Kurzemes Vārds

01:25 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Arodbiedrība lūdz izvērtēt atbilstību amatam

Pilsētas domes priekšsēdētājam, deputātiem un Liepājas Arodbiedrību koordinācijas centram adresēta Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas priekšsēdētāja Pētera Krīgera parakstīta vēstule, kurā lūgts "izvērtēt pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Liepājas teātris" direktores Marutas Pāvelsones atbilstību ieņemamajam amatam un noteiktajā kārtībā lauzt ar viņu noslēgto darba līgumu". Vēstulē teikts, ka LKDAF valde saņēmusi M.Pāvelsones, J.Bartkeviča un teātra galvenās grāmatvedes M.Knitneres parakstītu dokumentu, ar kuru administrācija atsakās uzsākt konstruktīvu, abpusēju darbu ar arodbiedrību par teātra koplīguma izstrādi un noslēgšanu. Tāpēc arī, pamatojoties uz Darba likumdošanas kodeksa 38.pantu un LR likuma "Par arodbiedrībām" 13.pantu, un sakarā ar darba likumdošanas aktu pārkāpšanu, tīšu darba koplīguma noslēgšanas kavēšanu un arodbiedrības tiesību neievērošanu, izteikts šis lūgums.

Ar liepājnieku pieredzi iepazīstas rēzeknieši

Vakar pēcpusdienā Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi apmeklēja kolēģi no Rēzeknes brīvās ekonomiskās zonas, par kuras izveidošanu Saeima likumu pieņēma pēc tam, kad Liepājā tas jau bija noticis. Tāpēc saprotams, ka šis galvenokārt bija brauciens, kura mērķis - iegūt praktiskas darbības pieredzi. SEZ projekta vadītāja vietnieks Gunārs Kazeks redakciju informēja, ka rēzeknieši galvenokārt interesējušies par to, kā strādā SEZ grāmatvedības darbinieki, tikušies ar juristiem un citiem mūsu zonas speciālistiem.

Kā dzīvo bez tālruņa

Jau ziņojām, ka "Lattelekoms" no kopējā telefonu tīkla atvienojis dzelzceļa mezgla ATC. Uzgriežot jebkuru Vagonu depo, Ceļu distances vai stacijas tālruņa numuru, automātiskais atbildētājs uzreiz paziņo, ka tas ir atvienots. Savā starpā dzelzceļnieki var sazināties, jo iekšējie sakari nav mainījušies. Ar Signalizācijas un sakaru distances priekšnieku J.Rasimāviču redakcijai izdevās sazināties, lietojot mobilo tīklu. Viņš sacīja, ka neko jaunu šās problēmas risinājumā paziņot nevar, lai gan kļuvis zināms, ka tā jau tiekot apspriesta valdības līmenī. Tagad esot sakari vienīgi ar avārijas dienestiem 01, 02 un 03. Turklāt ATC darbojoties viens tālrunis ārkārtējiem gadījumiem. 31.martā paredzēts noslēgt jaunu līgumu ar "Lattelekomu", un dzelzceļnieki cer, ka tad tiks novērstas visas šobrīd pastāvošās domstarpības.

Radio "Liepāja" spēlēs ar skolēniem

Lai izklaidētu skolēnus brīvdienu laikā, no šodienas līdz piektdienai radio "Liepāja" sadarbībā ar Metalurgu kultūras pili Igetas Gaiķes autorprogrammā "Radio brokastis", kas skan laikā no pulksten astoņiem līdz desmitiem, izspēlēs dažādus jautājumus par kino. Atbildot uz tiem, skolēni varēs laimēt biļetes uz filmu "Anastasija", arī interesantas balvas ar šīs filmas tēliem.

Gatavo pārskata sapulci

Pagājis vēl viens darba gads pilsētas Īrnieku biedrībai. Tās valde izziņojusi pārskata sapulci 28.martā, tā notiks Latviešu biedrības namā. Darbakārtībā pagaidām paredzētas arī izmaiņas organizācijas statūtos un tās rīcības programmas apstiprināšana šim gadam. Valde tiražējusi un sola izdalīt visiem pilnsapulces dalībniekiem aktuālus informatīvos materiālus. Šajās dienās biedrības biedriem nosūta individuālos ielūgumus.

