Kurzemes Vārds

23:43 Pirmdiena, 25. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Preses stunda Pilsētas domē

Šā gada budžetā - trīs prioritātes

Sarmīte Pujēna

Domes Finansu pārvaldes priekšniece Dace Gertsone vakar informēja žurnālistus par pašvaldības Budžeta komisijas paveikto. Šī komisija strādā deviņu cilvēku sastāvā, no kuriem pieci ir deputāti. Komisiju vada domes priekšsēdētājs Uldis Sesks. Notikušas četras sēdes, no kurām trīs veltītas šā gada budžeta izdevumu daļas apspriešanai, viena - ieņēmumiem. Plānota vēl viena komisijas sēde, kurā jāapstiprina kultūras un sporta sfērai, kā arī pašvaldības pārvaldes aparāta uzturēšanai paredzētais finansējums. Taču var uzskatīt, ka šā gada budžeta projekts ir izstrādāts.

Ieņēmumu daļā prognoze šim gadam ir 12 miljoni 311 tūkstoši 777 lati. Salīdzinājumā ar pērno gadu pieaugums ir 3,8 procenti (455 071 lats). Komisija izvērtējusi visus iespējamos ieņēmumus un noteikusi kontrolskaitļus, kuros jāiekļaujas visām budžeta iestādēm. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas var mainīties arī pilsētas budžeta projekts, taču, kā uzsvēra D.Gertsone, pašvaldības izstrādātās prognozes Finansu ministrija jau ir akceptējusi.

Pašvaldības ieņēmumi nāk no dažādiem avotiem. Viens no tiem - iedzīvotāju ienākumu nodokļa iekasējums. Tā pieaugums plānots krietni lielāks nekā pērn. Ieņēmumi veidojas arī no nekustamā īpašuma nodokļa. Te ienākumi šogad būs mazāki tādēļ, ka deputāti pērn ievērojami samazināja pilsētas "A" zonas zemes vērtību, un tāpēc, ka nodokļu atvieglojumi pienākas Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma statusu ieguvušajiem rūpniecības uzņēmumiem. Vairāk nekā miljons latu ienākumu daļā plānots iegūt no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Vēl viens ienākumu avots ir valsts dotācijas un mērķdotācijas. Arī šajā pozīcijā šogad paredzams pieaugums, piemēram, par 2,1 procentu plānots palielināt mērķdotāciju izglītībai.

Izdevumu daļa šā gada budžetā plānota lielāka nekā ienākumu daļa: 12 miljoni 621 tūkstotis 379 lati. Tas izskaidrojams ar to, ka pašvaldības kasē bija atlikums no pagājušā gada. Šogad izdevumi nepalielināsies parādu dēļ. Kā teica D.Gertsone, pašvaldība ir norēķinājusies par agrāk ņemtajiem kredītiem, arī nomaksājusi budžeta iestāžu parādus par apkuri.

Deputāti ir akceptējuši trīs prioritātes budžeta izdevumu daļā. Viena no tām - izglītība. Šai sfērai atvēlēti 49 procenti budžeta līdzekļu - par sešiem miljoniem latu vairāk nekā pērn. Otra prioritāte ir sociālās nodrošināšanas sfēra (pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu - par 19,1 procentu jeb par nepilnu pusotru miljonu). Vislielākais pieaugums plānots trešajai prioritātei - komunālajai saimniecībai. Šās sfēras budžets ir 1 720 300 latu. Salīdzinājumā ar pērno gadu pieaugums plānots par 38,6 procentiem. Tas iespējams tāpēc, ka deputāti akceptēja programmu autoceļu un ielu sakārtošanai pilsētā 1999.-2002. gadā. 943 340 latu lielo summu, kas šogad paredzēta tikai ielu sakārtošanai, veido ne tikai pamatbudžeta, bet arī speciālā budžeta un autoceļu fonda līdzekļi.

Domes Budžeta komisija vēl spriedīs par kultūrai un sportam paredzētajiem līdzekļiem, bet šajā jomā pieaugums salīdzinājumā ar 1998.gadu plānots līdz septiņiem procentiem. Savukārt pārvaldes aparāta uzturēšanai paredzēto līdzekļu pieaugums esot saistīts tikai ar gada nogalē izveidotās Liepājas pārstāvniecības uzturēšanu un šogad plānoto Norēķinu kases atvēršanu.