Kurzemes Vārds

05:45 Otrdiena, 14. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

vēstules

Mums dota tāda iespēja

Daudzi satraukti par situāciju Latvijā, kaimiņa pārmetumiem, demagoģiju, šantāžu.

Taču nav ļaunuma bez labuma. Tieši tagad paveras unikāla iespēja labot pašiem savas rupjās kļūdas politikā. Jau tūlīt pēc Latvijas neatkarības atgūšanas bija korekti un pamatoti pasaulei jādara zināms viss par Latvijas trīskāršo okupāciju: PSRS-VĀCIJA-PSRS. Un viss par šo okupāciju katastrofālajām sekām, jārunā par okupētājvalsts civiliedzīvotāju turpmāko likteni, zaudējumu atlīdzināšanu un citiem "kutelīgiem"jautājumiem. Tas netika izdarīts. Jo tālāk gāja laiks, jo neērtāka un divdomīgāka kļuva situācija: ko vairs skaidrosi, kādas pretenzijas izvirzīsi, ja gadiem par tām paši nelikāmies ne zinis...

Tagad Krievijas saceltā ažiotāža dod mums iespēju par visu runāt no jauna, turklāt - visai skaļā balsī. Jo apvainojumi ir smagi - plaši cilvēktiesību pārkāpumi un fašisma atdzimšana Latvijā! (Padomā tik - pēc 50 PSRS okupācijas gadiem!) Citas izejas nav: laiks celt augšā vecās lietas, no jauna atgādināt aizmāršīgajai pasaulei, ko okupanti te darījuši. Mums nav no kā baidīties, nav par ko sarkt - ne jau Latvija radīja fašistu un komunistu nāves nometnes, ne Latvija sāka vardarbību un slepkavošanas. Tas nekas, ka to patiesībā mēs jau visu zinām. Toties Krievijā daudzi "nezina". Izrādās, arī Vācijā dažam labam ir slikta atmiņas un vājas zināšanas vēsturē, nerunājot nemaz par sirdsapziņu.

Lai vienreiz līdz galam normalizētu attiecības, mums nav citas izejas kā runāt un skaidroties. Kaut līdz bezgalībai, ja nepieciešams.

Ir pieņemts, ka civilizēti un auglīgi risinot strīdus un pretenzijas, to dara ar tiesu palīdzību vai ar kādu neitrālu vidutāju starpniecību. Šoreiz jautājumi ir tik nopietni, ka šī loma būtu piešķirama tiesai un pasaules ievērojamāko zinātnieku forumiem.

Ņemot vērā, ko mums pārmet un ultimatīvi pieprasa, pirmkārt, būtu nekavējoties jāgriežas Hāgas starptautiskajā tiesā un jānoskaidro - vai PSRS okupēja Latviju 1940. gadā, vai nē. Ja okupēja, tad kāpēc netiek ievērota ANO 1949. gada Ženēvas konvencijas prasība par okupētājvalsts civiliedzīvotāju repatriāciju? Ja neokupēja: kā te radās septiņsimt tūkstoši cittautiešu? Īsi sakot, visaugstākajā līmenī jāizrunā viss par okupācijām un jāizstrādā ilgtermiņa stratēģija to seku likvidēšanai.

Otrkārt, jāsasauc autoritatīva pasaules etnopsihologu konference. Galvenais jautājums - cik daudz cittautiešu latvieši vispār var atļauties integrēt, pašiem neejot bojā, nepazūdot kā tautai? Kādas metodes pielietojamas? Jāgūst skaidrība: cik ilgu laiku tas prasīs?

Treškārt: jāsasauc pasaules psiholingvistu konference, lai noskaidrotu, kādām jābūt divu valodu (latviešu un krievu) komunikatīvās lietošanas attiecībām, lai abas varētu izdzīvot. Starp citu, nepieciešama izbraukuma sēde uz Daugavpili, lai speciālisti varētu pārliecināties, kā tur "sadzīvo" divas valodas.

Ceturtkārt, nepieciešams arī vēsturnieku saiets, lai vēlreiz noskaidrotu sekojošo: kāpēc tie karavīri, kas karoja pret padomju okupantiem, automātiski uzskatāmi par fašistiem? Kā tad ir ar tiem, kas bija iesaukti otra noziedzīgā režīma - komunistu armijā?

Lai cik netīkams šis darbs, tas ir jādara. Izvairīšanās un klusēšana, kā redzam, augļus nenes. Turklāt tikai pilnīgi atklātu un zinātniski pamatotu, visaugstākā ranga diskusiju rezultātā varēs izbeigt pārmetumu straumi, kā arī atklāt un atmaskot vienas vai otras puses aplamās pretenzijas un apmelojumus. Blēži vienmēr mīlējuši "neskaidru redzamību".

Tagad valdība atjēgusies, sākusi ko darīt, tiek veidota darba grupa, piesaistīti rakstnieki, citi speciālisti. Taču jāsaprot, ka balstīties tomēr vajadzēs uz starptautiskiem, pasaules zinātnieku atzinumiem. Mūsu argumentus Krievija nedzirdēs tik un tā.

Dr. paed.

Jānis Birzkops