Kurzemes Vārds

06:41 Svētdiena, 27. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

LIEPĀJAS JAUNUMI

Pilsētas dzimšanas dienā jāizkar karogi

Pilsētas deputāti pagājušajā nedēļā domes sēdē pieņēma lēmumu, ka Liepājas dzimšanas dienā pilsētā jāizkar valsts karogi. Šāds lēmums pieņemts, lai radītu svētku noskaņu. Lēmuma izpildi kontrolēt uzdots Municipālajai policijai.

Metalurgiem piešķir starptautisko kvalitātes balvu

Pirms "Liepājas metalurga" akcionāru pilnsapulces, kas plānota 26.aprīlī, metalurgu kolektīvs ierindojies to Latvijas uzņēmumu skaitā, kuru saražotā produkcija ieguvusi augstu novērtējumu. Pagājušajā nedēļā Ženēvā akciju sabiedrības prezidentam Kirovam Lipmanam, viceprezidentam Iļjam Segalam un padomes priekšsēdētājam Sergejam Zaharjinam pasniedza uzņēmuma produkcijai piešķirto starptautisko balvu un sertifikātu "Par labāko tirgus marku 1997.gadā". Apbalvojums un sertifikāts tiek piešķirts, ņemot vērā biznesa partneru un klientu sniegto informāciju un saražotās produkcijas noietu un novērtējumu pasaules tirgū. Tad vairāk nekā 120 valstu mārketinga speciālisti, biznesmeņi un masu saziņas līdzekļi savākto informāciju apkopo un izvērtē, vai uzņēmums pelnījis šādu atzinību.

Konkursa noteikumus publicēs "Valdības Vēstnesī"

Līdz 12.aprīlim jaunveidojamās Lejaskurzemes Slimokases darba grupai jāizstrādā nolikums konkursam uz slimokases direktora amatu. Tā pēdējā tikšanās reizē nolēma Saldus, Liepājas pilsētas un rajona pašvaldību vadītāji. Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja darba grupas vadītājs Egils Freidenfelds, kā paredz likums, līdz minētajam datumam konkursa nolikums tiks publicēts "Valdības Vēstnesī", lai pretendenti varētu ar to iepazīties. E.Freidenfelds ierosināšot izvirzīt pretendentiem obligātu prasību, lai tie vismaz piecus gadus būtu strādājuši veselības aprūpes sistēmā - nodarbojušies ar šo iestāžu finansu darījumiem. Kas būs vērtēšanas komisijā, E.Freidenfelds pagaidām konkrēti pateikt nevarēja - par to lemšot darba grupa, bet esot jau ievadītas sarunas, ka tajā iesaistīsies arī pārstāvji no Valsts slimokases un Ārstniecības departamenta.

Liepājnieks Kolkas bākā

Aizvadītās nedēļas nogalē spožas uguns starus garām braucošajiem kuģiem sāka raidīt Kolkas bāka. Tas notika pēc tam, kad tur pabeidza renovācijas darbus. Kā pastāstīja Liepājas Hidrogrāfijas pārvaldes priekšnieks Edvīns Zvirbulis, atjaunošanas procesā lieti noderējušas liepājnieku uzkrātās zināšanas un iemaņas, ko viņi iemantojuši sakārtojot savas ostas bāku. Dalīties pieredzē ar kolēģiem uz Kolku bija devies vecākais inženieris Vladimirs Kaļiņins. Lai nokļūtu uz saliņas, kur atrodas bāka, hidrogrāfiem bija jābrauc gumijas laiviņā. Vladimirs Kaļiņins Kolkas bākā strādāja trīs dienas.

Lidojumi uz Maskavu atsāksies

Kādu mēnesi Liepājas lidostā valda klusums, un pastāvīgie reisi uz Maskavu un Kopenhāgenu ir atcelti, jo joprojām amatpersonas nav atrisinājušas samilzušās īpašuma problēmas starp SIA "Aviosabiedrība "Liepāja"" dibinātājiem - Pilsētas domi un agrofirmu "Durbe". Taču tagad saņemta nedaudz uzmundrinoša vēsts, ka no 31.marta regulārus lidojumus uz Liepāju no Krievijas galvaspilsētas atsāks aviosabiedrība "Rossija". Tikai tagad, kā pastāstīja Liepājas lidostas administrators Zigurds Epermanis, lidojumus no Maskavas uz Liepāju un atpakaļ lidmašīna Jak40 veiks nevis pirmdienās, kā agrāk, bet gan otrdienās. Šīs izmaiņas paredzētas, balstoties uz aprēķiniem, kas rāda, ka pasažieru plūsma tādējādi varētu kļūt nedaudz lielāka.

