Kurzemes Vārds

02:21 Piektdiena, 10. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Pilsētas domes sēdes

Lemj par Karostas namu neapkurināšanu,

sakārto adreses un komitejas

SARMĪTE PUJĒNA

Vakar domes sēde iesākās ar apsveikumiem. Vispirms ziedus 18.aprīlī aizvadītajā dzimšanas dienā saņēma domes priekšsēdētājs, pušķis tika arī deputātam Aldim Fromanim, kurš dzimšanas dienu svin šodien, un visbeidzot pa ziedam saņēma arī ap trīsdesmit jauno Latvijas pilsoņu, kuri par tādiem kļuvuši naturalizācijas kārtībā.

Suminājumiem sekojošās domes sēdes darba kārtībā bija divdesmit jautājumi. Deputāti apstiprināja kārtību, kādā mācību iestādes norēķināsies savā starpā par audzēkņu apmācību šajā mācību gadā. Apstiprināja arī maksu par viena audzēkņa apmācību un audzināšanu pilsētas vispārējās vidējās mācību iestādēs, pirmsskolas iestādēs un ārpusskolas iestādēs. Papildināja domes Nolikumu ar punktu, kas paredz izslēgšanu no komisijas sastāva, ja gada laikā neattaisnoti kavētas piecas vai vairāk sēdes. Papildināja Liepājas pilsētas autoceļu (ielu) fonda statūtus, iekļaujot tajos iespēju papildināt fonda līdzekļus arī ar kredītiem, kā arī paredzot izlietojuma sadaļā kredītu atmaksu.

Izveidoja atsevišķu Kultūras un sporta komiteju, kā arī apstiprināja septiņus šās komitejas locekļus: G.Djundu, A.Leini, M.Mertenu, Ā.Ozoliņu, E.Raitu, A.Saldoveru un M.Stankeviču.

Apstiprināja pašvaldības Sporta komisiju deviņu cilvēku sastāvā: I.Bergmanis, D.Dambergs, E.Drigins, G.Jēkabsons, Ā.Ozoliņš, A.Rogoza, A.Saldovers, M.Stankevičs, A.Sveilis.

No pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva pēc paša vēlēšanās izslēdza zvērināto advokātu Pēteri Pupiņu, bet vietā apstiprināja viņa kolēģi Maiju Jansoni.

Apstiprināja Izglītības komisijas nolikumu.

Deputāti apmierināja ekonomikas ministra A.Šlesera lūgumu iekļaut Liepājas SEZ valdē Ekonomikas ministrijas pārstāvi, uzņēmēju Viktoru Jansonu līdzšinēja ministrijas pārstāvja Normunda Lakuča vietā. Pirms tam A.Šlesers lūdza Lakuča vietā apstiprināt parlamentāro sekretāru Sandri Toču, taču viņa kandidatūras iekļaušanu valdē nepieļauj Pretkorupcijas likums.

Apstiprināja zemes gabalu nodošanu privatizācijai: Klaipēdas ielā 62 (sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baltijas Investīciju sabiedrība") un Koku ielā 10 (V.Zozuļas uzņēmumam "V.O.V.A.").

Atjaunoja īpašuma tiesības Romas katoļu Baznīcas Liepājas diecēzei uz namīpašumu Peldu ielā 15/ K.Valdemāra ielā 23/ Rakstvežu ielā 22, kā arī akceptēja kompensācijas piešķiršanu par zaudēto namīpašumu Tērauda ielā 14 / Metalurgu ielā 20 G.Lankutei.

Virknei zemesgabalu un namu piešķīra jaunas adreses, tajā skaitā arī dažiem LR Aizsardzības ministrijas objektiem: inženiertehniskajām noliktavām un zemesgabalam ar agrāko adresi Artilērijas ielā bez numura piešķīra adresi Tobago ielā 1/2, laivu bāzei un zemesgabalam ar agrāko adresi Ezermalas ielā bez numura piešķīra adresi Ezermalas ielā 2a, noliktavu kompleksam un zemesgabalam piešķīra adresi Roņu ielā 2.

Pieņēma lēmumu nodot privatizācijai vairākus namus Ezerkrasta rajonā: Cieceres ielā 43, Daugavas ielā 5, virkni M.Ķempes, Rojas, Ugāles un Reiņu meža ielas namu. Nolēma nenodot privatizācijai veco ļaužu namu Ganību ielā, kā arī atlikt mazģimeņu kopmītnes tipa ēkas Ganību ielā 193 nodošanu privatizācijai.

Apstiprināja lēmumu 1999./2000. gada apkures sezonā neapkurināt centralizēti pirmos trīs Karostas dzīvojamā rajona namus - Ģenerāļa Baloža ielā 10 un 17, kā arī Baltijas ielā 17, jo aizvadītajā sezonā komunālo maksājumu līmenis šajos namos ir bijis pārāk zems. Iespējams, ka trim namiem sekos vēl citi.

Vienu dzīvokli Lielā ielā 1 - 2 nolēma nodot izsolē par latiem. Vienus dzīvokļus no pašvaldības dzīvojamā fonda izslēdza (A.Pumpura 14 - 1, Ģenerāļa Baloža 3, Teodora ielā 5), citus iekļāva (A.Pumpura 9).