Kurzemes Vārds

04:17 Trešdiena, 8. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Dzintara takai - gada jubileja

Bez īpašām svinībām sabiedriskā vides pārvaldes centra "Dzintara taka" dalībnieki atzīmē organizācijas pirmo gadadienu, vairāk vēršot uzmanību uz darbiem, kas šā gada laikā paveikti.

Nolemts, ka centrs nekādus svētkus nerīkos, jo, kā pastāstīja centra koordinatore Dace Zariņa, ar vareniem darbiem vēl nevar lepoties, ekotūrisma takas nospraušana dabā sākās tikai novembrī. "Uzskatām, ka visu vajag darīt pamatīgi, nevis skrienot. Tā var pieļaut nelabojamas kļūdas, kuras vēlāk būs jānožēlo," viņa saka. Jubilejai par godu iecerēta tikai svinīga valdes sēde, kurā biedri apspriedīs gada laikā paveikto un turpmāk darāmo.

Vispirms Zviedrijas latvietim Albertam Baham radās doma par unikālu ekotūrisma taku Baltijas jūras piekrastē no Ziemupes līdz Jūrkalnei. Viņš Latvijā ieradās ar zviedru ekotūrisma ekspertiem no firmas "Nordnatur AB", kas izteica gatavību sadarboties. Tā kā projekts darbojās paralēli starptautiskajam projektam "Dzintara ceļš", nolēma ekomaršrutu saukt par "Dzintara taku". Alberts Bahs aicināja sadarboties piekrastes pašvaldības, un pagājušā gada septembrī tās iesniedza projektu finansējuma saņemšanai Eiropas savienības PHARE programmā. Sabiedriskā organizācija, ko 7.decembrī nodibināja Pāvilostas, Vērgales, Sakas un Medzes pašvaldības kopā ar citām ieinteresētajām juridiskām un fiziskām personām, radās, lai apsaimniekotu ekotūrisma taku.

Centra valdē šobrīd darbojas Alberts Bahs, visu četru pašvaldību vadītāji, Pāvilostas domes kancelejas vadītāja Dace Zariņa, Lejaskurzemes Tūrisma informācijas biroja vadītājs Andris Maisiņš un Ziemupes mežzinis Andris Zaļkalns. Centra statūtos paredzēts vēl viens valdes loceklis, bet pagaidām tas vēl nav izraudzīts. Sākotnēji gan valdē darbojies arī vērgalnieks Roberts Rimkus, taču viņš reāli nav atbalstījis centra valdes lēmumus un ekotūrisma takas pamatidejas par dabas unikalitātes saglabāšanu, tādēļ no valdes izslēgts. Par centra valdes priekšsēdētāju ievēlēts Vērgales Pagasta padomes priekšsēdētājs Haralds Beķeris.

Februārī organizācijā iestājas arī Jūrkalnes pašvaldība. Tā kā nauda no ES tiek atteikta, martā "Dzintara taka" izstrādā jaunu projekta variantu un atkal iesniedz konkursam PHARE programmā. Martā sāk realizēt arī "Suvenīru projektu", kurā gatavo speciālus skapjus "Dzintara takas" reklāmas materiāliem un suvenīriem.

Aprīlī notiek pavasara talka, kuras laikā sakopj pludmali Pāvilostā, izveido arī centra logo, kurā iekļauti jūrmalas motīvi - viļņi, kaija un priede. Maijā par "Dzintara taku" no speciāla TV "Dzintare" veidota raidījuma Latvijas televīzijai uzzina plašāka auditorija. Jūnijā "Dzintara takas" izpētei līdzekļus piešķir Zviedrijas valdība, un kopš šā laika informācija par centru ir pieejama arī internetā. Jūnija beigās gatavi pirmie suvenīru skapji, ko novieto Pāvilostā, Vērgalē un Jūrkalnē. Vērtēšanas komisija atlasa un skapjos izvieto amatnieku gatavotos suvenīrus. Jūlijā sākas nopietna piekrastes izpēte, ko vada zviedru speciālisti. Septembrī saņemts apstiprinājums, ka PHARE piešķirs līdzekļus ekotūrisma takas izveidei. 14.septembrī Liepājā notiek starptautisks seminārs ar dažādu speciālistu un pašvaldības pārstāvju piedalīšanos. Oktobrī centra pārstāvji sāk mācības pieaugušo izglītības koordinatoru kursos, lai realizētu dzīvē ideju par iedzīvotāju izglītošanu un informēšanu par "Dzintara takas" idejām. Novembrī uz Latviju atgādā džipu, kas ir ļoti nepieciešams, uzsākot takas iezīmēšanu dabā. Kopīgi strādājot, ar īpaši sagatavotiem mietiņiem centra dalībnieki atzīmē posmu no Ziemupes līdz Akmeņraga bākai.

Dace Zariņa uzskata, ka tagad, kad taka jau reāli apskatāma dabā, var sākt intensīvu informatīvo darbu. Ir ieceres par reklāmas bukleta izveidi, dažādiem izglītības projektiem. "Dzintara takai" rodas aizvien jauni atbalstītāji un sadarbības partneri. Katrā gadījumā centra biedri ir apņēmības pilni strādāt. Novēlējuma vietā - paša centra valdes priekšsēdētāja Haralda Beķera teiktais: "Lai taka ved ne tikai līdz Jūrkalnei, bet arī vēl tālāk!"