Kurzemes Vārds

00:56 Sestdiena, 30. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Pasaules bankas konsultanti mūsu pilsētā

Pagājušajā nedēļā trīs dienas Liepājā uzturējās Pasaules bankas konsultanti, kas nodarbojas ar sadzīves atkritumu saimniecības projekta izstrādi. Šoreiz vizītes mērķis bija kopā ar pilsētas un rajona pašvaldību vadītājiem, arī vietējo projekta realizācijas grupu pārspriest biznesa plāna nosacījumus tai kompānijai (pagaidām vēl teorētiskai), kas pēc projekta pabeigšanas pārņems savā ziņā pilsētas un rajona jaunās sadzīves atkritumu izgāztuves apsaimniekošanu. Paredzēts, ka līdz 6.aprīlim taps biznesa plāna uzmetums, ko nodos izskatīšanai Liepājas Pilsētas domei un Rajona padomei. Aprīļa otrajā pusē Pasaules banka jau rīkos semināru par atkritumu izgāztuves apsaimniekošas firmas biznesa plānu.

Domes pārstāvji brauc uz Klaipēdu

Šodien uz Klaipēdu devies domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Jurkovskis, Ārējo sakaru daļas vadītāja Anda Jansone un izpilddirektora vietnieks Edvīns Drigins. Klaipēdā paredzēta tikšanās ar Eiroreģiona padomes pārstāvi Baltijā un Klaipēdas pašvaldības vadītājiem. Vizītes laikā notiks sarunas par sadarbības uzlabošanu, Eiroreģiona pārstāvi informēs par Liepājas un Talsu aktivitātēm reģionālajā sadrbībā. Savukārt no 17. līdz 19. martam Klaipēdā notiks izstāde un konference "Transit Expo 99", kurā piedalīsies Liepājas SEZ pārstāvji.

Dzīvokļu privatizācijas bums turpinās

Deputāti savā kārtējā sēdē akceptēja Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sagatavoto lēmumprojektu, ar kuru likumā noteiktajā kārtībā privatizācijai nodod veselu virkni namu Alejas ielā, Dārza ielā, E.Veidenbauma ielā, K.Ukstiņa ielā, Kungu ielā, Ludviķa ielā, Republikas ielā, Tirgus ielā, Zāļu ielā un citur - pavisam 56 namus.

Apstiprināts pilsētas vizuālā noformējuma konkursa nolikums

Deputāti apstiprināja šā gada pilsētas vizuālā noformējuma konkursa nolikumu, ko rīko Pilsētas dome un atbalsta Liepājas Tirgotāju asociācija. Mērķis ir sekmēt pilsētvides sakopšanu un svētku noskaņas radīšanu. Konkurss notiks četros posmos, rezultātus apkopos Lieldienās, Jāņos, 18.novembrī, Ziemassvētkos. Saskaņā ar nolikumu ar Atzinības rakstiem apbalvot paredzēts katra posma uzvarētājus, bet gada noslēgumā labākie saņems balvas. Apstiprināta arī konkursa žūrija 12 cilvēku sastāvā. To vadīs pilsētas galvenā māksliniece Gunta Šnipke.

Deputāti neatbalsta divu namu nojaukšanu Karostā

Domes sēdē izraisījās diskusija par Īpašumu pārvaldes sagatavoto lēmumprojektu par piecu namu nojaukšanu Karostā. Lēmumprojekts bija tapis, pamatojoties uz namu pārvaldes "Karosta" pārvaldnieces G.Korņilko lūgumu, jo šo teritoriju iecerēts sakārtot saskaņā ar Nodarbinātības valsts dienesta rīkotajā konkursā uzvarējušo projektu "Karostas labiekārtošana". Deputāti iebilda pret divu namu nojaukšanu, jo savus iebildumus pret to bija izteicis valsts pieminekļu aizsardzības inspektors Gunārs Silakaktiņš un viņa viedokli atbalstījusi arī pilsētas galvenā māksliniece Gunta Šnipke. G.Silakaktiņš savus iebildumus pamatoja ar to, ka pērn kopā ar SEZ vadītājiem izveidots Karostas nenojaucamo namu saraksts un divi no lēmumprojektā iekļautajiem namiem - Lazaretes ielā 6 un Burtnieku ielā 1 - arī ir šajā sarakstā. Deputāti vienojās, ka abi šie nami no lēmumprojekta jāizsvītro. Līdz ar to nojaukšanai pagaidām akceptēja trīs namus - Atmodas bulvārī 1, Lazaretes ielā 4 un Katedrāles ielā 1.

