Kurzemes Vārds

00:47 Sestdiena, 26. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Skatiens

Ģimene. 1998.gada modelis

DAINA MEISTERE

Šodien ir Starptautiskā Ģimenes diena. Visiem ir skaidrs, ar kādu auru un uzdevumu pie mums atnāk tādas svinamas un atzīmējamas dienas kā Ziemassvētki, Lieldienas, arī Mātes diena. Bet ko darīt šodien? Godāt to cilvēcisko savienību, ar kuru saprotam vārdu - Ģimene? Svinēt šo dienu, tiekoties tuvāko radinieku lokā? Gaidīt no pilsētas pašvaldības un Latvijas valdības svinīgus pasākumus, kuros godā tiktu celti nevis vienas noteiktas profesijas cilvēki, bet gan tie, kuri kopā nosvinējuši sudraba un zelta kāzas, kuri izaudzinājuši kuplu strādīgu, godīgu, gudru bērnu pulku? Un kāpēc gan lai šī diena nebūtu pelnījusi sabiedrības ievērību?

Starptautiskā Ģimeņu konference, kas darbojas Vīnē, šogad tai devusi devīzi "Ģimene - cilvēktiesību izglītības avots". Ne tikai vienai dienai, viss gads norit zem šīs devīzes. Tātad pasaule atzīst un saprot, ka tikai ģimene ir tā vide, kurā cilvēks apzinās sevi un apkārtni, izprot attiecību modeli starp dažāda vecuma un dzimuma personām. Un mācās savas tiesības un pienākumus gan pret sev tuvākiem, gan pret sabiedrību un pasauli. Jo bērns nāk no savas ģimenes klēpja, un tur valdošā gaisotne, kas apkārtnei bieži vien tiek meistarīgi noslēpta, kā spoguļattēls redzams mazajos.

Kā jūtas Latvijas ģimene? Nedroša, neaizsargāta un bezpalīdzīga. Tukši vārdi? Paskatīsimies skaitļos. Ja pirms desmit gadiem Liepājā laulību noslēdza 1220 pāri, tad pagājušajā gadā no Liepājas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas un baznīcām iznāca 383 nupat salaulātas, jaunas ģimenes. Katras sievietes un vīrieša savienības stipruma mērs ir viņu atvases. Bet arī bērniņu dzimst aizvien mazāk. Ģimene nav tikai kopīgi prieki, tā ir liela atbildība - par otru cilvēku, par to dzīvību, kura pieteic sevi pasaulei. Izrādās - atbildība baida. Un kāda pavisam maza ģimenes daļa - māte ar jaundzimušo - bieži paliek viena, bez stiprā vīrieša pleca atbalsta. Deviņdesmitajos gados Liepājā ikgadu reģistrēti pāri par simts jaundzimušo, kuriem apliecībā nav ieraksta par tēvu. Tēvus biedē arī ģimenes saišu iespējamība. Jo 1990.gadā 131 zīdainīša tētis bērnu par savu atzinis, bet ar šī mazuļa māmiņu ģimeni nav veidojis, pagājušajā gadā 183 bērniņiem jāaug tā, ka ir tētis, ir māmiņa, bet nav īstas ģimenes, kurā dzīvot kopā ar abiem saviem vistuvākajiem.

Atklātais sabiedriskais fonds "Tēvzeme" šoziem rīkoja konkursu "Latvijas vidusskolēns 90.gadu beigās". Ar domu uzzināt, kas nākošajam divdesmit pirmā gadsimta cilvēkam ir svarīgs, ko viņš vērtē augstu, pēc kā tiecas. Paliekošas vērtības izrādījās ģimene un nauda. Pareizi saprotot, ka nabadzība - tā ir ģimenes kapracis. Arī izglītību skolēni atzīst par vērtību - lai varētu strādāt labu darbu, lai kārtīgi pelnītu un tad veidotu stipru un stabilu ģimeni. Bezdarbs, mūžīgās naudas problēmas saārda pat ļoti gaišas savstarpējās cilvēciskās attiecības. To skolēni redz skaidri, jo, kā uzsvēr daudzi ilggadēji un pieredzējuši pedagogi, pašlaik daudz vairāk kā jebkad agrāk viņu audzēkņi aug nepilnās ģimenēs, pārsvarā kopā ar māmiņām.

Tieši šodien notiek arī kāds jauks, sirsnīgs sarīkojums. Latviešu daudzbērnu ģimeņu asociācija "Dēkla" rīko ģimeņu dienu. Ar koncertu, ar cienastu, kuru sarūpēt palīdzējuši "Dēklas" labdari. Šī asociācija māk palīdzēt, jo daudzreiz tieši padoms, savējo līdzpārdzīvojums un sapratne ir daudz vērtīgāka par vienkārši iedotu pabalsta latu. "Dēkla" ir pazīstama ar savu kopā dziedāšanu, ar mazo bērnu dancošanu un jauniešu muzicēšanu, bet tieši pēdējā laikā notiek aizvien vairāk pasākumu, kuros piedalās arī tēti. Kā talka Bernātos, kā sporta dienas, kā peldēšana baseinā, kur atkal viņi visi ir kopā. Tāpat kā astoņus iepriekšējos gadus, arī šodien tiek pasniegta "Tēvzemes" balva vienai no "Dēklas" ģimenēm. Tai, kuras pavards izstaro siltumu. Šogad tie ir Ledāji. Tētis Jānis, mamma Inta, viņu vecākais dēls Haralds, kurš ar dēliņa Kristapa palīdzību savus vecākus jau ievedis vecmāmiņas un vectētiņa godā, jaunākais dēls Edgars un dvīņu māsiņas Daina un Aija. Arī tāds var būt latviešu ģimenes modelis '98.