Kurzemes Vārds

19:58 Otrdiena, 14. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Īrnieku biedrības gads

LĪVIJA LEINE

Ar ko pašlaik nodarbojas Liepājas Īrnieku biedrība? To vaicāju tās valdes priekšsēdētājai Lāsmai VAIČEI.

- Pašlaik strādājam pie izglītojošo materiālu izveides. Lai cilvēki zinātu, kā rīkoties, ja viņiem ir sakrājušies īres, siltuma, komunālo maksājumu parādi. Lai zinātu, kādas ir īrnieku tiesības un kas jāievēro, noslēdzot īres līgumu, - pastāstīja Lāsma Vaiče. - Vidēji mēnesī palīdzam 20 cilvēkiem.

Kas īrniekiem šobrīd sagādā vislielākās problēmas?

Lāsma Vaiče saka, neziņa par rītdienu, neprasme kārtot lietas juridiskajās iestādēs, ierēdņu neiejūtīgā attieksme, attiecības ar namu īpašniekiem. Gadoties, dzīvokļa izīrētājs uzskatot, ka viņam atļauts viss, ka īrnieks viņam ir tikai spēļu kauliņa lomā. Tāpēc vispirms zināšanas nepieciešamas pašiem Īrnieku biedrības valdes locekļiem un tās biedriem. Tāpēc katru pirmdienu ir mācības valdei un biedrības aktīvistiem.

Liela problēma, kuru risinot cilvēkiem vajag palīdzību, ir dzīvokļu privatizācija. 1927.gadā Latvijā pastāvēja dzīvokļu krīzes novēršanas komisija, bet šobrīd šīs problēmas grib atrisināt ar privatizācijas palīdzību. Tā vieglāk: slīcēju glābšanu uzticēt pašiem slīcējiem.

Ko tad cilvēkiem darīt?

Vaičes kundze saka, vajag prasīt, lai namu pārvaldes darbinieki izdara mājas apsekošanu un visu novērtē atbilstoši patiesajam stāvoklim (Īrnieku biedrībā ir izveidota un dabūjama nama apsekošanas shēma, kā to pareizi izdarīt) un pieprasīt arī, lai namu pārvalde katru īrnieku informē par nama uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem (tāmi), atšifrē, no kā tiek veidota katram īrniekam aprēķinātā īres maksa (arī šāds tipveida iesniegums ir izstrādāts Īrnieku biedrībā). Šādi rīkojušies, piemēram, Peldu ielas 44.nama īrnieki. Tas attiecas ne tikai uz privatizāciju, bet arī uz īres aprēķināšanas kārtību, kā to paredz MK noteikumi Nr.169.

Īrnieku biedrība ir izplatījusi savu biedru vidū anketu par attieksmi pret privatizāciju. Izrādās, ka 53 procenti no aptaujātajiem šo procesu neatbalsta, trešā daļa aptaujāto vai nu atbalsta, vai ir privatizējuši, bet pārējie ir neziņā, ko darīt.

Un vēl, saka Vaičes kundze, cilvēki sev nodara pāri, kad, īres līgumu noslēdzot, nepieprasa dzīvokļa pieņemšanas un nodošanas aktu. Iedzīvotājiem pašiem savu interešu dēļ jānoskaidro, viņa vēlreiz uzsver, cik vērts ir viņu dzīvoklis, cik izmaksās tā un visas mājas uzturēšana. Tas palīdzētu orientēties tad, kad tiks saņemts aicinājums dzīvokli privatizēt. Lai neiznāktu tā, ka pēc kāda laika no dzīvokļa jāšķiras.

Vēl viens jautājums, ko cenšas cilvēkiem skaidrot Īrnieku biedrība: kā rīkoties tad, ja cilvēks nav spējīgs samaksāt par savu dzīvokli? Vispirms viņam jābūt iespējai samaksāt par apģērbu un par uzturu, uzskata Lāsma Vaiče. Un, ja pietrūkst īrei un komunālajiem maksājumiem, tad ir jāzina, kā sev palīdzēt.

Kā to var izdarīt?

Ja apzinās, ka samaksāt nevarēs, nav līdzekļu, ar ko samaksāt par dzīvokli, viņam pašam jākārto dokumenti, lai varētu saņemt maznodrošinātā iedzīvotāja statusu. Cilvēkam jāzina, ka viņam nevar atņemt pārtiku, ka nevar atņemt mājokli. Ja cilvēki tiek izvietoti uz mājokļiem, kam ir nepieciešams kapitālais remonts, tā izmaksas pat daudzkārt var pārsniegt to pārādu summu, kas viņiem ir iekrājusies. Pārcelšanās uz citu dzīvokli nav lēta. Arī pašvaldībai likuma noteiktajā kārtībā ir tiesības piešķirt sociālā dzīvokļa statusu.

Lai varētu labāk palīdzēt saviem cilvēkiem, stāsta Lāsma Vaiče, mēs iepazīstamies arī ar citu īrnieku biedrību darbu, arī ar Ogres biedrību, ar kuru liepājnieki sadarbojas ASV un Baltijas fonda programmas ietvaros. Ko tāda programma dod? Tā palīdz sabiedriskajām organizācijām nostiprināt prasmi darboties izvēlētajā sfērā un ietekmēt valsts politiku. Atbalsta materiāli, apmaksā mācības, biroja tehnisko aprīkojumu, nodrošina komandējumu apmaksāšanu un maksu par telpām.

Vēl viena problēma: kā palīdzēt cilvēkiem pārvarēt neziņu, bailes un apjukumu, tiesas brīdinājumu saņemot? Informatīvo materiālu esam paredzējuši izdalīt pilnsapulces laikā. Arī ievietot pirmajā biedrības informatīvajā biļetenā, kas iznāks pirms pilnsapulces.

Šos materiālus piedāvājam tiem, kuri jau ir pieteikušies Īrnieku biedrībā kā māju vecākie un tie, kuri gribētu par tādiem kļūt. Aprīlī rīkosim izglītojošu semināru ciklu, uz kuru aicinām šos cilvēkus. Piedāvāsim zināšanas, kā aizstāvēt īrnieku tiesības, kā strādāt ar juridiskām personām, par dzīvokļu privatizāciju.

Cik pašlaik ir biedru Liepājas Īrnieku biedrībā?

Pēc saraksta 453, saka Vaičes kundze, aicinām ikvienu nepalikt malā, visiem 28.martā pulksten 11 nākt uz Latviešu biedrības namu un piedalīties pārskata un vēlēšanu sapulcē.