Apkopoti atkritumu šķirošanas eksperimenta rezultāti

Jau mēnesis pagājis, kopš liepājniekiem un Liepājas rajona iedzīvotājiem piedāvāja eksperimentu - šķirot sadzīves atkritumus. Konteinerus atsevišķi stiklam, metālam, plastmasai un pārējiem atkritumiem nolika astoņās vietās pilsētā un rajonā - Dubeņos, Grobiņā, Durbē un Liepājā: Dzintara ielā, E.Tisē ielā, Jūras ielā, Koku ielā un Ugāles ielā. Četrus konteinerus apsaimnieko SIA "Tari", bet pārējos - zemnieku saimniecība "Paisas", sabiedrības "Sikari" un "Ezerkrasts". Līdz ar to eksperimentā iesasitīti aptuveni 3600 iedzīvotāju. Kā pastātīja SIA "Tari" direktors U.Krilovs, ļoti labi atkritumus šķiro cilvēki, kuri izmanto konteinerus Dubeņos, Grobiņā un Liepājā, Dzintara ielā 93. Metāls gan neesot atrasts nevienā no konteineriem, citi atkritumi sašķiroti labi. Pašlaik "Tari" uzkrāj sašķirotos atkritumus un reizē meklē iespējas tos realizēt vismaz par tādu cenu, lai atmaksātos transporta izdevumi. Eksperiments turpinās.

Izstāde par izglītības iespējām Liepājā

Tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaļas vadītājs Ģirts Kronbergs informē, ka 8., 9. un 10. aprīlī Latviešu biedrības namā būs skatāma izstāde "Izglītības iespējas Liepājā". Paredzēta arī neliela konference, kā ieinteresēt skolēnus turpināt mācības, nevis tūlīt pēc vidusskolas iet strādāt. Izstāde iecerēta, lai katrs Liepājas skolēns varētu uzzināt, kur var turpināt mācīties pēc vidusskolas beigšanas. Tāpēc arī biļetes cena uz izstādi noteikta zema - tikai 20 santīmu. Dalību izstādei pieteikušas visas lielākās Rīgas augstskolas, arī visas Liepājas augstākās mācību iestādes.

"Daugavas vanagi" piemin leģionārus

Sestdien Centrālkapos pie piemiņas akmens bojā gājušajiem latviešu karavīriem notika leģionāru un citu Otrā pasaules kara upuru atceres brīdis. Runāja dzejnieks Modris Zihmanis, kapelāns Viesturs Kalniņš un citi. Spēlēja Latviešu biedrības nama pūtēju orķestra vīri. Pasākumā nepiedalījās ne Nacionālo bruņoto spēku, ne oficiāli Pilsētas domes pārstāvji, klāt bija tikai deputāts Gunars Djunda, taču viņš neuzstājās. Pasākumā piedalījās pāris simt cilvēku, un tā noskaņu vislabāk var raksturot ar Modra Zihmaņa vārdiem: "Ja jūs noliedzat leģionārus, jūs noliedzat arī Kalpaku, jo arī viņš, cīņu par neatkarīgu Latviju sākot, bija noslēdzis vienošanos ar vāciešiem." Tika nolikti arī ziedi.

