Kurzemes Vārds

03:03 Otrdiena, 7. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Pilsētas domes sēdes

Domes priekšsēdētājam daudz jaunu pienākumu

Sarmīte Pujēna

Vakar domes sēdē deputāti pieņēma vairāk nekā divdesmit lēmumu.

Bet vēl pirms domes sēdes Kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs deputāts E.Raits pasniedza prēmijas un ziedus trim liepājniekiem - Aleksejam Pavlovam, Mārim Spilvem un Vladimiram Ševkovam, kas ar atzīstamiem panākumiem piedalījās pasaules čempionātā sambo cīņā jauniešiem un junioriem. Treneris Vaclavs Jaževičs pēc viņam izteiktās pateicības vakar nebija varējis ierasties, tāpēc saņems to vēlāk.

Deputāti akceptēja lēmumu par Atzinības rakstu piešķiršanu diriģentam Miervaldim Ziemelim, Vakara (maiņu) vidusskolas mācību daļas vadītājam Visvaldim Dzelmanim, ledushalles direktoram Aivaram Sveilim un autorallija "Kurzeme" organizētājam Daināram Dambergam.

Nesen savus pienākumus pildīt sākušo deputātu Oskaru Putru ievēlēja Sociālo lietu, izglītības, veselības un sabiedriskās kārtības pastāvīgajā komitejā.

Akceptēja dažus grozījumus pilsētas pamatbudžetā, ieņēmumu daļu palielinot par 49 524 latiem (uz sniegto maksas pakalpojumu rēķina) un atbilstoši šai summai - arī izdevumu daļu. Speciālajā budžetā izdevumu daļu samazināja par 7610 latiem, jo par šādu summu samazinājušies plānotie ieņēmumi. Sakarā ar vairākiem kredītiem, ko pašvaldība šogad izsniegusi no Privatizācijas fonda, fonda izdevumu daļu palielināja kopsummā par 126 000 latu.

Deputāti arī apstiprināja izmaiņas kontu plānā, jo pēc Finansu ministrijas ieteikuma tas papildināts ar jauniem kontiem.

Deputāti akceptēja lēmumu kopīgi ar Saldus un Liepājas rajona pašvaldībām izveidot Dienvidkurzemes Plānošanas reģiona padomi, no Liepājas tajā izvirzot domes priekšsēdētāju U.Sesku un deputātus G.Krieviņu un E.Raitu. Šās padomes budžetam rezervēja 1000 latu no pašvaldības Rezerves fonda. Apstiprināja jaunā Plānošanas reģiona nolikumu.

Deputāti arī atbalstīja bezpeļņas organizācijas - SIA "Baltijas jūras Piekrastes attīstības aģentūra" izveidošanu. U.Sesku pilnvaroja pārstāvēt tajā domi un "pilsētas intereses". Domes projektu koordinatoru G.Ansiņu pilnvaroja piedalīties dibināšanas sapulcē un parakstīt sapulces protokolu un citus dokumentus. Savukārt izpilddirektora vietnieku E.Driginu pilnvaroja darboties jaunās sabiedrības izpildinstitūcijās un koordionēt projektu. Aģentūras izdevumiem no Rezerves fonda atvēlēja 315 latus mēnesī.

U.Sesku pilnvaroja piedalīties Baltijas jūras Piekrastes plānošanas reģiona dibināšanā un parakstīt līgumu par sadarbību teritorijas attīstības plānošanā (infrastruktūra, ceļi, kempingi utt.), kā arī izvirzīja viņa kandidatūru darbam Baltijas jūras piekrastes Plānošanas reģiona padomē. Apstiprināja padomes nolikumu.

U.Sesku iecēla arī par pašvaldības daļas pilnvarnieku Elektrostacijas projekta uzņēmējsabiedrībā, kā arī pilnvaroja viņu parakstīt jebkurus sabiedrības dibināšanas dokumentus, bet izpilddirektora vietnieku E.Driginu deleģēja darbam Elektrostacijas projekta uzņēmējsabiedrības valdē.

SIA "Vācele" no Privatizācijas fonda līdzekļiem līdz 2000.gada 15.augustm piešķīra bezprocentu aizdevumu 20 000 latu apmērā mazuta iegādei, lai varētu uzsākt "Tosmares" mikrorajona apkuri.

Akceptēja lēmumu pārcelt pilsētas Bezpajumtnieku patversmi uz pagaidu telpām Flotes ielā 14.

Uz trim gadiem pagarināja ar aviosabiedrības "Liepāja" direktoru Aldi Mūrnieku noslēgto darba līgumu. Deputāti arī akceptēja lēmumu iegādāties 250 aviosabiedrības pamatkapitāla daļas un palielināt tās pamatkapitālu par 10 000 latiem, kā arī izmainīt sabiedrības nosaukumu, papildinot to ar vārdiem "pašvaldības uzņēmums".

Deputāti pieņēma juvelierim G.Balcerim visai sāpīgu lēmumu - izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu 458 kvadrātmetru platībā Peldu ielā 7, ko Balcers par 3500 latiem pircis no A.Sviķa. Uz šādu lēmumu pastāvēja "Liepājas namu" direktors J.Gūts, kurš ļoti vēlas šajā zemes gabalā ierīkot autostāvvietu Peldu ielas 7.nama īrniekiem. Savukārt Balcers bija iecerējis tur izveidot juveliercentru ar darbnīcu un veikalu. G.Balcers par deputātu lēmumu lēti iegūt pašvaldības īpašumā vismaz trīsreiz vērtāko zemes gabalu bija ļoti sarūgtināts, jo savā laikā vienīgais esot atsaucies vairākkārtējiem A.Sviķa sludinājumiem par zemes gabala pārdošanu.

Uzņēmuma "Liepājas apgāds un celtniecība" likvidācijas komisijas priekšsēdētāju V.Opšteinu pilnvaroja parakstīt pirkuma līgumu par nepārtikas preču bāzes Brīvības ielā 185 pārdošanu SIA "Lat-Plast" (izsolē nosolītā cena - 21 000 latu).

Tā kā uzņēmums "Ezermalas auto" divus gadus pirms termiņa ir nomaksājis visu pirkuma maksu par privatizēto objektu - pašvaldības uzņēmumu "Sporta tehniskais centrs", tad deputāti pieņēma lēmumu uzskatīt privatizāciju par pabeigtu.

Pieņēma lēmumu par pašvaldības uzņēmuma "Liepājas pilsētas Kinoteātru apvienība" likvidāciju.

SIA "Veiksme-X" uz pieciem gadiem iznomāja zemesgabalu Jaunliepājas tirgus laukumā.

Stadionam "Daugava" un zemesgabalam tā uzturēšanai piešķīra adresi Jūrmalas parks 3.

No pašvaldības dzīvojamā fonda izslēdza daļu mājas Alejas ielā 12 un uzdeva Ceļu pārvaldei nojaukt to līdz 15.novembrim.

Bērnudārza "Mazulītis" adresi mainīja no Dunikas ielas 7 uz Dunikas ielu 17.