Kurzemes Vārds

18:22 Ceturtdiena, 24. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Kāpēc vajadzīgs ģimenes ārsts un ko no tā gaidīt

Joprojām visā valstī un arī Liepājā notiek pierakstīšanās pie ģimenes ārstiem. Tiem, kas to vēl nav izdarījuši, diemžēl ne vienmēr vairs ir iespēja pierakstīties, pie kura ārsta vēlētos, jo katram ģimenes ārstam ir noteikts pierakstāmo pacientu skaits - divi tūkstoši. Lai arī pierakstīšanās ilgst jau gadu un pat vairāk, joprojām daudziem iedzīvotājiem ir ne mazums neskaidru jautājumu. Realizējot pasākumu plānu, lai informētu pacientus par šiem jautājumiem, piedāvājam atbildes uz aktuālākajiem no tiem.

Kāpēc vajadzīgs ģimenes ārsts?

Reģistrējoties pie ģimenes ārsta, ikviens iedzīvotājs kļūst par tās Slimokases dalībnieku, ar kuru šis ārsts ir noslēdzis līgumu. Tā kā Slimokases apmaksā ārsta rūpes par pacienta veselību, tad ikvienam reģistrētajam iedzīvotājam ir tiesības izmantot valsts apmaksātos medicīniskos pakalpojumus: saņemt medikamentus ar cenas atlaidi (ja attiecīgā diagnoze paredz šādu atvieglojumu), saņemt norīkojumu uz slimnīcu, uz plānveida operācijām un izmeklējumiem, arī norīkojumu pie speciālistiem.

Ar ko ģimenes ārsts atšķiras no iecirkņa terapeita?

Ģimenes ārsts strādā ne tikai ar vienu ģimenes locekli, bet ar visu ģimeni un pārzina savu pacientu veselību no dzimšanas līdz mūža pēdējai dienai. Viņš palīdz rūpēties par veselību, sniedz padomus veselības saglabāšanai, veicināšanai un slimību profilaksei. Pie sava ģimenes ārsta ikviens var meklēt palīdzību jebkurā diennakts laikā. Ģimenes ārsts atšķirībā no iecirkņa terapeita vairāk uzmanības veltīs ģimenes veselības saglabāšanai, nevis tikai slimību ārstēšanai, jo ģimenes ārsts ir ieinteresēts, lai jūs mazāk slimotu.

Kur atrast savu ģimenes ārstu?

Katrā Slimokasē un medicīnas iestādē var iepazīties ar to ārstu sarakstu, kuri ir tiesīgi strādāt par primārās aprūpes ārstu. Reģistrācija pie ģimenes ārsta ir bez maksas un tai ir nepieciešama tikai pacienta un izvēlētā ģimenes ārsta savstarpēja piekrišana.

Vai ir iespējams ģimenes ārstu pēc laika mainīt?

Ja pacients nav apmierināts ar savu ģimenes ārstu un viņa sniegtajiem pakalpojumiem, tad mainīt ārstu ir atļauts ne biežāk kā divas reizēs gadā, ja vien maiņa nav saistīta ar dzīvesvietas maiņu.

Vai lauku iedzīvotāji var pierakstīties pie ģimenes ārsta Rīgā vai lielākās pilsētās, kas ir viņu rajonā?

Tas ir izdarāms, ārstam un pacientam savstarpēji vienojoties, taču jāatceras, ka tādā gadījumā pacientam būs jāsedz ārsta transporta izdevumi vai jānodrošina transports līdz savai dzīvesvietai. Turklāt svarīgi ir arī tas, ka ar šādu ģimenes ārstu pacientam kontakts būs daudz mazāks nekā ar tādu, kas dzīvo netālu.

Ko pacients drīkst prasīt no ģimenes ārsta?

Ģimenes ārstam ir jārīkojas pacienta interesēs, vajadzības gadījumā viņu nosūtot pie speciālista vai uz stacionāru. Ģimenes ārsta pienākums ir nodrošināt medicīniskās palīdzības pieejamību visu diennakti (vai nodrošināt aizvietošanu), izrakstīt vajadzīgos medikamentus, sniegt pirmo un neatliekamo palīdzību. Ģimenes ārstam ir jāinformē pacients par diagnozi, izmeklēšanu, ārstēšanas plānu, metodēm un prognozēm, jābrīdina par iespējamajiem sarežģījumiem slimības gaitā, arī vajadzības gadījumā jādod norīkojums pie speciālista.

