Kurzemes Vārds

05:41 Svētdiena, 7. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Liepājas Pilsētas domes sēdes

"Konstruktīvā opozīcija" pasniedz Priedolam ziedus

SARMĪTE PUJĒNA

Domes sēde vakar noritēja pavasarīgā un saulainā gaisotnē. Sākumā ar ziediem tika sveikts jubilārs, domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, un deputāte Aija Barča, kurai vakar bija vārda diena. Savukārt pēc sēdes Barčas kundze "konstruktīvās opozīcijas" vārdā pasniedza dzeltenas puķes izpilddirektoram Aivaram Priedolam. Jā, lai gan presē un kuluāru sarunās pirms tam daļa deputātu bija izteikusi piesardzīgus vai pat neuzticību vēstošus viedokļus par izpilddirektora darbu, pēc pārskata viņam uzdotie jautājumi par domes un "Liepājas siltumtīklu" attiecībām, par to, kāpēc netika atzīta namu pārvalžu maksātnespēja utt., skanēja vairāk vai mazāk formāli. Arī jubilārs centās ātrāk izbeigt "pratināšanu". Tāpēc deputāti vienprātīgi akceptēja izpilddirektora apjomīgo pārskatu un nolēma, ka nedēļas laikā viņam tiks iesniegti deputātus interesējošie jautājumi, uz kuriem atbildes Aivars Priedols sniegs domes 9.aprīļa sēdē.

Bez izpilddirektora pārskata deputāti izskatīja un pieņēma lēmumus vēl 19 darbakārtības jautājumos. Kārtējo reizi atlika lēmuma pieņemšanu par biļešu un mēnešbiļešu maksimālajām cenām pilsētas autobusos.

Apstiprināja namu pārvaldes "Spāre" pieprasīto jauno tarifu - 0,34 lati mēnesī - par sadzīves atkritumu izvešanu (pirms tam tarifs bija 46 santīmi).

Deputāti papildināja domes štatu ar vienu vienību: pilsētas attīstības programmas koordinators.

Domes priekšsēdētāju Uldi Sesku pilnvaroja parakstīt pirkuma līgumu ar akciju sabiedrību "Tiesu namu aģentūra" par tai piederošo nekustamo īpašumu Rožu ielā 6.

Uz vienu gadu pagarināja darba līgumu ar Skolu valdes priekšsēdētāju Ludmilu Molčanovu un Sociālās palīdzības centra direktori Irīnu Vereščaginu, bet uz trim mēnešiem pagarināja darba līgumu ar "Liepājas namu" direktoru Jāni Gūtu.

Ar domes lēmumu Licencēšanas komisijā iekļauts Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes Kriminālpolicijas Ekonomisko noziegumu atklāšanas nodaļas priekšnieks Genadijs Atujevs.

Pamatojoties uz jurista Aināra Kreica skaidrojumu, deputāti atlika uzņēmuma "Liepājas siltums" iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu par pilsētas siltumapgādes zonējumu. Lai uzņēmums varētu iegūt licenci, nav nepieciešams domes lēmums, pilnīgi pietiek ar izziņu par siltumapgādes uzņēmuma apkalpes zonu un karti, kurā redzams šīs zonas izvietojums.

Deputāti apstiprināja lēmumprojektu par 30 000 latu piešķiršanu no 1998.gada budžeta pilsētas siltumapgādes koncepcijas izstrādei.

Četrpadsmit liepājniekiem piešķīra politiski represētās personas statusu.

Precizēja telpu kopplatību un to vērtības koeficientu ēkām Stendera ielā 5, kurās atrodas Vācu un latviešu tikšanās centrs.

No namu pārvaldes "Jaunliepāja" dzīvojamā fonda izslēdza telpas Tirgus ielā 18. Vairākām namu pārvaldēm uzdeva pārņemt dzīvokļus (kopskaitā 11), kuros pierakstītie īrnieki nedzīvo ilgāk par sešiem mēnešiem.

Nākamā domes sēde paredzēta 26.martā.