Kurzemes Vārds

07:40 Sestdiena, 4. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Ar Jāņa Čakstes vārdu un mūsdienīgām norisēm

Daina Meistere

Apzinās vēsturiskās tradīcijas un veido jaunas

Jāņa Čakstes 10.vidusskolai īpaši nozīmīgs bija 1997.gads. 18.novembrī pie skolas ēkas svinīgi atklāja plāksni ar atjaunoto vēsturisko nosaukumu, par kuru bijušie audzēkņi bija "cīnījušies" trīs gadus. Tā paša gada rudenī atradās arī par pazudušu uzskatītais skolas karogs. 10.vidusskolas audzēkņi un pedagogi lepojas ar savām tradīcijām un rūpīgi kopj savu vēsturi, lai tie bērni, kuri ik rudeni sāk mācīties šajā skolā, ar laiku zinātu arī to, kas te noticis gados, kad ne tikai viņi, bet arī viņu vecāki vēl nebija piedzimuši. Pašlaik 10.vidusskolā mācās apmēram 960 skolēnu, mācību stundas notiek divās ēkās, bērnus māca aptuveni 60 pedagogu. Skolā ir interesanta tradīcija: bijušie audzēkņi - mākslinieki mēdz dāvināt savus darbus. Un tagad gleznas atdzīvina sienas kabinetos.

Skolas direktore Vilija Varanauska uzsvēra, ka skola par būtisku uzskata ne tikai dot bērniem noteikto zināšanu daudzumu, bet arī audzināt personību, kura piemērota dzīvei šajos mainīgajos apstākļos, atraisot skolēnus radošai darbībai. Skolā tiek darīts viss, lai zēni un meitenes apgūtu ētikas, morāles un tiesiskos pamatus.

Viena no dzīves mākslām - prasme pārliecināt par savu taisnību

Viens no virzieniem, kas raksturīgs un attīstīts 10.vidusskolā, ir debašu kustība. Šī skola un tieši tās angļu valodas skolotāja Skaidrīte Kēvica bija pirmā, kura to aizsāka. Tagad skolotāja vada pilsētas Debašu centru, bet 10.vidusskolā notiek gan vietējie, gan starptautiskie debašu turnīri.

Ko tas dod skolēniem? Pa šiem gadiem arī pedagogi jau paguvuši pārliecināties, ka jaunie debatētāji kļuvuši brīvāki un atraisītāki, ka viņi prot aizstāvēt savu viedokli, prot strīdēties un, kas svarīgi, diskutēt un debatēt, neaizvainojot oponentus. Un vēl - skolēni iemācās meklēt un atrast materiālus par attiecīgām tēmām. Arī tā ir viena no mākām, kuru prasa no skolām, bet kuru nebūt nav tik viegli apgūt. Tā ir prasme strādāt ar literatūru, ar enciklopēdijām, arī ar datoru un darboties internetā. 10.vidusskola lepojas ar to, ka tieši no viņu skolas nāk gan debašu turnīru treneri, gan tiesneši. Skolā ar debatēšanu aktīvi aizrāvušies 76 skolēni, kuri piedalās turnīros, ar viņiem strādā 8 skolotāji. Tāpēc šogad skolā tiek veidots debašu klubs, kur jau tagad darbojas apmēram 30 skolēni, klubu vada skolotāja Īrisa Otrupe.

- Redzot debašu pozitīvo ietekmi uz skolēna personības radošo attīstību, mēs esam lūguši un ieguvuši finansiālu atbalstu no Skolu valdes debašu programmas veidošanai. Plānots ar jauno mācību gadu to (nosaukums arī vēl jāprecizē) piedāvāt skolēniem kā izvēles mācību priekšmetu, - teica direktore. To piedāvās Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināšanai, lai skolēniem pēc tam atzīmes varētu rakstīt arī skolas beigšanas apliecībā.

