Kurzemes Vārds

10:22 Trešdiena, 5. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Aizliedz uzsākt izgāztuves būvniecību Ķīvītēs

Kurzemes Apgabaltiesā pieņemta Zigmāra Liepiņa pilnvarotās personas G.Gulbes celtā prasība pret Grobiņas pagasta pašvaldību un Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālo nodaļu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi un tiesību atzīšanu uz 10,63 hektāriem no nekustamā īpašuma Grobiņas pagasta Ķīvītēs. Pieņemts lēmums - ierosināt civillietu. Šajā sakarībā tiesa ir pieņēmusi arī blakus lēmumu "Par prasības nodrošinājumu", ierakstot tajā atzīmi - "aizliegt Grobiņas pagasta pašvaldībai vai tās uzdevumā citām personām uzsākt izgāztuves būvniecību uz nekustamā īpašuma "Ķīvītes".

Sākušās mācības "Krasts 2000"

Šonedēļ Kurzemes piekrastē sākās plašas taktiskās aizsardzības mācības "Krasts 2000", kurās piedalās Jūras spēku Radiotehniskais bataljons, JS Karakuģu flotile, Krasta apsardzes kuģu flotile, NBS Speciālo uzdevumu vienība, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes karavīri un Gaisa spēki. Mācību laikā karavīriem un komandējošajam sastāvam nāksies pildīt uzdevumus, kas saistīti ar Jūras spēku un citu NBS vienību sadarbību, kā arī piekrastes aizsardzību paaugstinātas kaujas gatavības apstākļos. Manevru laikā pārbaudīs NBS Speciālo uzdevumu vienības kaujas spējas, veicot speciālas operācijas ekstremālās situācijās. Arī komandējošajam sastāvam būs iespēja pilnveidot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, komandējot apakšvienības paaugstinātas kaujas gatavības apstākļos. Liepājas puses iedzīvotājiem manevri neērtības neradīs, informēja Karakuģu flotiles preses sekretāre Iveta Skurstene. Mācības beigsies 16. aprīlī.

Nakts televizors

No sabiedrības "Elektrons" ziņo, ka, sākot ar 13. aprīli, Krievijas sabiedriskās televīzijas kanālu translējošā Rīgas sabiedrība TEM TV nakts laikā pēc Maskavas raidījumu beigšanas, trīs, četru stundu laikā raidīs labāko no kinoprogrammām un citām izklaides pārraidēm, kas aizgūtas gan austrumos, gan rietumos. Tas vispirms ir saistīts ar to, ka starpība laika ziņā ar Krieviju vasaras periodā tagad ir divas stundas un televīzijas pārraides tur beidzas daudz agrāk. Tiek ziņots arī, ka tiesiskajā aspektā visas attiecīgās darbības noformētas pareizi.

Izglītības darbinieki tiekas arodbiedrības konferencē

Ceturtdien notiek pilsētas izglītības darbinieku arodbiedrības konference. Tajā piedalīsies apmēram simts pedagogu no bērnudārziem, skolām un ārpusskolu iestādēm. Par piecos gados padarīto atskaitīsies Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine. Konferencē pārrunās tos jautājumus, kas skar izglītības reformas, un cilvēku vietu tajās. Notiks arodbiedrības padomes priekšsēdētāja vēlēšanas, kā arī izvirzīs deviņus delegātus uz LIZDA 3.kongresu.

Ingūna Romāne uzstājas starptautiskā konferencē

Rīgā notika 1. Latvijas Starptautiskā kontraceptoloģijas konference. Tajā runāja par šobrīd aktuālām tēmām: kontracepcijas klīniskajiem aspektiem, medicīniskiem sarežģījumiem, par kontracepcijas līdzekļu ietekmi uz imūnsistēmu, dzimstības regulēšanas sociālajiem, kriminālajiem un pedagoģiskajiem aspektiem, dzimstības regulācijas seksuālajiem un psiholoģiskajiem aspektiem un citām. Ar referātu par kontracepcijas līdzekļu lietošanu un seksualitāti uzstājās arī mūsu pilsētas ginekoloģe Ingūna Romāne, savu stāstījumu lielākoties balstot uz savu ilggadējo pieredzi. Konference bija domāta ne tikai mediķiem, bet arī sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, sociologiem un psihologiem. Daudz runāja arī par to, ka Latvijas skolās joprojām nav nokārtota veselības mācības apguve, jo pēc iepriekš veiktām aptaujām tikai 3% skolēnu atzīst, ka zināšanas par savu veselību iegūst šajās stundās un vispār skolā.

