni. Kā sacīja Sarkanā Krusta Liepājas komitejas vadītāja Anna Krilova, darāmā vēl ir daudz, taču uz vietas ir vieglāk strādāt un vienlaikus arī uzraudzīt, kā rit remonts. Tāpēc tiem, kas vēlas satikt Krilovas kundzi, tagad jādodas uz jaunajām telpām. Darba laiks ir palicis iepriekšējais, tikai mainīts tālruņa numurs. Krilovas kundzi var sazvanīt pa tālruni 3480345, bet Jaunatnes Sarkano Krustu - pa tālruni 3480346.

Mācās nevalstiskās organizācijas

Vakar Sorosa fonda "Latvija" Liepājas atbalsta centrā notika seminārs nevalstiskajām organizācijām. Tas bija pirmais no vesela mācību cikla. Šajā reizē 20 Kurzemes nevalstisko organizāciju (Ventspils, Liepājas, Kuldīgas u.c.) pārstāvji analizēja, kāda ir šo organizāciju loma sabiedrībā, mācījās, kā vislabāk veidot sadarbības tīklu starp tām. Ar viņiem strādāja NVO centra pasniedzēji - Nīcas vidusskolas skolotājs Agris Petermanis un JUNESKO Latvijas Nacionālās komitejas priekšsēdētāja Inete Ielīte. Mācību ciklā pavisam būs četri semināri. Cikli kvalitatīvi augstākā pakāpē, ar dziļāku skatienu problēmā atkārtosies rudenī.

Mazās modes dāmas un viņu rokdarbi

Rītvakar "Laumas" klubā būs mazās modeļu skoliņas skate "Ak, pavasar!". Tajā piedalās vairāk nekā 40 audzēkņu divās vecumā grupās - no 5 līdz 16 gadiem. Kā informēja skoliņas vadītājs Sandra Zālīte, audzēknes rādīs gan pašu radītos tērpus no lakatiem un mācību laikā apgūto prasmi no auduma darināt rozes, taurenīšus un citus tērpu greznojumus. Ar veikala "Ponija Cepurīte" atbalstu meitenes paralēli tērpu parādei demonstrēs arī dažādas galvas segas un šalles.

Maestro ievieš mēģinājumus katrā svētdienā

Sekojot radošā kolektīva darbībai, rajona skolotāju kora "Lira" diriģents Valdis Vikmanis nācis pie atziņas, ka dziedāšanas mēģinājumi mūsdienās vislabāk apmeklēti ir un rentējas tieši svētdienās. Tāpēc viņš paziņoja, ka, gatavojoties atskaites koncertam, kas paredzēts aprīlī, saviem koristiem svētdienās vairs atpūtu nedošot. Mēģinājumi sākšoties pulksten 10 Mūzikas koledžā un to programmā būšot tikai Dziesmu svētku repertuāra dziesmas.

Kaimiņu rūgtā pieredze

Patlaban pilsētā siltums netiek piegādāts 32 namiem. Tos atvienoja dažādos laikos un dažādu iemeslu dēļ, arī ar īrnieku piekrišanu, taču vecie parādi tajos netiek dzēsti. Ziņas par siltuma atvienošanu nemaksātāju dzīvokļos mainās ik dienas, patlaban to skaitam jābūt ap 140. Taču intensīvāka atvienošana nav iespējama viena būtiska iemesla dēļ: īrnieki neielaiž sanitāros tehniķus savos dzīvokļos pat tad, ja tie ieradušies municipālo policistu pavadībā. Bieži vien tas ir "cietušo" kaimiņu informācijas rezultāts. Tā noticis "Pērkonē", "Ezerkrastā", "Burā" un citās namu pārvaldēs.

Izsole bez rezultātiem

Rīgā notika valsts nekustamā īpašuma kārtējā izsole. Viens no objektiem bija Labiekārtošanas sabiedrības ēka Liepājā, Franču ielā 3. Tās sākumcena bija 58 tūkstoši latu. Šo summu visi uzskatīja par pārāk augstu, un tādēļ pretendentu uz šīs būves iegūšanu nebija. Šādā dārgā "spēlē" nolēma nepiedalīties arī šā nama pašreizējie nomnieki. Tagad uzņēmumā gaidīs cenas pazemināšanos un atkārtotu priekšlikumu.

"Hidrolats" mēģina iekļūt Skandināvijas tirgū

Neveiksmīgā sadarbība ar Minskas traktoru rūpnīcu katastrofāli ietekmējusi algas izmaksu. Tagad izdarīts mēģinājums uzņemt sakarus ar Rietumu patērētājiem. Kādai somu firmai vispusīgai ekspertīzei nosūtīta eksperimentālā produkcija. Pozitīvu pārbaudes rezultātu gadījumā un panākot kompromisu jautājumā par cenu, varētu noslēgt līgumu. Nesen rūpnīcu apmeklēja vēl vienas ārvalstu firmas pārstāvji. Drīzumā produkcijas paraugi ar šādiem pašiem noteikumiem ceļos uz Zviedriju. Iespējamo sadarbības firmu nosaukumus rūpnīcas komercdienests pagaidām neizpauž.

"Mēness kaķis" dosies uz Rīgu

Iespējams, ka 19.martā Rīgas galerijā "Ars moderna" tiks atvērta Liepājas mākslinieka Viktora Šeļegas kārtējā personālizstāde. Mākslinieka attiecības ar Liepājas galerijām ir visai tālu no draudzīgām, un viņš dod priekšroku eksponēt savus darbus galvaspilsētā, kur katra to parādīšanās kļūst par notikumu kultūras dzīvē. Arī iespējas realizēt darbus tur ir lielākas - iespējams, ka liepājnieki tā arī neredzēs lielisko "Mēness kaķi" un daudzus citus autora jaunos darbus.