Kurzemes Vārds

07:43 Piektdiena, 14. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Darba tirgus atslēgas

Līdzi nāk negācijas

Kirils Bobrovs

Kad redakcija kopā ar Pilsētas nodarbinātības komisiju avīzē aizsāka pastāvīgo rubriku "Darba tirgus atslēgas", publikācijās sniedzām arī padomus un tiesiskas konsultācijas bezdarbniekiem, informējām par darbā iekārtošanās pastāvīgi mainīgajām iespējām, analizējām darba devēju pieprasījumu, piedāvājām pārdomas par psiholoģisko šķēršļu pārvarēšanu, apkopojām pieredzi. Taču prakse liecina, ka ne jau vienmēr var balstīties uz šādiem faktoriem. Rodas arvien jauni sarežģījumi.

Pagājušajā mēnesī "Lauma" pieņēma darbā 30 cilvēkus, kuri pirms tam bija atlaisti štata samazināšanas dēļ. It kā ļoti pozitīva un iedvesmojoša informācija. Bet kam? Mēs nezinām, kā uz to reaģēs tie, kas joprojām ir bez darba. Viņiem taču nav nekādu garantiju, un tādēļ šie cilvēki jūtas aizvainoti. Turklāt uzņēmuma administrācija nemaz nevēlas priekšlaikus izplatīt šādu informāciju. Arī tai nav garantiju, ka uzsāktais process turpināsies nākamajos mēnešos?

Radušās jaunas problēmas latviešu valodas apgūšanā. Valsts programmas ietvaros piešķirti līdzekļi valodas apgūšanai. Bezmaksas nodarbības visracionālāk būtu organizēt tiem bezdarbniekiem, kuri vēlas pārkvalificēties. Taču tādas grupas jau izveidotas, un tās visas ir latviešu. Veidot jaunas grupas šogad vairs nevar, jo Valsts nodarbinātības dienesta reģionālajam centram piešķirtie līdzekļi jau pilnībā sadalīti. Atliek vienīgi veidot jaunas pārkvalificēšanas grupas nākamajam gadam, bet šo grupu dalībniekiem dot iespēju apgūt latviešu valodu vasarā.

Aizvakar Nodarbinātības komisijas sēdē pilsētas Arodbiedrību centra priekšsēdētājs J.Neimanis sniedza īsu pārskatu par braucienu uz Eiropas Savienības komisijas rīkoto starptautisko tikšanos Varšavā, kur apsprieda arī nodarbinātības problēmas. Viņš atgādināja, ka Eiropas Savienības valstīs ir 18 miljoni bezdarbnieku, bet tur, starp citu, pārkvalifikāciju sāk nevis pēc atlaišanas no darba, kā pie mums, bet jau pirms tam. Taču uzmanību piesaista kas cits: Eiropā baidās, ka mūsu lētais darbaspēks ieplūdīs tur un sarežģīs situāciju darba tirgū. Paradoksāli, taču eiropieši, lai izvairītos no šā procesa, iespējams, piekritīs finansēt dažas mūsu sociālās programmas. Komisiju neoficiāli informēja par mūsu bezdarbniekiem pozitīvo - tuvākajā laikā Labklājības ministrija rīkos vēl vienu, otro šajā gadā, apmaksājamo sabiedrisko darbu projektu konkursu. Un te varēs izmantot visas mūsu atjautības iespējas.

Nodarbinātības dienesta centra pēdējie statistikas dati liecina, ka situācija joprojām nav apmierinoša. Pagājušajā mēnesī bezdarba līmenis paaugstinājies līdz rekorda iedaļai - 16 procentiem. Tiesa, pieauguma tempi turpina mazliet kristies, taču pagaidām nav pamata uzskatīt, ka tie apstāsies "pie sasniegtā". Turklāt nevienu nepriecē arī, ka vienlaikus pazeminās slēptais bezdarbs.