Kurzemes Vārds

16:38 Otrdiena, 1. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izveidota Kurzemes Reģionālā šķīrējtiesa

Gundars Matīss

Līdz šim Liepājā jebkuru civiltiesisku strīdu varēja izšķirt, izmantojot valstiskas organizācijas - Liepājas tiesas vai Kurzemes Apgabaltiesas palīdzību. Tagad pilsētā izveidota pirmā šķīrējtiesa jeb Kurzemes Reģionālā šķīrējtiesa. Pagaidām tā ir vienīgā šķīrējtiesa, kas izveidota ārpus Rīgas. Kaut arī līdzīgas iestādes darbojas visā pasaulē, mūsu iedzīvotājiem par jauno veidojumu, visticamāk, ir minimāls priekšstats. Par Kurzemes Reģionālās šķīrējtiesas darbības principiem "Kurzemes Vārds" lūdza pastāstīt tās prezidija priekšsēdētāju zvērinātu advokātu Māri Pomeranci.

- Kurzemes Reģionālā šķīrējtiesa ir nodibināta, lai nodrošinātu šķīrējtiesai pakļauto strīdu izskatīšanu starp juridiskām personām, kā arī fiziskām un juridiskām personām. Šķīrējtiesai ir pakļauti tikai tie civiltiesiskie strīdi, par kuriem puses rakstiski vienojušās, ka strīdus izskatīs šķīrējtiesa. Strīdus izskata, pamatojoties uz LR Civilprocesa nolikumu par šķīrējtiesu.

- Kāpēc jūs domājat, ka cilvēki un firmu vadītāji pirmām kārtām nemeklēs palīdzību valsts tiesās?

- Viena no būtiskākajām priekšrocībām ir tā, ka lietu izmeklē operatīvi. Nav noslēpums, ka Liepājas tiesa un Kurzemes Apgabaltiesa ir ļoti noslogotas. Bieži vien no prasības iesniegšanas dienas līdz tās izskatīšanai jāgaida vairāki mēneši. Lietas operatīvu izskatīšanu kavē arī nepilnības civilprocesuālajā likumdošanā, ko bieži izmanto personas, kas ieinteresētas tiesas procesa novilcināšanā. Bet šķīrējtiesa šādos gadījumos, kad kāda no pusēm, būdama pienācīgi informēta, neierodas uz lietas izskatīšanu, strīdu var izskatīt bez tās klātbūtnes.

- Pirmajā brīdī šķiet, ka nevalstiskas tiesas spriedums nav tik saistošs?

- Šķīrējtiesas taisītais spriedums ir nepārsūdzams. Šis noteikums arī būtiski sekmē strīda izskatīšanas operativitāti un sprieduma izpildes ātrumu. Pamatojoties uz LR Civilprocesa kodeksu, spriedumu, kas nav izpildīts labprātīgi, var izpildīt piespiedu kārtā.

- Saprotu, ka par saviem pakalpojumiem ņemsit arī maksu?

- Jā, prasības pieteikuma izskatīšana nav bez maksas. Izcenojumu veido šķīrējtiešneša honorārs un tiesvedības maksa. Reglaments nosaka, ka visus tiesvedības izdevumus sedz puse, kurai par sliktu izšķirts konkrētais strīds.

- Jūs varat nosaukt arī konkrētus jauno tiesnešu uzvārdus?

- Pašlaik Kurzemes Reģionālās šķirējtiesas tiesnešu sarakstā iekļauti zvērināti advokāti Maija Andersone, Guntars Antoms, Gunta Gulbe, Ainārs Kreics, Gints Laviņš, Māris Pomerancis, Astra Stārasta un Latvijas Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš. Jāpiebilst, ka tiesnesi, kas izkatīs strīdu, izvēlas puses, kuras meklējušas palīdzību tiesā. Ja puses nevar vienoties, tiesnesi ieceļ prezidijs. Reglaments paredz, ka strīdu izskatīšanai var iecelt nevis vienu, bet trīs tiesnešus.

- Līdz šim šķirējtiesas bija tikai Rīgā?

- Jā, galvaspilsētā jau darbojas vairākas šķīrējtiesas. Zināms, ka sekmīgi strādā Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa, kas izveidota uz bijušās Saimnieciskās tiesas bāzes. Aktīvi darbojas Latvijas Starptautiskā šķirējtiesa, ko izveidoja Privatizācijas aģentūra un Attīstības aģentūra. Komercbanku asociācijas šķīrējtiesa galvenokārt izkata strīdus, kas saistīti ar kredītu piedziņu.

Jāpiebilst, ka mūsu tiesneši praktizē gan Kuldīgā un Ventspilī, gan Rīgā, jo, veidojot sarakstu, speciāli centāmies tajā iekļaut speciālistus, kas strādā visā Kurzemē un galvaspilsētā.

- Kur atradīsies tiesas nams?

- Kurzemes Reģionālās šķīrējtiesas juridiskā adrese būs Liepājā, Lielā ielā 7. Taču jāpaskaidro, ka speciālas tiesas zāles mums nebūs vajadzīgas. Strīdus iespējams izskatīt birojā, kādas iestādes telpās, ko puses vienojas izmantot. Mēs ceram, ka reizē ar Kurzemes Reģionālās šķīrējtiesas izveidošanu samazināsies Liepājas tiesas un Kurzemes Apgabaltiesas darba slodze.