Kurzemes Vārds

04:25 Piektdiena, 13. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Kas izvēlas Pūcīti

DAINA MEISTERE

Uzdrīkstēšanās

1997.gada 1.septembrī mūsu pilsētas mācību iestāžu skaitu papildināja jauna privātskola "Pūcīte". Toreiz Skolu valdes priekšsēdētāja Ludmila Molčanova uzteica skolas veidotājus par uzdrīkstēšanos. Tagad Ludmila Molčanova saka:

- Privātskolas mūsu valstī ir jauns apmācības veids, tām nav vēl tādu gadiem ilgi veidojušos stabilu tradīciju, kā citās rietumu valstīs. Tāpēc vecākiem ir jāpazinās, ka viņi riskē, izvēloties saviem bērniem privātskolu. Arī pašai skolai nav viegli, jo viņiem, lai iemantotu vecāku uzticību, kas noteic izvēli skolas labā, ir sevi jāpierāda darbā.

Pagājis pusotrs darbības gads, kura laikā jau redzams paveiktais, var noteikt, kas un kā darāms. Iegūts jau arī pirmais "puns". Pagājušajā mācību gadā skola nepārvarēja akreditāciju. Bet tas netraucē strādāt, un tagad pedagogi gatavi atkal uzņemt savā mācību iestādē akreditācijas komisijas pārstāvjus, lai pastāstītu par savu darbību, par to, kā klājas un kādi ir plāni.

- Pret privātskolām izturas ar pastiprinātu uzmanību, - teica "Pūcītes" īpašniece un direktore Jolanta Kocubo. - Mums bija kārtībā visa dokumentācija, bet trūka pieredzes, kā atspoguļot, parādīt savu darbu, nebija veiktā mācību procesa apraksta. Stundas mums notiek, ievērojot visus Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktos standartus un programmas.

"Pūcītē" kopā ar direktori strādā 8 skolotājas. Visas jauans speciālistes, pedagoģijas bakalaures. Jolanta Kocuba ir beigusi Polijas universitāti un ieguvusi sākumskolas pedagoģijas un psiholoģijas maģistres grādu. Viņa privātskolas veidošanas ceļu izvēlējusies tāpēc, ka vēlas bērniem, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja, dot šo iespēju .

Bērni

"Pūcītē" ir bērnudārza grupiņa un skola. Bērnudārzu apmeklē deviņi mazuļi. Bērnudārzā ir brīvais apmeklējums un jauktās grupiņas. Tas nozīmē, ka vienkopus rotaļājas un mācās gan dažāda vecuma, gan tautību bērnu. Notiek dabiskā integrācija latviskā vidē. Mazie, kopīgi spēlējoties, apgūst latviešu valodu.

Pirmajā klasē mācās 7 bērni, ir krievu un latviešu klases, pamata priekšmetus, kā valodu, matemātiku un dabas mācību puikas un meitenes apgūst savā dzimtajā valodā, bet ir mācību priekšmeti, kuri notiek latviski. "Pūcīti" apmeklē arī atsevišķi citu klašu skolēni, kuriem nepieciešama individuālā apmācība, kā arī sevišķi talantīgi bērni, kā, piemēram, Jekaterina Nikolajeva, kura vienā pusgadā pabeigusi 2.klasi, un tagad mācās jau pēc 3.klases programmas.

Notika anketēšana, lai novērtētu, kā mazie audzēkņi skolā jūtas, kas viņus apmierina, ko vēlas savādāku. Un bērni vaļsirdīgi atbildēja uz jautājumiem, uzrakstot, ka skolā viņiem patīk mācīties, viņi nāk uz skolu, lai kļūtu gudri, iemācītos lasīt un rakstīt, tāpat mazajiem skolēniem patika arī paskraidīt un fizkultūras stundas. Bērni izteicās arī par skolotājām, ka patīk tāpēc, ka ir gudras, māk dziedāt un nekad nekliedz. Meitenes bija rakstījušas, ka viņām nepatīk, ka klases biedri kaujas un apsaukājas un kad skaļi "bļauj". Bet visi atzina, ka skolā patīk, kāds zēns izteica vēlēšanos, lai skolā būtu modernāki galdi un skapji.

Vecāki

Izpratne par privātskolām, neapšaubāmi, saistās ar to, ka tās ir bagātu ļaužu privilēģija, ka tās var atļauties tie, kuri var maksāt par bērnu mācībām. "Pūcītes" skolotājas šo apgalvojumam atspēko. Šajā mācību iestādē vidēji mēnesī jāmaksā 30 lati. Privātskolu izvēlējušies tie tēti un mammas, kuri apzinās, ka viņu bērnam šī individuālaā pieeja, ko nevar atļauties masu skolu klasēs, ir vajadzīga. Viens piemērs ir mazā Jekaterina jeb Kate, kā viņu sauc skolotājas. Kates ģimenē runā krieviski, bet mācību programmu "Pūcītē" viņa apgūst latviski. Meitene ir talantīga, mācoties parastajā skolā, viņai 1.klasē bija garlaicīgi, jo vielu Kate apguva ātri. Tāpat sava individuāla pieeja nepieciešama kādam pirmklasniekam, jo viņš stundu laikā ir kustīgs, viņam grūti ilgstoši koncentrēt savu uzmanību mācību laikā.

Lai uzzinātu par saviem skolēniem vairāk, lai izprastu viņu raksturus un uzvedības cēloņus, skolotājas apmeklēja savus audzēkņus mājās, ģimenēs.

- Daudzkārt dzirdam no vecākiem pārmetumus - mēs jums maksājam naudu, jums ir jādara viss mūsu bērna labā. Bet mēs, skolotājas, vēlētos, lai veidojas sadarbība ar vecākiem, lai viņi nāktu talkā skolai, ne tikai prasītu no mums, - teica Jolanta Kocubo. Lai uzzinātu vecāku attieksmi pret bērnu skolu, arī viņu vidū notika anketēšana. Tēti un mammas pauda savu pozitīvo attieksmi tieši pret to individuālo pieeju, kuru šajā mācību iestādē velta viņu bērniem.

Akreditācija

Martā "Pūcītē" atkal notiks akreditācija. Viss pedagoģiskais kolektīvs tai gatavojas. Jolanta Kocubo izteica cerība, ka akreditēšana dos iespēju uzlabot arī materiālo stāvokli, gūs atballstu arī mācību līdzekļu iegādei. Jo no vecāku iemaksām pietiek naudas telpu īrei, nodokļiem. Pašiem skolotājiem algām paliek mazāk. Inga Muceniece, kura beigusi Liepājas Pedagoģijas akadēmiju, ieguvusi sākumskolas skolotājas specialitāti, atzina, ka masu skolā viņa noteikti nopelnītu vairāk, bet viņu šeit apmieirna darba apstākļi, arī pedagoģiskais kolektīvs ir draudzīgs.

Lai iegūtu lielāku pieredzi, "Pūcīte" ir iestājusies Latvijas privātskolu asociācijā, kur notiek šo izglītības iestāžu darbinieku tikšanās un pieredzes apmaiņa. Tāpat direktore piedalās arī pilsētā rīkotajos skolu direktoru semināros, apmeklē kolēģu atklātās stundas. Tagad "Pūcītes" bērni gatavojas piedalīties Latvijas privātskolu festivālā "Baltā roze", kurā katra skola prezentēs sevi. Tāpēc jau tagad tiek gatavots "liepājniecisks" apsveikums citu privātskolu audzēkņiem un kolēģiem.