Kurzemes Vārds

19:23 Piektdiena, 18. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aci pret aci studenti un mācībspēki

Daina Meistere

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā notika skaitļošanas tehnikas speciālista un tūrisma menedžera studiju programmu izvērtēšanas paneļdiskusija. To bija sagatavojis un vadīja filoloģijas studiju programmas 2.kursa students Mārtiņš Zīverts. Pie diskusiju galda sēdēja LPA rektors Kārlis Dobelis, prorektors Roberts Veits, abas dekānes - Vineta Trumsiņa un Inta Genese, arī Matemātikas un informātikas katedras vadītājs Dzintars Tomsons un tūrisma menedžera studiju programmas direktore Ilze Grospiņa. Zālē savukārt atradās studenti, kurus, jāteic, būtu gribējies redzēt kuplākā skaitā, un mācībspēku pārstāvji.

Mārtiņš Zīverts pēc studentu anketēšanas bija apkopojis būtiskākos jautājumus, kuri interesē un uz kuriem viņi vēlas saņemt atbildes. Tie orientēti uz to, kā uzlabot studiju procesu, kā panākt, lai nākamais jaunais speciālists iegūtu pēc iespējas kvalitatīvākas, daudzpusīgākas un konkurētspējīgas mūsdienīgas zināšanas. Tāpēc nepieciešama mūsdienīgi iekārtota mācību bāze un gudri lektori. Par to, kas darīts, lai piesaistītu līdzekļus, diskusijā iesaistījās rektors Kārlis Dobelis. Akadēmija tos iegūst trīs veidos - no valsts finansējuma, no pašu nopelnītā un no studentu līdzdalības. Vēl viens veids ir iesaistīšanās starptautiskajos projektos. Viens no veiksmīgākajiem ir bijis TEMPUS projekts, kas nu jau iegājis beigu stadijā, tagad LPA pieteikusies jauniem, kā, piemēram, ERASMUS, bet tiem ir jaunas prasības. Dzintars Tomsons piebilda, ka trīs datorklases iekārtotas, piedaloties Latvijas un starptautiskos projektos un gūstot atbalstu.

Tūrisma menedžera specialitāte ir jauna, tās studentus, protams, interesēja iespējas dabūt darbu pēc mācību pabeigšanas. Ilze Grospiņa pastāstīja, ka, izstrādājot studiju programmu, ir ņemti vērā pilsētas tūrisma attīstības plāni un prognozes, ka tieši šeit mācību procesā tiek iesaistīti vieslektori - speciālisti, kas strādā praktiski. Nākotnē iecerēts aicināt ārvalstu vieslektorus. Diskusijas laikā pārrunāja, cik daudz studenti prasa no akadēmijas un tās mācībspēkiem un cik daudz ir atkarīgs no viņu pašu vēlmes mācīties un izmantot tās iespējas, ko sniedz akadēmija, arī par zināšanu vērtēšanas sistēmu.

Pēc diskusijas LPA Vidusskolas pedagoģijas fakultātes dekāne Inta Genese atzina, ka mācībspēku un studentu sarunas nav nekas jauns, bet jaunums ir tas, ka iniciatīvu parādījis students. Mārtiņš Zīverts pats izstrādājis diskusijas norisi ar mērķi padarīt elastīgāku mācību procesu un uzlabot to. Līdz ar to aktīvāka kļūst pašu topošo speciālistu līdzdalība programmu izveidē. Mārtiņš Zīverts savukārt atzina pirmo diskusiju par izdevušos. Viņš nolēmis šo darbu turpināt un sagatavot līdzīgas domu apmaiņas par pārējām Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studiju programmām.