Saņemti atkritumu konteineri no Zviedrijas

Kā informē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta realizācijas grupas pārstāve Ritma Dubrovska, beidzot Liepāja saņēmusi ilgi gaidītos konteinerus no Zviedrijas. Tie bija paredzēti atkritumu šķirošanas eksperimentam, bet, kā zināms, janvāra beigās Liepājas atkritumu apsaimniekošanas firmas paredzētajās vietās jau izlika savus konteinerus. Par zviedru atsūtīto konteineru pielietojumu vēl lems, bet saņemti pavisam astoņi lieli (tilpums 6 kubikmetri) konteineri, kādus Liepājā izmanto būvgružu savākšanai, un 24 tā sauktie "zvaniņi" (tilpums ap 2 kubikmetriem) plastmasas un stikla atkritumiem. Vai tos izmantos atkritumu šķirošanas esperimentā kā papildkonteinerus, vai arī citiem nolūkiem, par to projekta realizācijas grupa vēl vienosies ar atkritumu apsaimniekošanas firmām.

PHARE noslēdz semināru ciklu

Rīgā notika projekta "PHARE atbalsts sociālajai aprūpei un labklājībai Latvijā" noslēguma seminārs. Līdz šim to rīkoja vairākās Latvijas pilsētās, arī Liepājā. Šoreiz uz Rīgu devās liepājnieki - diakonijas vadītāja Inta Putniņa, daudzbēnu ģimeņu apvienības "Dēkla" vadītāja Brigita Dreiže, Nevalstisko organizāciju centra "Liepāja" pārstāve Gunita Lanka, Sociālās palīdzības centra Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja Santa Altāne un citi. Seminārs bija iezīmīgs ar to, ka mudināja savas iespējas un ieceres sociālajā aprūpē un labklājības veicināšanas politikā salīdzināt ar Eiropas savienības ieteikumiem. Patīkami, ka noslēguma seminārā atzinīgi novērtēts Liepājas ekspertu veikums sociālās un labklājības veicināšanas politikas veidošanā.

M.Gauše un A.Bogdanova devušās uz starptautisko semināru

Uz Rīgu devušās Ziemeļvalstu Informācijas centra koordinatore Liepājā M.Gauše un Arodbiedrību centra priekšnieka palīdze A.Bogdanova, lai piedalītos starptautiskajā seminārā "Par sieviešu stāvokli Baltijas valstīs". Tas tapis ar ASV un Somijas atbalstu un tā atklāšanā uzstāsies Somijas un Latvijas ārlietu ministri, kā arī Amerikas vēstnieks Latvijā. Dalībnieces ieradušās ne tikai no Baltijas valstīm, bet arī no Somijas un Amerikas. Lekcijas varēs klausīties trīs darba grupās, bet vakar liepājnieces kopā ar citām dalībniecēm piedalījās pieņemšanā, ko rīkoja Somijas vēstnieks Latvijā.

"SD Autocentrs" parakstīs līgumu ar zviedru "Dinol"

SIA "SD Autocentrs" direktors Dainārs Dambergs un Zviedrijas kompānijas "Dinol" viceprezidents Hans Plato vienojās par šīs kompānijas autoremontķīmijas izplatīšanu Latvijā, "Kurzemes Vārdu" informēja Liepājas uzņēmums. Tuvākajā laikā abas firmas parakstīs sadarbības līgumu, kas stāsies spēkā 1.aprīlī. Līdz ar to "SD Autocentrs" būs pirmais un vienīgais kompānijas "Dinol" produkcijas izplatītājs Latvijā. Varēs iegādāties ne tikai "Dinol" pretkorozijas produktus, bet arī iepazīties ar kompānijas izstrādāto metodiku un tehnoloģisko procesu, kāds jāievēro, tos izmantojot automobiļu virsbūves apstrādei. Kompānija pieder pie Zviedrijā ietekmīgās "EMS - TOGO" grupas, kas ar autoremontķīmiju apgādā visus lielākos Eiropas automobiļu ražotājus. Šos pretkorozijas līdzekļus arī izmanto, būvējot visu modeļu lidaparātus "Boeing".

