Kurzemes Vārds

00:42 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Liepājas Pilsētas domes sēdes

Apstiprina 1997.gada budžeta izpildi

SARMĪTE PUJĒNA

Vakar domes kārtējā sēdē piedalījās divpadsmit deputāti: G.Bojārs un E.Raits bija komandējumā, bet G.Krieviņš - atvaļinājumā. Pirmais darbakārtības jautājums bija par pērngada budžeta izpildi. Apstiprināja pilsētas 1997.gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos - 11 946 628 lati un arī izdevumos 11 946 628 lati, tajā skaitā ir arī 248 tūkstošu latu atlikums, kas papildinās šā gada budžeta ieņēmumus. Apstiprināja speciālā budžeta izpildi ieņēmumos un izdevumos 807 979 latu apjomā.

No vēl neapstiprinātā pilsētas šā gada budžeta līdzekļiem deputāti nolēma 30 000 latu piešķirt Pilsētas domei nekustamā īpašuma, Rožu ielā 6, iegādei.

Deputāti atbalstīja ieceri būvēt ledushalli Rīgas ielā 4 - Brīvības 3/7.

Izmainīja pašvaldības uzņēmuma "Liepājas nami" statūtus. Turpmāk "Liepājas namiem", pamatojoties uz domes lēmumiem un Privatizācijas komisijas lēmumiem, domes vārdā jāslēdz līgumi par neapdzīvojamo telpu nomu uzņēmuma pārziņā esošajās ēkās un būvēs.

Joprojām turpinās dažu pašvaldības uzņēmumu likvidācija un šo uzņēmumu dažādu objektu pārdošana. Lai gan tiek rīkotas papildu izsoles un meklēti pircēji, deputāti bija spiesti vēl pagarināt likvidācijas termiņus: "Tirdzniecības komerccentram" - līdz šā gada 31.jūlijam un "Liepājas apgādam un celtniecībai" - līdz 1.jūlijam.

Deputāti akceptēja lēmumu uzskatīt par lietderīgu un atbalstīt nepārtikas tirgus izveidošanu Pulkveža Brieža ielā 14b. Tirgus statusu teritorijai 1115 kvadrātmetru platībā piešķirs pēc tam, kad būs izpildītas pilsētas galvenā arhitekta prasības.

Pārdotajai likvidējamā valsts uzņēmuma "Okeāna zvejas flotes Liepājas bāze" galdnieku darbnīcai un noliktavas ēkai piešķīra adresi: Celtnieku ielā 3.

Deputāti pieņēma lēmumu kompensēt īpašniekiem privatizācijas sertifikātos īpašumu vērtību nojauktajiem namiem O.Kalpaka ielā 80 un Šķēdes ielā 5.

Nolēma no valsts budžeta piešķirt kompensāciju par nepamatotu represiju laikā zaudēto īpašumu Arnim Apogam un Andrim Gailim.

Nolēma, ka pašvaldība pārņems savā īpašumā SIA "Liepājas mēbeles" dzīvojamo ēku Vecajā ostmalā 3.

Akceptēja darba līguma noslēgšanu uz vienu gadu ar namu pārvaldes "Kurzemnieks" pārvaldnieces pienākumu izpildītāju Brigitu Renci.

Piešķīra politiski represētās personas statusu astoņiem liepājniekiem.

Uzdeva namu pārvalžu bilancē pārņemt dzīvojamās telpas E.Tisē ielā 75 - 15 un Ūdens ielā 18 - 10, kur īrnieki ilgstoši nedzīvo un uzkrājuši ievērojamus īres parādus.