Kurzemes Vārds

19:09 Ceturtdiena, 16. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Visvairāk investējuši uzņēmēji no ASV

Kā rāda Uzņēmumu reģistra apkalpojošās firmas "Lursoft" dati, ārvalstu investori tiešo investīciju veidā Liepājas un rajona uzņēmumu reģistrētajos statūtkapitālos līdz 22.februārim ieguldījuši 3 776 901 latu. Visvairāk tiešo investīciju ieguldījuši ASV uzņēmēji - 798 531 latu, Dānijas - 546 662 latus, Zviedrijas - 498 168 latus, Igaunijas - 450 333 latus, Vācijas - 363 992 latus un Lietuvas - 259 441 latu. Kopumā šajā laikposmā Liepājas un rajona uzņēmumu statūtkapitālos investējuši 250 ārvalstu uzņēmumi, arī 43 Krievijas uzņēmumi, 36 Vācijas uzņēmumi, 32 Lietuvas uzņēmumi un 26 ASV uzņēmumi.

Jūrmalas pieredzei lokālās "Agenga 21" veicināšanā

Pagājušās nedēļas nogalē domes Vides nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa un izpilddirektora vietnieks Edvīns Drigins piedalījās seminārā "Lokālās "Agenda 21" procesa veicināšana Latvijā". Seminārs notika Jūrmalā, un tas vienlaikus bija Eiropas savienības finansēta projekta noslēgums. Projekts paredz, ka jūrmalnieku pieredze kā rekomendācija izmantojama visās pašvaldībās Latvijā. Semināra dalībnieki saņēma jūrmalnieku izstrādātu informatīvu materiālu, kurā pa plauktiņiem salikts viss, kas saistās ar jēdzienu "ilgtspējība" un "Agenda 21" (1992.gadā pieņemts starptautisks programmatisks dokuments virzībai uz līdzsvarotu attīstību), kā arī šo jēdzienu saistība ar pašvaldību darbu. Ar semināra dalībniekiem ilgtspējīgas attīstības plānošanas pieredzē dalījās arī sabiedriskās apvienības "Bārtava" prezidente G.Strēle. Kā jau informējām, visai drīz arī Liepājas pilsētas pašvaldība paredzējusi ķerties pie lokālās "Agenda 21" izstrādes.

Aizgūst idejas pasaules izstādē

Desmit dienas Vācijā, Frankfurtē pie Mainas, stikla, porcelāna, keramikas, tekstīliju, virtuves iekārtu un daizaina vērienīgā izstādē kopā ar firmu "Līvānu stikls" pavadīja mūsu pilsētas veikala "Līvānu stikls" vadītāja Vēsma Cibule, prezentējot firmas piedāvāto produkciju. Izstādē, ko rīkoja firma "Deutsche Messe", piedalījās 103 dažādu pasaules valstu 4840 tirgotāju un ražotāju ar saviem piedāvājumiem. Kā sacīja V.Cibule, dažu valstu stendos nācies redzēt arī "Līvānu stikla" ražojumus, nereti gan ar citas firmas zīmi. Firmai izdevies noslēgt vairākus nozīmīgus sadarbības līgumus. V.Cibule atzina, ka tā viņai bijusi laba skola, kā organizēt un piedalīties izstādēs, turklāt no vairākiem stendiem viņa līdzi aizguvusi dažādas dizaina un noformēšanas idejas, kam droši vien kaut kad radīšot praktisko pielietojumu.

Izskata noteikumus par Liepājas ezeru

Vakar Ministru kabineta komiteja izskatīja noteikumu projektu par Liepājas ezera dabas liegumu, ziņo aģentūra LETA. Noteikumi nosaka dabas lieguma "Liepājas ezers" zonējumu, individuālo aizsardzību un izmantošanu. Izdalīta stingrā režīma zona un dabas lieguma zona. Stingrā režīma zona paredzēta, lai nodrošinātu ūdensputnu netraucētu ligzdošanu utt., kā arī tāpēc, lai saglabātu īpaši nozīmīgus pļavu un zemūdens biotopus. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu ezera un piekrastes pļavu bioloģisko vērtību, sabalansējot dabas aizsardzības intereses ar saimnieciskajām interesēm. Stingrā režīma zonā saimnieciskā darbība un cilvēku uzturēšanās ir aizliegta. Dabas lieguma zonā atļauta braukšana ar laivu, pastaigas un ezera apskate, rūpnieciskā zveja, makšķerēšana utt. Nav atļauts nosusināt piekrastes pļavas, transformēt aramzemi, veicināt ezera aizaugšanu utt. Lieguma noteikšanas mērķis ir nodrošināt ūdensputnu, arī piekrastes un ūdens biotopu aizsardzību un izmantošanu. Savukārt Ministru kabineta noteikumi nepieciešami, lai lēmums par dabas liegumu darbotos. Tie arī vajadzīgi, lai varētu precīzi izstrādāt ezera apsaimniekošanas plānu. Diemžēl, kā pagājušajā nedēļā prognozēja Liepājas ezera apsaimniekošanas plāna projekta izstrādātāju SIA "Geo Consultants" pārstāvis V.Segliņš, diez vai šogad valdība šos noteikumus apstiprinās.

