Kurzemes Vārds

10:47 Trešdiena, 5. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Interesants papildinājums muzeja fondiem

Pieminekļu aizsardzības inspektors Gunārs Silakaktiņš šonedēļ Vēstures un mākslas muzejam nodevis interesantu eksponātu. Tā ir Latvijas Mākslas akadēmijas un Ventspils augstskolas profesora Dr.phil.Igora Šuvajeva rakstāmmašīna. Ar to rakstīts viss, kas publicēts līdz 1996.gadam, un tās ir grāmatas "Psihoanalīze un dzīves māksla" un K.G.Junga "Dvēseles pasaule" (arī pievienotas dāvinājumam), kā arī publikācijas "Jungs un dzīves māksla. Tagadnes izaicinājums", "Junga pasaule - dvēseles pasaule", "Prelūdijas". Rakstāmmašīnu I.Šuvajevs uzdāvinājis savam Filozofijas neformālās kopas biedram, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas nodaļas speciālistam Mārtiņam Rušam, kas savukārt to nodevis G.Silakaktiņam. I.Šuvajevs dzimis 1963.gadā Liepājas rajona Bārtas pagastā. Viņa sieva Anžela Šuvajeva ir komponista Imanta Kalniņa meita.

Pedagogiem - par darba likumdošanu

Kārtējais seminārs skolu direktoru vietniekiem mācību darbā notika 8.vidusskolā un bija veltīts darba likumdošanai. Ar pedagogiem tikās Pilsētas domes Juridiskās daļas galvenais speciālists Andris Purmalis. Viņš pastāstīja par darba līguma slēgšanu, izklāstīja aktualitātes par aiziešanu no darba un pieņemšanu darbā. Par šiem jautājumiem runāja arī Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine. Vēl seminārā apsprieda pašreizējās mācību procesa aktualitātes, piemēram, galaeksāmenu norisi, pārskatu iesniegšanu.

Skolēnu apmaiņa

11.vidusskolas skolēni un skolotāji projekta "Atvērtā skola" ietvaros šajās dienās gan ciemojās Draudzīgā aicinājuma 5.vidussskolā un Ezerkrasta sākumskolā, gan arī uzņēma ciemiņus. Piecas meitenes no 5.vidusskolas 8.klases ieņēma savu vienaudžu vietas klasē, kamēr piecas meitenes mācījās latviešu bērnu klasē 5.vidusskolā. Tādas apmaiņas nav vieglas, bērniem tā ir liela uzdrīkstēšanās. 5.vidusskolas meitenes pat izsauca un atbildēja latviešu valodas stundā. Vakar četras skolotājas kopā ar trešo un ceturto klašu desmit bērniem ciemojās Ezerkrasta sākumskolā. Skolotājas vadīja stundas latviešu valodā - mācīja rokdarbus un matemātiku. Bet bērni tikmēr visu mācību dienu pavadīja kopā ar Ezerkrasta sākumskolas bērniem stundās, kuras, protams notika latviski.

Studenti - par reģionālas apvienības izveidi

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studentu delegācija septiņu cilvēku sastāvā apmeklēja Daugavpils Pedagoģijas universitāti un Rēzeknes augstskolu. Brauciena mērķis bija tikties ar Daugavpils, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils kolēģiem, lai pārrunātu Latvijas reģionālo augstskolu studentu apvienības izveidošanu. Tā dos lielākas iespējas veiksmīgi aizstāvēt mazo augstskolu priekšlikumus Latvijas Studentu apvienībā.

Konkurss "Liepāja 2000" beidzas

Zviedru Institūts, EDSO misija Latvijā un Liepājas Nevalstisko organizāciju centrs janvārī rīkoja integrācijas projektu konkursu "Liepāja 2000". Kopumā iesniedza 11 projektus. Tos vērtēja EDSO misijas Latvijā, Zviedru institūta un Zviedrijas vēstniecības, arī Liepājas domes Sabiedrības integrācijas veicināšanas grupas pārstāvji. No šiem projektiem uz otro kārtu - mutisko prezentāciju izvirzīti tikai trīs pretendenti: Debašu centrs, Liepājas Vides izglītības centrs kopā ar Īrnieku biedrību, kā arī "Rietumu radio" sagatavotie nacionālo kultūras biedrību raidījumi. Prezentācija notiks 22.februārī Liepājas NVO centrā. Tās gaitā pieņems galīgo lēmumu un parakstīs līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu uzvarētājam.

Tosmares iedzīvotāju sūdzība nosūtīta uz Rīgu

Pirms kāda laika Pilsētas prokuratūra saņēma Tosmares mikrorajona vairāku desmitu iedzīvotāju parakstītu vēstuli, kurā viņi pauda sašutumu par SIA "Vācele" darbu. Rakstītāji uzskata, ka firma no īrniekiem pieprasa samaksu par praktiski nepiegādātu siltumenerģiju. Reāla siltuma dzīvokļos nav. Kā "Kurzemes Vārdu" informēja virsprokurors A.Mikuļskis, tosmariešu vēstule nosūtīta uz Rīgu Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai, kas noslēgusi līgumu ar SIA "Vācele" par valsts īpašumā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu. Tagad no šīs komisijas likumā paredzētajā laikā jāgaida atbilde, kas jānosūta tosmariešu vēstulē norādītajai kontaktpersonai.

Projektu nedēļā - tikšanās un uzvedumi

7.vidusskolā rit Projektu nedēļa. Notiek interesanti pasākumi. Bija arī tikšanās ar apkārtnes bērnudārzu audzēkņiem, kuru laikā skolēni parādīja saviem iespējamajiem nākamajiem skolasbiedriem lugu "Zaķis lielībnieks". Piekto klašu bērni atceras savas tautas tradīcijas un svin Meteņus. Projekta nedēļas ietvaros skolā viesojas nacionālo biedrību pārstāvji un tiekas ar attiecīgo tautību bērniem - ar latviešiem, baltkrieviem, lietuviešiem. Skolēniem koncertē ansamblis "Voļņica". Pie 7.vidusskolas zēniem un meitenēm ciemojās arī Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Valerijs Poļakovs.

Par "Ass auto" iesniegumiem

To firmu vidū, kas apkalpo maršruta taksometru līnijas, parādījusies jauna - uzņēmums "Aba L." (6.maršruts) tagad pārveidots par "Ass auto". Pilsētas domes Sabiedriskā transporta komisija šajās dienās izskatīja divus šās firmas iesniegumus. Pirmais bija par reisa pārcelšanu no pulksten 6.17 uz 6.52 un paredzēja intensificēt pastāvošo kustības grafiku. Tas autovadītājiem atteikts tādēļ, ka tad zustu saskaņotība ar citiem maršrutiem. Otrs lūgums attiecās uz satiksmes drošību un galapieturu pārcelšanu, jo gadījies, ka tur uzbrūk šoferiem. Arī to noraidīja, jo pats uzņēmums var noslēgt līgumus par savu mašīnu apsardzību.