Kurzemes Vārds

19:24 Pirmdiena, 30. marts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Reģiona telpiskais struktūrplānojums gatavs

Anda Pūce

Vakar Latvijas un Flandrijas kopprojekta "Liepājas pilsētas un reģiona attīstības un darbības plāns" darba grupa masu medijiem prezentēja Liepājas pilsētas un reģiona attīstības telpisko struktūrplānojumu. Projekta otrā fāze principā ir pabeigta, vēl atlikuši tikai daži nobeiguma darbi.

Latvijas darba grupas vadītājs Jānis Grundbergs atgādināja, ka Latvijas - Flandrijas kopprojekta otrā fāze aizsākās pērnās vasaras beigās. Kā "Kurzemes Vārds" jau rakstījis, projektu kopīgi izstrādā Liepājas pilsēta un rajona pašvaldības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Flandrijas valdība, kā arī konsultantu firma "Pro inter" no Flandrijas. Jānis Grundbergs pastāstīja, ka projekta otrās fāzes darba rezultāts ir divi biezi dokumentu krājumi, no kuriem viens ir darba grupu ziņojumi, bet otrs - shematiski attēlotais reģiona telpiskais struktūrplānojums. Flandrijas darba grupas vadītājs Dirks Lauvers uzsvēra, ka projekta būtiskākā daļa bija tieši process, kad plānošanā iesaistītie clvēki no Latvijas diskutēja, ģenerēja idejas, izvirzīja mērķus un vēlreiz diskutēja. Viņš sacīja, ka telpiskā struktūrplānojuma vērtība ir īpaši nozīmīga runājot par Latvijas iesaistīšanos Eiropas Savienībā un, piemēram, līdzekļu piesaistīšanu no strukturālajiem fondiem.

Lovijs Steinvēgens, kas ir galvenais struktūrplānojuma autors, žurnālistiem stāstīja par sagatavoto ekspozīciju, kurā koncentrēti pasniegtas struktūrplānojuma pamatnostādnes un darbu pie plānojuma izstrādes. "Vispirms sākām ar esošās situācijas izvērtēšanu, tad izvirzījām mērķus, ko vēlamies sasniegt un visu to attēlojām uz reģiona kartes gan atsevišķi pa nozarēm, gan kopā," sacīja eksperts.

Projekta realizācijas gaitā izstrādātais struktūrplānojums ir pilotprojekts, ko valdības atbalsta gadījumā pēc flāmu ekspertu piedāvātajām metodēm varētu izstrādāt arī citiem reģioniem. Jānis Grundbergs sacīja, ka, daļa projekta izstrādes gaitā gūto atziņu varētu būt par pamatu iespējamām izmaiņām Latvijas likumdošanā, kas saistīta ar reģionālo plānošanu, jo šobrīd Flandrijas un Latvijas likumi, kas regulē plānošanu, dažās nostādnēs atšķiroties.