Kurzemes Vārds

03:12 Trešdiena, 23. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

CĪRAVĀ

Svētki korim un tā cienītājiem

Sestdien pagasta Kultūras namā notika Cīravas jauktā kora divdesmit gadu jubilejas vakars, kuru daži nodēvēja par mazajiem dziesmu svētkiem.

Gunta Leja

"Kas dziesmas klēpī audzis, to dziesma pasargās" - ar šiem vārdiem aizsākās kora divdesmit darbības gadiem un sešdesmit pastāvēšanas gadiem veltītais sarīkojums. No 1938.gada Cīravas baznīcas kori vadīja Otīlija Aiviekste. Daudzus gadus kora dziesmu Cīravā saudzēja un daudzināja Atvars Aiviekste. Pēc ilgāka pārtraukuma koris atkal sāka darboties 1978.gada februārī Maijas Kļavas vadībā. Vēlāk kori vadīja Guntis Škensbergs, bet pirms pāris gadiem kora skološanu pārņēma Artis Ābele.

Svētku vakarā jubilāru skandētās dziesmas mijās ar skaņdarbiem Priekules pūtēju orķestra izpildījumā. Dziedāt kopā ar tagadējiem koristiem bija aicināti arī bijušie Cīravas kora dalībnieki. Kora dziesmu papildināja Cīravas Lauksaimniecības skolas jauniešu deju kolektīva sniegums. Koncertēja cīravnieku draugi - Valdemārpils koris "Akords".

Cīravas jauktajam korim jubilejā panākumus vēlēja Rajona padomes Kultūras nodaļas vadītāja Ilga Skābarde, sveicot arī diriģentus un Cīravas Kultūras nama vadītāju Anitu Tuleiko. Kori sveica Aizputes koris "Kurzeme", Kazdangas kora dalībnieki, Cīravas Lauksaimniecības skola, Dzērves pamatskolas zēnu kora dalībnieki, pagasta Kultūras nama bērnu deju kolektīvs un mazie dziedātāji. Pagasta padomes priekšsēdētājs Imants Gulbis pateicās kora diriģentiem, bet katram koristam dāvāja nošu mapi. Piemiņas veltes saņēma jaunie koristi no Lauksaimniecības skolas, bet īpašu pateicību par kora dziesmas kopšanu Cīravā saņēma Atvars Aiviekste. Ar klusuma brīdi pieminēja aizsaulē aizgājušos bijušos koristus.

Līdz vēlai vakara stundai Cīravas Kultūras namā skanēja dziesma. Svētku rīkotāji pateicas Rajona patērētāju biedrību savienības valdes priekšsēdētājam Aloizam Norkus par atbalstu kora jubilejā.