Liepājnieki Latvijas TV "Saules zaķa" finālā

Aizvadītajā sestdienā Latvijas TV Starptautiskajā bērnu muzikālajā festivālā "Saules zaķis" pusfinālā piedalījās arī trīs bērnu popgrupas no Liepājas: Dairas Vītolas vadītais "Bums", Igetas Gaiķes "Tev un man" un Ineses Rozentāles "Sliņķi". Kā "Kurzemes Vārdu" informēja D.Vītola, uz "Saules zaķa" finālu, kas televīzijā notiks aprīļa beigās, izvirzīti "Tev un man" vecākā grupa un pirmsskolas vecuma bērnu grupa "Bums", kas strādā tikai otro gadu. Pusfinālistiem bija uzdots sagatavot četras dziesmas, bet izpildīt praktiski pa lielākai daļai vajadzēja divas. Grupai "Bums" lūdza nodziedāt trīs pašas vadītājas D.Vītolas komponētās dziesmas "Sauleszaķis" (autores vārdi), "Čukbānītis" (V.Vītolas vārdi) un "Vējš" (J.Petera vārdi).

Sarīkojums "Nepanesamais esības vieglums"

"Mūžīgās atgriešanās ideja ir noslēpumā tīta, un Nīče ar to viesa neizpratni citu filozofu prātos. Padomājiet paši: reiz atkārtojas it viss, ko esam jau pieredzējuši, un šī atkārtošanās atkārtojas vēl līdz bezgalībai!" Ar šīm rindām sākas Milana Kunderas grāmata "Nepanesamais esības vieglums", kas pagājušā gada nogalē, ar dažu gadu atstarpi, atkārtoti iznāca izdevniecībā "Zvaigzne ABC". Romāns atzīts par vienu no mūsdienu intelektuālās rakstniecības virsotnēm. No čehu valodas to tulkojis liepājnieks Vinifreds Kraučis. Sarīkojumā ceturtdien pulksten 15 Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā ar grāmatas varoņiem iepazīstinās aktrises Sigita Jevgļevska un Ivonda Vilsone, bet noskaņu un priekšstatu par notikumiem sniegs pēc grāmatas uzņemtās mākslas filmas fragmentiem videodemonstrējumi. Sarīkojumā solās būt klāt arī izdevniecības "Zvaigzne ABC" prezidente Vija Kilbloka.

Studenti meklē ārzemju tirgu maizei un "Laumas" produkcijai

RTU Mācību zinātniski tehniskais komplekss piedalījās programmas "Leonardo da Vinci" projekta konkursā "Helsinki, Liepāja - Eiropas ekonomikas nākotnei". Tajā desmit biznesa specialitātes studenti ieguva tiesības doties uz Helsinkiem praksē. Viņi strādās somu firmās un izstrādās divus eksporta projektus, to pamatdoma ir atrast vietējiem ražojumiem noieta tirgu. Viens no izstrādājumiem ir "Lāču maize", otrs - "Laumas" gatavā produkcija un materiāli. Pirms studentu došanās uz Somiju projekta koordinatore, lektore Indra Ruperte un kompleksa direktors Voldemārs Kārkliņš tikās ar "Laumas" Gatavās produkcijas pārdošanas un marketinga daļas vadītāju Ediju Brauneru un Mārketinga daļas vadītāju Jāni Jaunzemi, lai precizētu, kā strādāt pie projekta.

Jauns pakalpojums māmiņām

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Dz.M.Reisai un viņas vietniecei I.Šumarai bija tikšanās ar Dzemdību nodaļas vadītāju I.Vēberi un Centrālās slimnīcas galveno ārstu E.Freidenfeldu. Runāja par jauno Dzimtsarakstu nodaļas piedāvājumu. Jau esam informējuši, ka Pilsētas dome pieņēma lēmumu par tāda maksas pakalpojuma ieviešanu kā bērna dzimšanas apliecības izsniegšana slimnīcā tūlīt pēc mazuļa dzimšanas. Dodoties mājās no slimnīcas, bērniņam jau būs gan dzimšanas apliecība, gan dzimšanas zīme, un tas arī atvieglos naudas pabalsta saņemšanu. Kā paskaidroja Dz.M.Reisa, izvēle, protams, ir vecāku ziņā - vai nu saņemt dzimšanas apliecību jau Dzemdību nodaļā, vai arī vēlāk pēc tās doties uz Dzimtsarakstu nodaļu.