Vai bez ģimenes ārsta norīkojuma pacients var doties pie speciālista?

Bez šī norīkojuma var apmeklēt ftiziatru (plaušu slimību speciālistu), psihiatru, venerologu, narkologu, cukura diabēta slimnieki - endokrinologu, ja slimnieks atrodas specializētā dinamiskā novērošanā. Ģimenes ārsta norīkojums nav vajadzīgs arī bērniem un jauniesaucamajiem, dodoties pie zobārsta. Dodoties pie pārējiem speciālistiem, ir nepieciešams ģimenes ārsta norīkojums, jo pretējā gadījumā šī vizīte būs jāapmaksā pašam saskaņā ar konkrētās medicīnas iestādes cenrādi.

Kādi ir zaudējumi, ja pacients nav reģistrējies pie ģimenes ārsta?

Pirmkārt, ja diagnoze pacientam atļauj saņemt medikamentus ar cenas atlaidi, tas ir iespējams tikai tad, ja pacients ir reģistrējies pie ģimenes ārsta. Otrkārt, bez ģimenes ārsta norīkojuma dodoties pie speciālista, ir jāmaksā pilna cena. Treškārt, tā kā viens no ģimenes ārsta uzdevumiem ir slimību profilakse un pacienta veselības uzlabošana, nereģistrējoties informāciju par šiem jautājumiem būs grūtāk saņemt nekā tiem pacientiem, kam ir savs ģimenes ārsts.

Kas ir obligātā un kas ir brīvprātīgā veselības apdrošināšana? Ar ko tās atšķiras?

Valsts obligāti apdrošina savus iedzīvotājus par noteiktās medicīniskās palīdzības saņemšanu, un to saņem visi Latvijas pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji. "Slimokases dalībnieka karte", ko pacients saņem, reģistrējoties pie ģimenes ārsta, būs vienīgais dokuments valsts garantēto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. Brīvprātīgā apdrošināšana apdrošina pacientu par to daļu, ko nesedz valsts: pacientu iemaksa, samaksa par manipulācijām, atsevišķiem medikamentiem un tamlīdzīgi. Brīvprātīgajai apdrošināšanai nav nekā kopēja ar reģistrēšanos pie ģimenes ārstiem, un tā ir katra privāta lieta.

Kādos gadījumos pacients var saņemt medikamentus bez maksas vai ar cenas atlaidi un kur var iepazīties, kādos gadījumos šīs privilēģijas pienākas?

Atvieglojumus nosaka Ministru kabineta "Noteikumi par atvieglojumiem ārstniecības līdzekļu iegādē pacientu ambulatorai ārstniecībai" un noteikumi par kompensācijas kārtību. Informāciju par šo tēmu var saņemt pie sava ģimenes ārsta vai arī reģionālajās slimokasēs, Liepājas pilsētas rajona iedzīvotāji - Kuldīgas Slimokasē.

Ko pacientam nozīmē princips, ka "nauda ceļo līdzi pacientam"?

Princips "nauda seko pacientam" dod tiesības brīvi izvēlēties ārstniecības iestādi, kurā saņemt veselības aprūpes pakalpojumus.

Ar ko atšķiras neatliekamā un steidzamā palīdzība?

Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir tā, ko cietušajam vai saslimušajam sniedz dzīvībai vai veselībai bīstamā stāvoklī. Primārā neatliekamā palīdzība - ja tā nepieciešama pirmajās minūtēs pēc traumas (saslimšanas), sekundārā - ja tās sniegšanu var atlikt uz laiku, ne ilgāku par trim stundām. Abas ir uzskatāmas par steidzamām.

Kad ir un kad nav jāmaksā par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu?

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes palīdzību sniedz bez maksas valsts garantētās medicīniskās palīdzības ietvaros, izņemot gadījumus, kad izsaukums uzskatāms par nepamatotu un neatbilstošu noteiktajam neatliekamās medicīniskās palīdzības apjomam.

Vai pacientam ir tiesības pašam izvēlēties ārstēšanas metodi, medikamentus, noslēgt līgumu ar medicīnas iestādi vai ārstu?

Izvēlēties ārstēšanas metodi un medikamentus ir profesionāli sagatavotu ārstu kompetence. Taču pacientam ir tiesības pilnībā vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, atliecinot ar parakstu, ka viņš ir informēts par iespējamajām sekām. Noslēgt jebkādus līgumus ir katra cilvēka tiesības, un tādā gadījumā iestājas abu pušu attiecīgā juridiskā atbildība.