Kurzemes Vārds

06:45 Otrdiena, 14. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Skatiens

Vārie asniņi prasa kopšanu

Daina Meistere

Jau sastādīta un iespiesta Latvijas skolu jaunatnes 8.dziesmu un deju svētku norises programma. Tātad - skaidri datumi, vietas un laiki. Valsts jaunatnes iniciatīvas centrs, galvenais koordinētājs, padomājis par to, lai šie svētki, kas sākotnējā izpratnē saistās ar dziesmu un deju, aptvertu aizvien lielākas skolēnu masas, lai tajos iekļautos arī tie bērni, kas aizrāvušies ar citiem mākslas veidiem. Jo būs arī mākslas darbu izstādes. Tāpat ir padomāts, kā iesaistīt kopējā apritē tos zēnus un meitenes, kuri nav tik veseli, nav tik talantīgi, nav tik dabas mātes izredzēti. Tāpēc deju kolektīvi, kori un ansambļi akcijas "Svētki atnāk ciemos" ietvaros ies pie pansionātu bērniem, viesosies bērnu namos, sanatorijās, slimnīcās, speciālajās skolās.

Gatavošanās svētkiem iegājusi pašā aktīvākajā posmā, proti, tuvojas pavasara skates. Žūrijas noteiks, kuri no dziedātājiem, no pūtēju orķestriem, tautisko deju kolektīviem vai folkloras kopām izcīnīs tiesības dziedāt Mežaparka Lielajā estrādē, kuri piedalīsies deju svētku koncertuzvedumā "Ceļojums sapnī" vai koncertā "Zelta kamolītis", folkloras kopu koncertos "Jaunā paaudze vecajai paaudzei" un citos daudzveidīgajos sarīkojumos.

Tā ir liela atbildība - pārstāvēt savu pilsētu. Tai gatavojas arī Liepājas bērni un jaunieši. Ir domāts gan par tērpu krāšņumu, gan par to, lai svētku gājienā jau pa gabalu varētu redzēt un pazīt, kā te, lūk, nāk dziedātāji un dejotāji no pilsētas vētru un dzintara krastā. Piedalīšanās dziesmu un deju svētkos allaž ir bijusi katra sevi cienoša ansamļa, kolektīva vai kora darbības virsotne. Bērnu kolektīviem ir tā īpatnība, ka šajos svētkos tie vēl pārstāvēs jauno, augošo paaudzi, bet jau nākamajā reizē iekļausies lielo, pieaugušo, Dziesmu un deju svētku dalībnieku vidū. Tā kā tie veidojas aizvien no jauna, aizvien no jauna kolektīvu dalībniekos ir jānes tieši dziesmu un deju svētku pamatideja un jāiemāca, ko mūsu tautai nozīmē šī iekļaušanās kopējās dziesmu skaņās vai deju ritmā. Nav jau nekāds jaunums tas, ka, tieši tuvojoties svētkiem, veidojas tāda kā aktivitātes pacilātība, mācību iestādēs rodas deju grupas, dzimst kori.

Ir, protams, apsveicami, ka veidojas jaunas kopas, jo arī tas tomēr dod bērniem ieskatu par tautas mākslu un gadu gaitā paliekošām vērtībām. Bet šie vārie, jaunie asniņi ir jākopj. Jācer, ja ne visiem, tad vismaz kādam radīsies vēlēšanās turpināt dziedāt korī vai dejot ansamblī arī tad, kad svētki būs beigušies, un bērns meklēs kolektīvu, kurā sevi realizēt arī tad, ja skolā tāds vairs nedarbosies. Šajos skarbajos tirgus ekonomikas apstākļos ir īpaši svarīgi jaunatnē radīt vēlēšanos nezaudēt un turpināt vēsturiskās tradīcijas arī tad, ja ar to nevar naudu pelnīt. Ne velti mūsu dziesmu un deju svētki savā vienreizībā sajūsmina kā pašus, tā tuvāku un tālāku valstu viesus.

Koriem jau notikuši kopmēģinājumi, sadziedāšanās, kuru laikā skatījās, kā apgūts repertuārs, kā skan balsis, kopā liktas. Sadziedāšanos vada virsdiriģents Jēkabs Ozoliņš, bija ieradušies arī atsevišķo kolektīvu diriģenti, kuri, vērojot kopmēģinājumus, varēja atzīmēt, pie kā vēl jāpiestrādā individuāli.

Ja kora dziedāšana ir mācību priekšmets, tad savādāk ir ar deju. Bērnu deju kolektīvu mums nemaz nav tik daudz. Ir tikai atsevišķas stabilas vērtības, kā "Vaduguns", kā tagadējais Bērnu un jauniešu centra kolektīvs, kā bērnu grupas pie Tautas deju ansambļiem. Skolās tautisko deju allaž ir kopuši entuziasti. Ir bijis laiks, kad stabili, gadu no gada darbojošies kolektīvi strādājuši vienā vai otrā skolā un pat bērnudārzā. Tas, jāatzīst, nav ne vienkārši, ne viegli, strādāt ar vienas skolas, klases vai grupiņas bērniem, kuri jāpieņem tādi, kādi ir. Ja aiziet vadītājs, līdz ar viņu pazūd arī deju tradīcijas. Tāpēc, domāju, jo būtiska ir attieksme pret tiem, kas nesavtīgi kopj tautas deju, un ir vajadzīgs atbalsts gan no skolas vadītājiem, gan, kā tagad, kad notiek gatavošanās kārtējiem skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, - no organizatoru un virsvadītāju puses.