Kurzemes Vārds

23:54 Otrdiena, 22. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Matemātiķis DAINIS MIHAILOVS

ir skolotājs 1.vidusskolā. Viens no tiem, kurus pamatoti mēdz saukt par sava darba apsēstajiem. Trešo gadu vada Liepājas pilsētas un rajona Matemātiķu metodisko apvienību, bet pirms tam 27 gadus vadījis rajona matemātikas skolotājus. Kopš Daiņa Mihailova pārnākšanas uz pilsētu, acīm redzami aktivizējusies skolēnu un arī skolotāju darbība. Pēc viņa iniciatīvas pilsētā notiek matemātikas olimpiādes, kuras norit vairākās kārtās un kurās zināšanās mērojas visu klašu skolēni. Bērnu vēlēšanās piedalīties olimpiādēs ir tik liela, ka nākas meklēt aizvien apjomīgākas telpas, kurās zēniem un meitenēm risināt uzdevumus. Šīs rosības rezultātā Liepājas pilsētas un rajona skolēni gūst aizvien lielākus panākumus Latvijas mēroga olimpiādēs.

Liepājas Pedagoģiskās augstskolas profesors, habilitētais pedagoģijas doktors Jānis Mencis, kura skolnieks un arī mācību grāmatu līdzautors ir Dainis Mihailovs, vienmēr uzsvēris jaunāko klašu skolotāja lielo nozīmi bērnu spēju un interešu attīstībā. Tieši šajā virzienā arī strādā 1.vidusskolas matemātiķis. Viņa maģistra grāda darba tēma bija "Skolēnu matemātisko zināšanu apguve un novērtēšana pamatskolā". Pēc skolotāja iniciatīvas, ar viņa atbalstu grupa spējīgāko jauno pilsētas matemātiķu rudenī sāka apmeklēt nodarbības Mazajā matemātikas universitātē, kura darbojas Latvijas Universitātes paspārnē un kuru vada tāds pats ar matemātiku apsēsts cilvēks Agnis Andžāns.

Jānis Mencis allaž ir uzslavējis sava skolēna nenogurstošo enerģiju un produktivitāti. Pie mācību grāmatu sarakstīšanas Dainis Mihailovs sāka strādāt pirms gadiem desmit. Kopā ar pazīstamiem matemātiķiem Jāni Menci senioru un Jāni Menci junioru, Vairu Kārkliņu, Elfrīdu Krastiņu, Arturu Siku pēdējos gados ir sagatavotas un izdevniecībā "Zvaigzne" izdotas matemātikas grāmatas un palīglīdzekļi 5. un 6. klasei, algebras mācību grāmatas 6., 7., 8. un 9. klasei, "Kontroldarbi algebrā pamatskolai". Četras grāmatas iespiestas arī krieviski, pārējās vēl tiek tulkotas. Šā gada beigās plānots izdot nākamo kontroldarbu un patstāvīgo uzdevumu krājumu, kas domāts 5. un 6. klašu bērniem. 1996.gadā Dainis Mihailovs bija konkursa "Lauku skolotājs - grāmatu autors" laureāts un saņēma uzvarētāja balvu.

Pašlaik šis skolotājs Izglītības satura un eksaminācijas centra uzdevumā piedalās kontroldarbu uzdevumu, eksāmenu darbu sastādīšanā, matemātikas mācīšanas standartu izstrādāšanā pamatskolām un vidusskolām.

Dainis Mihailovs audzina divus dēlus.

Daiņa Mihailova tuvākie kolēģi ir 1.vidusskolas direktors Helvijs Valcis un direktora vietniece Ilga Korsaka, kuri abi arī ir matemātikas skolotāji. Savu enerģijas pārpilno darbabiedru viņi raksturo šādi:

- Viņš vienmēr ir iekšā matemātikā, vienmēr gudro, ko vēl jaunu varētu izdarīt. Tas mums, citiem matemātikas skolotājiem, ļoti palīdz. Piemēram, šogad viņš mums sagādāja klašu un skolas olimpiāžu uzdevumus. Viņš deg par skolas dzīvi. Protams, ne visi skolotāji var pieskaņoties stilam, kādā strādā Agnis Andžāns, kurš trenē Latvijas komandu un arī vada LU Mazo matemātikas universitāti. Agņa Andžāna dotos uzdevumus nemaz nav tik vienkārši izprast, tā nav matemātikas ikdienas programma, tie ir uzdevumi, kas veicina iztēli, domāšanu. Un Dainis Mihailovs tad atrod kaut ko līdzīgu, cenšas palīdzēt.

Daudz devis arī tas, ka skolēni trenēties brauca uz Rīgu.

5., 6., 7. klašu grupās mums ir ar ko lielīties. Mūsu skolēni savās vecuma grupās pilsētas olimpiādē ieguva daudzas labas vietas, viņu vidū gan citu skolas matemātiķu, gan paša Daiņa Mihailova audzēkņi. Uzskatu, ka, pateicoties Daiņa "pabakstīšanai", esam sarosījušies arī mēs, pārējie.

Viņš ir labs matemātikas skolotājs, bet vēl vairāk mūsu kolēģis izdara tajā jomā, kur viņš strādā par metodiķi un grāmatu autoru. Klasē viņš ir savdabīgs, ar savām metodēm. Labprāt darbojas ar visiem bērniem, atrodot katra spējām un zināšanām piemērotus uzdevumus. Dainis Mihailovs "strādā kā zirgs", sevi nežēlojot.

Tatjana Kučerenko ir sestās klases skolniece, piedalījusies pilsētas matemātikas olimpiādē un ieguvusi 2.vietu. Par savu skolotāju Daini Mihailovu viņa saka:

- Skolotājs māk paskaidrot tā, lai saprot. Kad mācījāmies par daļskaitļiem, mēs nesapratām, un tad viņš teica, ka nevajag saskaitīt gurķus ar majonēzi. Tad var atcerēties, kad tā asprātīgi pateic. Viņš nemēdz rāties, tikai saka: "Es uz jums skatos ilgāku brīdi!" Un tad klase paliek mierīga. Vienmēr smaidīgs, nav īpaši stingrs, bet atzīmes liek pēc nopelniem. Es gribētu, lai skolotājs Mihailovs mani mācītu arī turpmāk, jo viņš māk ieskaidrot.