Turpinās reformēt

Vakardienas informatīvajā apspriedē ar namu pārvaldniekiem domes izpilddirektors Aivars Priedols paziņoja, ka Dzīvokļu saimniecības pārvalde ieplānojusi turpināt šo pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu reformēšanu. Detalizēts izklāsts sekos vēlāk, pēc priekšlikumu saskaņošanas politiskajā, tas ir, deputātu līmenī. Pagaidām vienīgi zināms, ka nāksies stingri ievērot finansiālās prasības un koncentrēt pūles pamatfunkciju veikšanai - dzīvokļu fonda ekspluatācijai un īres maksas iekasēšanai. Pēc neoficiāliem datiem, runa ir par namu pārvalžu paplašināšanu.

Augstskolas pasniedzēji - skolā

Turpinās Liepājas Pedagoģiskās augstskolas sadarbība ar Kuldīgas Viļa Plūdoņa ģimnāziju. Nesen skolēni viesojās augstskolā, apskatīja studentu mācību vietas, tikās ar mācībspēkiem. Šodien grupa LPA pasniedzēju un studentu dodas uz Kuldīgu, lai vadītu stundas un nodarbības. Docente O.Glikase kopā ar studendiem mācīs veselības mācību, I.Miķelsone runās ar zēniem un meitenēm par sasniegumu motivācijas jautājumiem, bet A.Sandere ievadīs skolēnus projektu veidošanas noslēpumos.

Matrožiem kristības un iesvētības

Pagājušās nedēļas nogalē Jūras spēku Dienvidu rajona trīs matroži - Kaspars Kravals no Jūrmalas, Renārs Heinbergs no Rojas un Ģirts Ožets no Rīgas kristīti un iesvētīti Liepājas Sv.Annas baznīcā. Pie šādas atziņas, ka nepieciešama baznīcas ceremonija, viņi nonākuši pēc diviziona kapelāna Viestura Kalniņa vadīto nodarbību apmeklēšanas. Agrāk, pirms dienesta, to izdarīt Ģirtam liegusi steiga un pārāk straujais dzīves ritms, bet Kaspars toreiz vēl nebija nonācis pie atziņas, ka vajadzētu kristīties. Renārs kristījies jau bija agrāk, pirms dienesta gājis arī Svētdienas skolā, tagad nolēmis iesvētīties. Dienvidu rajonā kapelāna palīdzību var saņemt ikviens karavīrs. Matrožiem notiek dievvārdu nodarbības, kuras var apmeklēt brīvprātīgi.

Grupa iegūst laureāta diplomu

31.arodvidusskolas puiši atgriezušies ar uzvaru no Latvijas skolu jaunatnes vokāli instrumentālo ansambļu festivāla konkursa, kas risinājās Siguldā. Pavisam tajā piedalījās 28 grupas gan no vidusskolām, gan ārpusskolu iestādēm. Mūsējie bija vienīgie, kas pārstāvēja arodvidusskolas. Grupā dzied un spēlē Deniss Šaturins (soloģitāra), Dmitrijs Soročinskis (basģitāra), Oskars Jurčenko (sitamie instrumenti) un Aigars Šmits (taustiņu instrumenti un balss). Viņu iegūtais pirmās pakāpes laureāta diploms (pavisam tādu piešķīra četriem kolektīviem) ir liels padarītā darba novērtējums. Denisu Šaturinu, kurš mācās 3.kursā, atzina par festivāla labāko ģitāristu.

