Kurzemes Vārds

06:40 Piektdiena, 7. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Rajona jaunieši lielākoties izvēlas Liepājas Pedagoģisko augstskolu

Anda Pūce

Pagājušajā nedēļā, skolēnu brīvdienās, vairākās Latvijas augstskolās notika atvērto durvju dienas, kuras apmeklēja arī daudzi Liepājas rajona vidusskolēni. "Kurzemes Vārds" veica aptauju par to, kādas augstākās mācību iestādes šogad izvēlas vidusskolu absolventi Liepājas rajonā.

Galvenokārt finansiālo apstākļu dēļ visu Liepājas rajona astoņu vidusskolu 12.klases skolēni izteikuši vēlēšanos turpināt mācības Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā. Liela daļa jauniešu domā arī par Tehniskās universitātes filiāli Liepājā. Taču daudzi vidusskolu absolventi šīs mācību iestādes izvēlējušies kā rezerves variantu iespējamām neveiksmēm, stājoties citās augstskolās.

Priekules, Nīcas un Pāvilostas vidusskolēni lielākoties nolēmuši turpināt mācības Liepājā. Kā pastāstīja Priekules vidusskolas 12.klases audzinātājs Voldemārs Vilerts, priekulnieki interesējoties arī par Sporta pedagoģijas akadēmiju un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas katedru un Vēstures un filozofijas fakultātes Politikas zinātņu katedru. Nīcenieki savukārt cer zinības apgūt arī Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Komunikāciju zinātņu katedrā un Tehniskajā universitātē Rīgā. Skolotāja Vaira Laure teica, ka daži par savu izvēli vēl šauboties, tomēr lielākā daļa ir izvēlējusies, kur turpināt mācības. Bet Pāvilostas vidusskolēni domā mācīties arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas katedrā un kādā no privātajām komercskolām Rīgā. Skolēni mēģināšot spēkus arī Ventspils augstskolā.

Grobiņnieki šobrīd aktīvi vāc informāciju par vairākām augstskolām. Viņi ne tikai apmeklē atvērto durvju dienas, bet arī runā ar studentiem, lai atrastu sev piemērotāko augstskolu. Daļa 12.klases skolēnu mēģinās spēkus Ventspils augstskolā. Skolēni domā arī par Lauksaimniecības universitāti Jelgavā un Policijas akadēmiju. "Daži zēni interesējas par augstskolām, kas sagatavo tūrisma industrijas speciālistus," stāstīja viena no 12.klases audzinātājām.

Aizputes vidusskolas skolotāja Liveta Sprūde informēja, ka skolēni izteikuši interesi par studijām Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Politikas zinātņu katedrā, arī Ekonomikas un Fizikas un matemātikas fakultātē. Daži interesējoties par iespēju iegūt datorspeciālistu diplomus. Esot interese arī par Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu Kuldīgā.

Durbes vidusskolas 12.klases audzinātāja Santa Karule pastāstīja, ka viņas audzēkņi mēģinās savus spēkus vairākās augstskolās uzreiz, dažiem esot pat trīs varianti. Tomēr durbeniekiem populārākā ir Ventspils augstskola, Latvijas Universitātes Juridiskā un Svešvalodu fakultāte un Rīgas Ekonomikas augstskola.

Lielākā daļa Vaiņodes vidusskolas skolēnu piedalīsies jau tradicionālajā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas rīkotajā konkursā, kas 7.aprīlī notiks Vaiņodē. Paredzams, ka konkursā piedalīsies arī citi Liepājas rajona vidusskolēni. Labi rezultāti konkursā ļauj bez iestājeksāmeniem kļūt par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas studentu, un nu jau trešo gadu vaiņodnieki šo iespēju izmanto. "Ir interese arī par Lauksaimniecības universitātes Vides plānošanas fakultāti un Policijas akadēmiju, kā arī Jūrniecības koledžu Liepājā," par saviem audzēkņiem stāstīja skolotāja Māra Tamuža. Viņa informēja, ka skolā savas mācību iestādes reprezentējušas arī 48.arodvidusskola un Cīravas Lauksaimniecības skola.

Arī rucavnieki iecerējuši izglītoties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, tādēļ, domājams, piedalīsies konkursā. Pēc skolotājas Dzintras Skrubes vārdiem, viņi interesējas arī par Lauksaimniecības universitāti un Sporta pedagoģijas akadēmiju.

Stāstot par savu audzēkņu izvēli, gandrīz visi pedagogi uzsvēra, ka šobrīd skolēni ir diezgan apdomīgi augstākās mācību iestādes izvēlē. Tas saistīts gan ar grūtajiem finansiālajiem apstākļiem, gan ar potenciālo darba tirgu nākotnē. Tomēr skolotāji dažādi iedrošinot skolēnus, palīdzot noticēt saviem spēkiem un neapjukt, sastopoties ar milzīgo konkurenci iestājeksāmenos.