Kurzemes Vārds

18:26 Ceturtdiena, 24. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Arī turpmākos četrus gadus Jānis Neimanis

LĪVIJA LEINE

Vakar notika Liepājas arodbiedrību centra arodorganizāciju pārstāvju sēde. Tika spriests par vairākiem nopietniem jautājumiem.

Arodbiedrību centra reģistra tika izslēgtas divpadsmit arodorganizācijas. Vairākas no tām - Okeāna zvejas flotes bāzes, "Bērnu slimnīcas, SIA "Kursas laiks", SIA "Liepājas alus", pašvaldības uzņēmuma "Bura" un vēl dažas beigušas pastāvēt, Linoleja rūpnīcas arodorganizācija nemaksā biedru naudas, bet Liepājas simfoniskā orķestra arodorganizācija gan nodibinājusies, bet savu darbu nav uzsākusi. Patlaban Liepājas arodbiedrību centrs apvieno 23 dalīborganizācijas. Kā tās strādās turpmāk, kāda to vieta un loma reģiona darba tirgus attīstībā un sabiedrības demokratizācijas procesā, plašāk tiks spriests arodbiedrību centra dalīborganizāciju konferencē. Vakar gan to pārstāvji vēl nevarēja vienoties par konferences norises laiku.

Vakar notika arī Liepājas arodbiedrību centra priekšsēdētāja un viņa vietnieku, kā arī valdes vēlēšanas. Priekšsēdētājs turpmākos četrus gadus, līdz 2004.gada 17.februārim, atkal ir Jānis Neimanis, viņa vietnieki - Liepājas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine un Metalurgu arodbiedrības priekšsēdētājs Jānis Grava, bet valdes locekļi AS "Latvijas gāze" filiāles "Rīgas gāze" Liepājas dabas gāzes rajona arodorganizācijas priekšsēdētājs Raivo Kapūns un AS "Lauma" arodorganizācijas priekšsēdētāja Tatjana Lopatenko.

Būtisks jauninājums, kas stājās spēkā vakar - Liepājas arodbiedrību centra (LAC) nolikums, kas nosaka tā veidošanas struktūru, pārvaldi, darba organizāciju, pilnvaras un tiesības. Augstākā lēmējinstitūcija centrā turpmāk būs sapulce, bet tās darba starplaikos - valde. Pie tam - valdei dotas ļoti plašas pilnvaras. Cita starpā, ierosināt jautājumus par reģionālo, valsts, pašvaldību un saimnieciskās pārvaldes institūciju lēmumu un citu aktu darbības apturēšanu, "ja tie pārkāpj arodbiedrības biedru likumīgās tiesības un intereses", kā arī "noteikt papildus mērķa finansējumu LAC", "materiālo pabalstu piešķiršana no LAC sociālā fonda", "citi steidzīgi jautājumi". Kā tas ietekmēs turpmāko arodbiedrību centra darbu, ko līdz šim sabiedrība zināja, kā ļoti saskanīgu, rādīs laiks.

Saskaņā ar šo nolikumu Liepājas arodbiedrību centram ir patstāvīgas juridiskas personas statuss un tas pārmanto Liepājas pilsētas arodbiedrību koordinācijas centra tiesības un saistības.