Mediķi vēl mēnesi nestreikos

Rīgā notika Slimnīcu biedrības ārkārtas sēde, kuras darbakārtībā viens no galvenajiem bija jautājums, kas saistīts ar jaunajiem finansēšanas noteikumiem, kas paredz ļoti daudzas atlaides tiem iedzīvotājiem, kas atzīti par trūcīgiem. Jaunajos noteikumos nav tieši un nepārprotami pateikts, kas ārstniecības iestādēm par šo cilvēku ārstēšanu samaksās, tāpēc Slimnīcu biedrība bija noteikusi laiku, līdz kuram valdībai jāievieš šajā jautājumā skaidrība. Kā "Kurzemes Vārdu" informēja Centrālās slimnīcas galvenais ārsts Egils Freidenfelds, nekādus radikālus lēmumus sēdē nepieņēma. Nolemts nosūtīt Labklājības ministrijai prasību mēneša laikā atrast iespēju, kā kompensēt ārstniecības iestādēm šo naudu, jo tā ir ļoti iespaidīga. Kā sēdē atzinuši vairāki ārsti, īpaši grūti šajā situācijā klājas tām ārstniecības iestādēm, kas iedzīvotājiem sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tās no slimokasēm saņem līdzekļus, kas ir zemāki par pakalpojuma pašizmaksu, bet diemžēl šos pakalpojumus nevar nesniegt, tāpēc līdz gada beigām tās var arī izputēt. Tomēr mediķi vēl gaidīs uz valdības sapratni un pagaidām nekādas akcijas nerīkos.

Būs darba devēju organizāciju likums

Rīgā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas gada konference. Tajā apsprieda "Darba devēju organizāciju likuma" projektu. Tā mērķis ir noteikt darba devēju organizāciju tiesisko statusu, to attiecības ar valsti, pašvaldībām un citām valsts un sabiedriskajām institūcijām. Tika vērtēta arī pašas konfederācijas vieta un loma valstī, izteikta vēlme, lai valdība saprastu, ka darba devēji ir tie, kas, godīgi maksādami nodokļus, uztur šo valsti un valdību. Konferencē tika ievēlēta arī jauna LDDK valde. To atkal vadīs akciju sabiedrības "Aldaris" prezidents Vitālijs Gavrilovs, bet valdes locekļu vidū ir arī liepājnieks, Labiekārtošanas sabiedrības direktors Arkādijs Leinis.

Nacionālo "Daugavas vanagu" kongress

Rīgā notia Nacionālo "Daugavas vanagu" kongress. Liepājas nodaļu tajā pārstāvēja tās priekšsēdētājs Arvīds Vītols, sekretāre Mirdza Salna un priekšsēdētāja vietnieks un Nacionālo "Daugavas vanagu" Centrālās valdes prezidija loceklis Viktors Rozentāls. Tika apspriesti organizācijas līdzšinējie panākumi un turpmāk darāmie pasākumi, taču nenotika Centrālās valdes pārvēlēšanas, kā bija iecerēts. Kongress izdarīja statūtos izmaiņas un līdzšinējās Centrālās valdes pilnvaru laiku pagarināja vēl uz vienu gadu, un Liepāju šajā sabiedriskajā organizācijā vēl vienu gadu pārstāvēs Viktors Rozentāls.

Estētika un modeļu skola rāda "Krāsu"

LBN Estētikas un modeļu skola trīs reizes gadā savu audzēkņu vecākiem, draugiem un citiem interesentiem mēdz parādīt, kas mācību laikā apgūts. Pērnā gada rudenī uzņemtajiem audzēkņiem pirmā ieskaite bija ap Ziemassvētkiem, un tai bija dots atbilstošs nosaukums "Maska". Pavasara skatei izvēlēta pavasarim atbilstošāka tēma "Krāsa". Kā pastāstīja skolas vadītāja Antra Pujēna, par savu krāsu visu trīs grupu (jaunākās, vidējās, vecākās) audzēkņi domājuši un to stilizējuši, tērpus zīmējuši un apdomājuši vairāku mēnešu garumā. Savus iznācienus audzēkņi gatavoja un slīpēja pasniedzējas Intas Vītoliņas vadībā. Izvēlētā tēma izrādījās pateicīga, lai skate izdotos krāsaina un dzīvespriecīga. Jūnija sākumā paredzēts skolas izlaidums ar trešo, mācību gadu noslēdzošo skati. Savukārt oriģināltērpu skate - konkurss "Trešā", ko divus gadus pavasarī tradicionāli organizēja Estētikas un modeļu skola, šoreiz pārcelts uz rudeni - potenciālajiem dalībniekiem atliek vienīgi krāt un realizēt idejas.