Kurzemes Vārds

14:27 Piektdiena, 6. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Skatiens

Grūtais pavasaris

DAINA MEISTERE

Šoreiz nerunāšu par to, ka pavasaris allaž ir cik jauks, tik arī smags pa ziemu pēc saules, siltuma un svaigiem vitamīniem izvārgušajiem cilvēku organismiem, kad, liekas, visas spēka rezerves jau iztērētas, kad "kājas tik vieglas un tomēr nenes".

Pieskaršos vienai cilvēces daļai, kurai šis pavasaris atkal ir citāds, kā parasti. Tie skolu beidzēji, kuri stāv nopietnas izvēles krustcelēs. Un šī izvēle ir tik daudzšķautnaina, ka mulst pat palīdzēt gribēšie vecāki, jo raugi, "mūsu laikā tā nebija", gan arī skolotāji.

Pirmkārt, eksāmeni. Jauna kārtība, jauns vērtēšanas modelis. Un atkal - liela izvēles brīvība. Skolēnam pašam jāzina un jāizsecina, kurš būs tas mācību priekšmets, kura eksāmena vērtējums viņam noderēs turpmākajā profesijas izvēlē, kārtojot tālākos pārbaudījumus, stājoties izvēlētajā augstākajā mācību iestādē.

Šis pavasaris atnāca ar centralizēto eksāmenu kārtošanu. Jauno Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto sistēmu skolas, skolēni un pedagogi uztver ar dalītām jūtām. Par to, kādā veidā šie pārbaudījumi notiks, mācību iestādes bija informētas jau rudenī. Tagad pēc savas izvēles vidusskolu absolventi jau kārtojuši centralizētos eksāmenus vācu, angļu, krievu valodā. Skolas, kuras eksperimenta kārtā ļāva saviem audzēkņiem pierast pie šī modeļa, kā, piemēram, Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskola, ir apmierinātas. Kā skolotāji, tā skolēni, jo angļu valodas centralizētā pārbaudījuma eksperimentā šī skola piedalījās jau vairākus iepriekšējos gadus. Tā kā kārtība pedagogiem ir skaidra, un viņu skaidrība ievieš lielāku sapratni arī skolēnos. Vairāk, liekas satraukti vecāki, jo tik ļoti taču gribas zināt pārbaudījuma rezultātu. Bet tas jāgaida, jo kamēr visu izvērtēs ministrijā, paies zināms laiks. Skolēniem šī jaunā kārtība patīk. Vismaz beidzēji paši tā saka. Bet uztraukums tāpat paliek. Jo centralizētā eksāmena kārtotāji saņem nevis atzīmi diplomā, bet sertifikātu ar ierakstu, kādā līmenī zināšanas novērtētas. Svešvalodās arī nav nekādas iespējas kaut ko pārspēlēt, lai dabūtu labāku vērtējumu. Ja neapmierinās atzīme matemātikā, kurā pārbaudījums notiks maija sākumā, to vēl varēs "uzlabot", kārtojot algebru.

Skolotāji gan neparasti agri sākušos vidusskolas noslēguma pārbaudījumus uzņem ar dalītām jūtām. Jautājumi nekādus pārsteigumus nesagādā, jo pirms tam jau bijuši semināri, viss izskaidrots. Vienīgi, saka pedagogi, varētu labāk būt sabalansēts mutiskajiem un rakstiskajiem jautājumiem atvēlētais laiks. Bet satrauc tas, ka eksāmeni noris semestra laikā, un tādējādi tiek izjaukts mācību process. Arī tajās klasēs, kurām ar eksāmeniem nav nekāda sakara. Jo skolotāji, kuri māca, teiksim, angļu valodu vai matemātiku, aizņemti ar eksāmenu licējiem un pārējās klasēs stundas nenotiek.

Un, otrkārt, vēl viena ļoti ļoti nopietna un atbildīga izvēle - turpmākā dzīves ceļa un profesijas izvēle. Jo no visas šīs eksāmenu izvēles un nokārtošanas sekmīguma atkarīga tālākās izglītības turpināšanas iespēja. Lai neiznāktu tā, ka noskatīto profesiju nav iespējams apgūt tikai tādēļ, ka vidusskolas gados nav pietiekama vērība pievērsta ģeogrāfijai vai bioloģijai. Cilvēkbērnus, kuru aktīvā darba dzīvē sāksies jaunajā gadu tūkstotī, dabiski, vilina jaunu un perspektīvu profesiju apgūšanas iespējas. Latvijā šobrīd turpināt izglītību piedāvā ne vien jau zināmās, vecās un gadu gaitā labi pazīstamās augstskolas, kuras tāpat pilnveido savas studiju programmas atbilstoši mūsdienu prasībām, bet arī pavisam nedzirdētās augstākās skolas. Nerunāšu pašlaik par tādu visnotaļ aktuālu problēmu, kā - cik maksā izglītība. Un cik bērnu vecāki var atļauties maksāt lielu naudu par sava dēla vai meitas izglītību. Vienīgi jābrīdina būtu uzmanīgiem šo augstskolu izvēlē. Lai gan iegūtās zināšanas, protams, neviens nevar atņemt un tās var izrādīties ļoti noderīgas, pirms izvēlēties vienu vai otru mācību iestādi un tajā iesniegt dokumentus, vēlams pārliecināties, vispirms, vai tai ir attiecīgā licence un vai tās studiju programmas ir akreditētas. Lai nenāktos vilties, ka iegūtais vienas vai otras augstskolas diploms ir nederīgs.