Literārais mantojums un jaunākie procesi

Šodien Liepājas Pedagoģijas akadēmijā notiek Literatūras katedras rīkotā 6.zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē". Kā uzsvēra katedras vadītājs E.Lāms, svarīgi ir tas, ka piedalās literatūras pētnieki no vairākiem pētniecības centriem, kā, piemēram, Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes, no Pedagoģijas fakultātes, no LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, arī mājinieki no LPA. Pieteikusies referente no Klaipēdas universitātes, piedalās arī kolēģi no Rēzeknes. Temati aptver literāro mantojumu līdz 1940.gadam un jaunākās literatūras procesus. Savos pētījumos literatūras speciālisti pievērsušies viņpasaules noslēpumiem latviešu tautas pasakās, Ā.Alunāna dramaturģijai un V.Plūdoņa daiļradei, pētījuši iezīmes M.Zīverta un L.Stumbres dramaturģijā, V.Kaijaka prozā un citus jautājumus. Paredzētas arī sarunas un diskusijas.

Ceļojošā teātra lelles uz zīmēšanas bloknotiem

Akciju sabiedrības "Liepājas papīrs" komercdirektors Jānis Vilnītis, iepazinies ar Liepājas Ceļojošā leļļu teātra interesantajām lellēm, uzaicinājis tā režisori Agitu Lieldidžu un direktoru Pēteri Trupu slēgt līgumu par tiesībām izmantot leļļu attēlus uz zīmēšanas bloknotu vākiem. Rīgas fotogrāfs Jānis Deināts savā salonā izdarīja četru leļļu - no izrādēm "Buratīno" un "Reiz dzīvoja..." - krāsainos uzņēmumus, savukārt "Liepājas papīra" mākslinieks Uldis Rubezis parūpēsies par to, kā tās izskatīsies uz burtnīcu vākiem. Šīs idejas autori ir pārliecināti, ka mums pašiem ir skaistākas, interesantākas un galvenais - latviskākas lelles, līdz ar to mūsu bērniem mīļākas un saprotamākas nekā, piemēram, amerikāniskie Toms un Džerijs un tamlīdzīgi.

Bērnu fantāzija - jubilejai un svētkiem

Mākslinieciskās jaunrades centrā "Vaduguns" iekārtota vizuālās un lietišķās mākslas darbu izstāde. Tā ir veltījums diviem lieliem notikumiem - pilsētas 375.dzimšanas dienai un 8.skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, arī atgādina, ka tuvojas pavasaris. Darbi rāda bērnu fantāziju un roku veiklību. Izdomas bagāti ir floristikas pulciņa darinājumi, kā allaž, savu veikumu rāda keramiķi, pārstāvēti ir čaklo roku pulciņa bērnu darbi. Darbus apskatīja arī Pilsētas dziesmu un deju svētku žūrija, kuras uzdevums ir izvēlēties tos mazo liepājnieku darbus, kas pārstāvēs mūsu pilsētu izstādē skolēnu dziesmu un deju svētku laikā.

Tuvojas Olgas konkursa pirmā kārta

11.martā klubā "Lauma" notiks Olgas Rajeckas vadītā dziesmu un deju konkursa pirmā kārta. Šā sešus gadus ilgā projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošo pašizteikšanos un meklēt jaunos talantus. Konkurss rit divās vecuma grupās: no 5 līdz 12 un no 13 līdz 18 gadiem, tajā var piedalīties jebkurš bērns un jaunietis ar vokālo solo, dueta, trio, kvarteta vai ansambļa sniegumu, ar dejošanu vienatnē un grupā. Pirmo reizi konkursā iekļauta arī daiļlasīšana abās vecuma grupās ar dzejas un prozas priekšnesumu. Zaudētāju nebūs, jo katrs dalībnieks saņems balvu. Konkursa pirmās kārtas laikā būs dažādas degustācijas, konkursiņi un disenīte.

Sacenšas tūrisma tehnikā

Tūrisma tehnikas sacensībās par 3.pamatskolas kausu piedalījās 12 komandas - no 2.vidusskolas, 3.pamatskolas, Bērnu un jauniešu centra un Jauno tehniķu stacijas. Tūristu veikumu vērtēja četrās vecuma grupās. Vecākajā pārliecinoši līderi bija Bērnu un jauniešu centra komanda, ko trenē Ludmila Rodionova. Arī vidējā grupā līderu pozīcijā bija šā centra komanda, kuras trenere ir Iveta Jurjāne. Jaunākajā grupā uzvarēja L.Rodionovas trenētie bērni no 3.pamatskolas, bet pavisam jaunajiem pirmo vietu ieguva 2.vidusskolas komanda, ko trenē Natālija Kelehsašvili. Tūristi saņēma balvas un diplomus. Pateicība par labi organizētajām sacensībām pienākas 3.pamatskolas direktoram Aleksandram Kozičam.

Būs informatīvā diena

Jau ziņojām, ka Karostā gatavojas informatīvajai dienai, iesaistot daudzus dalībniekus, pirmām kārtām tās organizācijas un amatpersonas, kas var uzstāties kā informatori. Tagad ir noteikta pasākuma diena - 14.maijā. Līdz tam jāveic ļoti daudzpusīgs organizatoriskais darbs. Tādēļ namu pārvaldniece Gaida Korņilko šajās dienās vērsās pie visiem potenciālajiem dalībniekiem - kā iestādēm, tā organizācijām - ar vēstuli par iecerēto. Reizē ar atbildi būs jāizpilda arī pievienotā anketa. Sīkāku informāciju par gaidāmo pasākumu var saņemt namu pārvaldē "Karosta".