Kurzemes Vārds

22:16 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Dzejnieces Zinaīdas Lazdas apbedīšana Baltijas jūrā

Visvaldis Vilemsons,

mūsu korespondents Stokholmā

Šajās dienās aprit 40 gadi, kopš Zviedrijā notika neparasta apbedīšana Baltijas jūrā pie Gotlandes austrumu krasta, kur nogremdēja urnu ar dzejnieces Zinaīdas Lazdas mirstīgajām atliekām. Zinaīda Lazda (Šreibere) mira 1957.gada 11.novembrī Sālemā, ASV. Amerikā viņa ieradās pēc kara no Vācijas, kā daudzi latvieši.

"Zinaīdai Lazdai bija pati latviskākā dvēsele. Viņa bija no tās paaudzes, kas Latvijas valstī izaugusi, neatkarības svētīta. 30.gados literatūras mēnešrakstā "Daugava" viņa meklēja latviešu garam jaunus, tālākus apvāršņus. Nākdama no Vidzemes augstienes, ar turienes ļaužu pazemīgo dabu, bet garā ar dziļām saknēm nacionālajās tradīcijās," rakstīja literatūras kritiķis Jānis Rudzītis.

Dzejniecei bija apskaužama valodas izjūta, kāda pavisam reti sastopama latviešu mēlē teikto vārdu dzejiskās rindās. Viņa bija pilnīgi ieklausījusies, cik līgani viļņo latviešu teikumi. Tādēļ Lazdas dzejai ir tik savdabīgs, ritmisks plūdums, tik raksturīga vārdu izvēle, ka viņu var pazīt katrā pantā.

1939.gada rudenī dzejniece nojauta pārmaiņu tuvošanos un rakstīja:

Ap māti bites aplīp rudenī,

ap savu valsti mēs, kad vētras staigā

Ap Latviju, kam vairogs zvaigžņu zaigā,

mēs aplīpam kā bites rudenī.

Zinaīda Lazda dziļi pārdzīvoja padomju okupācijas gadu pirms Otrā pasaules kara un visu trimdas laiku, nemitīgi būdama nacionālās sirdsapziņas atgādinātāja un Lieldienu ticības uzturētāja. Īsi pirms nāves dzejniece vēstulē Jānim Grīnam rakstīja, ka vēloties, lai viņas pelnus izkaisītu Baltijas jūrā. Mirstīgās atliekas uz Zviedriju atveda filoloģe Austra Cielēna-Ozoliņa un rakstnieks Voldemārs Kārkliņš. Par tālāko gādāja Latviešu Nacionālais fonds Stokholmā.

Gotlandes zvejnieku ostiņā Gringē uz zvejnieka Nilsena kutera sakāpa arī pulciņš žurnālistu un fotogrāfu, gan vietējie, gan no Stokholmas puses. Es toreiz biju galvaspilsētas laikraksta "Morgon - Bladet" līdzstrādnieks un mans uzdevums bija fotografēt. Urnā bija iegravēts dzejnieces vārds un dzīves dati. Ar prievīti pie urnas bija piesieta Zinaīdas Lazdas mīļākā saktiņa. Latviešu Nacionālā fonda padomes loceklis Dzintars Nīgals ietina urnu Latvijas karogā. Jānis Grīns teica dažus atvadu vārdus. Sasaistītu ar pamatīgu Gotlandes smilšakmeni, urnu lēni nogremdēja jūrā.

Zinaīdas Lazdas bēres Baltijas jūrā atzīmēja daudzi zviedru laikraksti, ziņu birojs TT, zviedru radio.