Vēl var saņemt Ziemassvētku pabalstu

Vēl joprojām vairāk nekā 100 politiski represēto cilvēku nav izņēmuši pabalstu, kuru Pilsētas dome viņiem piešķīra Ziemassvētkos. Tas bija 10 latu apmērā un tika piešķirts arī tiem represētajiem, kas vēl nav sasnieguši pensijas vecumu. Visi tie, kuri šo pabalstu vēl nav saņēmuši, tiek gaidīti Latvijas Pirmās komercbankas Liepājas filiālē Radio ielā. Līdzi jāņem politiski represētās personas apliecība.

Talsos - sporta svētki pensionāriem

Vērienīgs pasākums aizvadītās nedēļas nogalē notika Talsos - pensionāru kultūras un sporta saiets. Tajā no visiem Kurzemes rajoniem bija sabraukuši vairāk nekā 600 cilvēku. Bija arī liepājnieki - folkloras kopa "Saknes" un vairāki sporta veterāni, kuri sevi parādīja ļoti atzīstami. Par Kurzemes pensionāru čempionu šautriņas mešanā kļuva Guntis Roga, basketbola soda metienos labākais bija Gunārs Škuburs, hokeja ripu vārtos vislieliskāk raidīja Krišs Šteinbergs. Pildbumbas grūšanā 2.vieta bija Aivaram Brālim, bet Aivaram Bokam ķegļu spēlē - 3. Saieta dalībnieki apskatīja arī Talsus, apmeklēja senlietu muzeju "Kalēji". Pasākumu noslēdza atpūtas vakars pie klātiem galdiem. Par visu to bija gādājis Talsu pilsētas pensionāru un sociālās palīdzības fonds. Liepājas pensionāru domnieki cer izpētīt, kā tādu fondu izveidot arī mūsu pilsētā.

Klāt izstādes "Būve Liepājā" un "Ofiss Liepājā"

No 14. līdz 16. aprīlim Liepājas ledushallē reģionālo izstāžu centrs "EXPOO" rīkos izstādes "Būve Liepājā" un "Ofiss Liepājā". Būs pārstāvētas dažādas nozares - būvmateriāli, apdares materiāli, elektroniskās ierīces, būvniecība, sakaru pakalpojumi, kancelejas preces, internets u.c. Izstādē piedalīsies uzņēmumi no visas Latvijas, bet īpaši plaši būs pārstāvētas Kurzemes reģiona firmas - "Kurzemes krāsas", "Tenax", Grobiņas SPMK u.c. Kā uzsver projekta vadītāja Ilze Gaile, iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka izstādes Latvijas reģionos sniedz iespēju uzņēmējiem paplašināt produkcijas noieta tirgu, satikt jaunus sadarbības partnerus, slēgt darījuma līgumus, kā arī iepazīstināt patērētājus ar jaunāko, modernāko preču un pakalpojumu klāstu.

Iznācis fotoizdevums "Ziedi pasaku valstībā"

Izstādes "Izglītība" ietvaros, kas aizvadītās nedēļas otrajā pusē risinājās Latviešu biedrības namā, notika arī ziedu dizaina studijas "Liepzars" jaunā krāsainā fotoizdevuma "Ziedi pasaku valstībā" prezentācija, kuru rīkoja studijas vadītāja Vaira Kārkliņa. Krāšņajā grāmatiņā 4A formātā uz 16 lappusēm fotomākslinieki Irina un Viktors Kolpakovi uz attiecīgi piemeklēta dabas fona iekomponējuši pērnajā vasarā Virsnieku saieta namā notikušo ziedu svētku laikā krāsainajās fotogrāfijās iemūžinātos floristikas pasaku tēlus un tematiskās ziedu kompozīcijas. Grāmatiņā iekļauti 13 objekti, piemēram, "Gaidot brīnumu", "Velna bildinājums", "Kaķīša dzirnaviņas", "Maija un Paija", "Meža gulbji", "Vecīša cimdiņš" un citi. Katrai kompozīcijai un floristikas objektam klāt piemeklētas attiecīgas rindas no latviešu tautas, Kārļa Skalbes un Hansa Kristiāna Andersena pasakām. Studija "Liepzars" krāšņo izdevumu dāvina visām pilsētas un skolu bibliotēkām, to varēs arī nopirkt grāmatnīcās.

Turpinot privatizāciju

Oficiālajos dokumentos, ko pēdējās dienās publicējusi Privatizācijas aģentūra, atkal nosaukti vairāki objekti Liepājā. Starp citu, runa ir par zemes gabaliem K.Valdemāra ielā 3 (869 kv.m) un Ezermalas ielā 5 (8900 kv.m). Pirmais no tiem tagad pieder SIA "Metāls", otrais - "Liepājas tipogrāfijai 1". Par privatizāciju paredzēts norēķināties daļēji naudā, daļēji sertifikātos.