Liepājas dzimšanas dienu atzīmēs arī Darmštatē

Kopš šodienas Liepājas sadraudzības pilsētā Darmštatē municipalitātes ēkas foajē atklāta informatīva izstāde par Liepāju. Tajā apskatāmas fotomākslinieces Irinas Tīres un fotomākslinieka Gunāra Kopštāla darbi, kā arī informatīvi materiāli par Liepāju. Laikā no 15. līdz 20. martam izstādi papildinās gida stāstījums interesentiem (gides lomā - domes Ārējo sakaru daļas speciāliste Gunta Dejus). Uz Darmštati dodas arī domes administratore Olita Augustovska un izpilddirektora vietnieks Andris Bražis, lai sīkāk iepazītos ar iedzīvotāju apkalpošanas zāli, kurai līdzīgu aprīlī atklās Liepājas domē. Izstāde būs aplūkojama līdz 15.aprīlim.

Ostas nomnieki uzkrāj informāciju

Biznesā kontaktiem un informācijai bieži vien ir izšķiroša nozīme. Tādēļ lietišķu sakaru veidošanai uzmanību nežēlo Ostas nomnieku asociācijas prezidents Imants Cibulis. Kad Latvijas Sakaru ministrija Krievijā dibināja savu pārstāvniecību, viņš izmantoja iespēju un piedalījās tās atklāšanā. Tādēļ asociācija tagad iekļuvusi to iestāžu un uzņēmumu skaitā, kam Satiksmes ministrijas pārstāvniecība Maskavā regulāri piesūta informāciju par savām aktivitātēm, prezentācijām un citiem plānotiem sarīkojumiem.

Jūrnieku orķestris dosies koncertturnejā

No 16. līdz 19. martam Jūras spēku orķestris, kas savu mājvietu atradis Liepājā, koncertēs Zemgalē, piedaloties sarīkojumos, kas veltīti Latvijas karaflotes izveidošanas 80.gadadienai. Orķestrim paredzēti divi koncerti dienā, kuros piedalīsies arī solists Daris Jansons. Programmu vadīs aktrise Vera Gribača-Valtere, bet pašus koncertus, kuros atskaņos populārus latviešu un ārvalstu komponistu skaņdarbus, zemgalieši varēs noklausīties par brīvu. Koncerti plānoti Auces, Ozolnieku, Zemgales skolās un Jelgavas 4.vidusskolā, kā arī Dobeles, Aizkraukles, Vecumnieku un Iecavas kultūras namos.

"Liepājas maiznieks" papildina sortimentu ar "Sojas maizi"

Kā pastāstīja akciju sabiedrības "Liepājas maiznieks" Realizācijas daļas vadītāja A.Trumpika, tuvākajā laikā pircējiem piedāvās jaunumu - "Sojas maizi," kuras recepte tapusi uzņēmuma laboratorijā. Tās autores ir Z.Ignāte un S.Jākobsone. Jaunās maizītes sastāvā 20 procenti ir augstvērtīgi sojas putraimi. Tie lieliski noder, lai cilvēka organismam palīdzētu attīrīties no atkritumvielām, tiek arī šķīdināts holesterīns un uzlabojas zarnu trakta darbība. Uzņēmuma konditorejas cehā tapušās "Kraukšķīgās stangas" daudzi pircēji jau novērtējuši. Tas ir visai interesants "Liepājas maiznieka" produkts, jo to sastāvā ir ne tikai kukurūzas graudi, zaļā un sarkanā paprika, bet arī tomāti, pikantais siers un čillī maisījums.

Apvidus automašīnas apmainīja pret produktiem

Minskas traktoru rūpnīca - SIA "Hidrolats" partnere austrumos - turpina segt parādu hidrocilindru ražotājiem bartera veidā. Pirms dažām dienām rūpnīcā atvestas četras apvidus automašīnas, kas ražotas Dienvidkorejā. Automobiļu kopējā vērtība, ieskaitot agrāk iegādātos "Hundai Sonata", sedz tikai nelielu Baltkrievijas mašīnbūvētāju parāda daļu, kuru vainas dēļ rūpnīca pirms trim mēnešiem nonāca uz slēgšanas robežas. Praktiski visas automašīnas tūdaļ izmantotas nākamajai apmaiņai. Tādā ceļā ražotnei iegādātas izejvielas, bet strādājošie uz neizmaksātās algas rēķina var saņemt sadzīves tehniku un produktus.