Prasmīgiem skolotājiem - gudri skolēni

10.vidusskola lepojas ar saviem skolēniem, kuri pilsētas zinātniskajos lasījumos un konkursos ieguvuši atzinību. Tam visam pamatā ir rūpīgs, sistemātisks darbs. Jau gadus četrus skolā popularizē skolēnu darbību zinātniski pētnieciskos projektos. Direktore un viņas vietniece mācību darbā Ilona Leitāne gan precizē, ka pareizāk būtu uzsvaru likt tieši uz pētniecisko procesu. Strādājot pie šiem darbiem, skolēni apgūst prasmi darboties grupās un strādāt patstāvīgi. Jau rudenī vidusskolas klašu audzēkņi izvēlas gan tēmu, gan darba vadītāju. Pētījuma rezultātus parasti prezentē projektu nedēļas laikā. Tas tā notiek arī citās skolās, bet 10.vidusskolas metodiskā padome ir izstrādājusi nolikumu, kā šo pētniecisko darbu veikt. Pie savas izvēlētās tēmas skolēns var turpināt strādāt visu vidusskolas laiku, ja desmitajā klasē vēl tik dziļi un nopietni darbs neizdodas, viņš to turpina nākamajā mācību gadā.

Šogad uz pilsētas zinātniski pētnieciskajiem lasījumiem izvirzīja 17 skolēnu darbus. Visvairāk skolēnu izvēlas darbu latviešu valodas un literatūras sekcijā, arī vēstures un filozofijas, ķīmijas un bioloģijas sekcijās. Nosauktās tēmas raksturo, ka tieši šajos priekšmetus ir vislabākie un skolēnu iecienītākie pedagogi, kuru uzvārdi uzvaras reizēs lasāmi kopā ar viņu talantīgo audzēkņu vārdiem. Piemēram, latviešu valodas un literatūras skolotāja Mirdza Šmite, bioloģe Aija Skinča, vēsturniece Īrisa Otrupe. Tie pedagogi, kuri paši aizrāvušies ar savu priekšmetu un meklē tajā aizvien jaunu informāciju, paši turpina mācīties, prot ieinteresēt arī skolēnus.

- Ir daudzi skolotāji, kuri vēlas aktīvi darboties, kuri neprasa, kas par to būs, un neteic, kam tas vajadzīgs, - piebilda Ilona Leitāne.

- Desmitām klasēm mēs nākamajā gadā varēsim piedāvāt jaunu mācību programmu, lai skolēni zinātu savas tiesības un pienākumus, - teica Īrisa Otrupe, šīs programmas iztrādātāja.

Neatmetot veco, klāt nāk jaunais

J.Čakstes 10.vidusskola jau gadus desmit darbojas Baltijas jūras projektā. Tas nozīmē, ka skolēni jau ilgstoši un pamatīgi pēta gan Baltijas jūru, gan apkārtni. Viņu pētījumu rezultāti tiek sūtīti uz valsti, kurā tobrīd atrodas attiecīgā projekta koordinācijas centrs - teiksim, Dāniju, Igauniju, iekļaujas citu datu vidū. Pētījumos iekļauts ne tikai ūdens jūrā un arī ezerā, tā kvalitāte, bet arī gaisa piesārņojums, kuru noteic, izpētot ķērpjus, krastā augošo koku skujas.

Vēl skolā aktīvi sporto, priekšroku dodot basketbolam, svētkos izdod literāru avīzi "Vārds". Darbojas dzejas teātris skolotājas Mirdzas Šmites vadībā. Stipras šajā skolā ir arī moderno deju dejotāju tradīcijas.

Arī 10.vidusskolā aizvien aktīvāk sevi pieteic skolēnu līdzpārvalde. Tajā darbojas skolas aktīvākie zēni un meitenes, parlamanta prezidente ir Agita Drulle.

- Mums ir ļoti laba sadarbība ar skolas administrāciju, - teica prezidente. - Pedagogi mūs uzklausa, palīdz realizēt ieceres. Ja vajag, mēs arī pastrīdāmies.

- Skolēnu līdzpārvaldes ir viena no skolas demokrātijas formām vislabākajā nozīmē, - piebilda direktore. - Skolēni darbojas ļoti aktīvi, viņi arī daudz palīdzēja, gatavojoties skolas akreditācijai.