Jauns veikals

atvērts T.Breikša ielā 43. Tas saucas "Anhels" un pārdod sadzīves tehniku. Veikals labi iekļaujas savu kaimiņu virknē, kuri specializējušies citu saimniecības preču pārdošanā un kuriem tagad atvēlēta gandrīz visa viena tirgus laukuma mala. Tiesa, vēl nav garantēts šādas dažādu firmu rīkotas tirdzniecības pastāvīgums, jo nesen slēdza kādu no veikaliem T.Breikša ielā 47.

Mūsu koristi - laureāti

Kurzemes novada zēnu koru skatē atzīstami startēja mūsu pilsētas mazie dziedātāji. Visi četri kori ieguva laureātu diplomus. A grupā, kurā piedalījās mūzikas skolu dziedātāji, Andra Lekstuta puikas no Mūzikas koledžas ieguva 1.pakāpes laureāta diplomu, vispārizglītojošo skolu grupā - Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas koris (diriģente Agita Čakša) izcīnīja 2.pakāpes laureāta diplomu, bet Centra sākumskolas (diriģente Ingeborga Vindava) un 15.vidusskolas (diriģente Iveta Logina) zēni saņēma 3.pakāpes laureāta diplomus. Līdz ar to mūsējiem ir vaļā ceļš uz zēnu koru 6.salidojumu Cēsīs, kas notiks no 29. līdz 31. maijam. Savukārt virsdiriģents Andris Lekstutis ceturtdien diriģēs savu programmu Rīgas pilsētas un rajona zēnu koru pirmsskates kopkoncertā Ķīpsalā. No pieciem Liepājas rajona zēnu koriem 3.pakāpes diplomu ieguva Grobiņas un Nīcas vidusskolu dziedātāji (diriģentes Ruta Pāvila un Skaidrīte Starka).

Vēlreiz par līgumu ūdenspiegādei

Pilsētas domē izveidota darba grupa, lai ar Ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldi sagatavotu jaunu līguma paraugu par noteikumiem, ar kādiem tā piedāvās savus pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem. Grupā ir domes priekšsēdētāja vietnieks A.Jurkovskis. Šobrīd notiekošo pārrunu galvenais uzdevums ir panākt, lai pārvalde nodibinātu tiešus sakarus ar katru abonentu un maksu iekasētu bez namu pārvalžu starpniecības, kas neapšaubāmi ļautu precīzāk uzskaitīt ūdens resursus un samazināt zudumus.

Mācās skolotāji

Skolēnu brīvlaiku jaunu zināšanu apgūšanai un pieredzes apmaiņai steidz izmantot pedagogi. Šodien 1.vidusskolas telpās notiek mācību pārziņu tikšanās, kuras laikā viņi analizē Projektu nedēļas norisi, apspriež, kas izdevies veiksmīgāk, ko varbūt derētu ņemt vērā, turpmāk organizējot skolēnu patstāvīgo un radošo darbu. Tāpat šodien ar skolotājiem tiekas docente Maija Valce, viņa vada divu dienu nodarbības par korekcijas ieviešanu pedagoģiskajā procesā. Uz to aicināti visi interesenti.

Kursi bezdarbniekiem

Nodarbinātības dienesta reģionālais centrs turpina rīkot dažādas mācības vai pārkvalifikāciju bezdarbniekiem. No tuvākajā laikā gaidāmajiem kursiem jāatzīmē divus mēnešus garās mācības jaunā specialitātē "Īpašuma pārvaldnieks". Nodarbības sāksies 20.aprīlī. Sieviešu vidū popularitāti ieguvusi specialitāte "Lietvedis ar kompjūteru". Tās kārtējie kursi arī būs aprīlī, programma domāta četriem mēnešiem. Centra rīkoto kursu bāze joprojām ir TU Mācību zinātniski tehniskais komplekss, 31. un 48. arodvidusskola.

Gaisma, skaņa un skatuves grīda

Pēc Liepājas teātra fonda biedru lūguma fonda valdes priekšsēdētājs Jānis Dreiblats ir sagatavojis "pirmās" un "otrās" nepieciešamības preču sarakstu, kas Liepājas teātrim būtu nepieciešamas, lai varētu veidot mūsdienīgākus iestudējumus, arī lai skatītāji un aktieri teātrī justos komfortablāk. No pirmā saraksta desmit pozīcijām teātra mākslinieciskais vadītājs Juris Bartkevičs kā vissvarīgākās minēja trīs lietas šādā secībā: gaismas iekārtu modernizācija (tas varētu izmaksāt ap 15 000 latu), skatuves grīdas klājuma atjaunošana un skaņas sistēmas modernizācija (šim nolūkam vajadzētu ap 6000 latu). Ar abiem sarakstiem pirmdien tika iepazīstināti tie Teātra fonda biedri, kuri bija sanākuši "Pauzītē" uz pilnsapulci, pārējiem sarakstus izsūtīs. Mākslinieciskais vadītājs solīja maija vidū iepazīstināt fonda biedrus ar nākamās sezonas repertuāru, lai Liepājas teātra fondam būtu vieglāk piesaistīt ziedojumus konkrētiem uzvedumiem.

Nodoklis nav samaksāts

Jauno nodokli par zemi, uz kuras atrodas dzīvojamās mājas, dažādas saimniecības būves un pagalmi, neviena no namu pārvaldēm līdz šim nav samaksājusi, lai gan pirmā maksājuma termiņš beidzās 15.martā. Vēl nav arī izdevies noskaidrot, vai tas ir jāmaksā bezpeļņas organizācijām, kas pakļautas pašvaldībai. Rīgā un Jelgavā, kā kļuvis zināms, tās vēl nemaksā. Jautājumu turpina apspriest Pilsētas domē, un, kā uzskata vairums namu pārvaldnieku, nodoklis būtu jāmaksā personām, kas privatizējušas dzīvokļus un neapdzīvojamās telpas. Taču vajadzīgos aprēķinus arī pagaidām neviens nav veicis. Dzīvokļu saimniecības pārvaldes priekšnieks A.Šlaits uzskata, ka nepieciešams panākt zemes nodokļa atlaidi pilsētai un ka nedrīkst pieļaut dzīvokļu īres maksas pārskatīšanu, lai to palielinātu.

Jaunie finansēšanas noteikumi

Sakarā ar Lejaskurzemes Slimokases veidošanu šā gada pirmajā ceturksnī Liepājas Slimokase ar medicīnas iestādēm līgumus par finansējumu pagarināja pēc iepriekšējā gada parauga. Taču, tā kā projekts neīstenojās, kā "Kurzemes Vārdu" informēja Slimokases direktors Gunārs Aivars, ar 1.aprīli ar medicīnas iestādēm slēgs jaunus līgumus pēc jaunajiem finansēšanas noteikumiem. Līdz ar to būs vairākas izmaiņas samaksā par ārstēšanos, bet būtiskākais ir tas, ka stāsies spēkā noteikumi par samaksas "griestiem". Tas nozīmē, ka slimniekiem, kas stacionārā pavadīs vairāk nekā sešas dienas, par turpmāko ārstēšanos nebūs jāmaksā, jo noteikumi paredz, ka par ārstēšanos stacionārā drīkst iekasēt ne vairāk kā 15 latus. Savukārt tiem pacientiem, kas ārstēšanās vajadzībām būs iztērējuši kopā 80 latus, par turpmāko ārstēšanos nebūs jāmaksā līdz gada beigām. Lai to pierādītu, pacientam ir jāsavāc visi apmaksas čeki, kuros ir minēts, par ko un cik maksāts.