Kurzemes Vārds

18:42 Sestdiena, 31. oktobis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepāja iekļaujas sadarbības tīklā Pārmaiņu pilsēta

Sarmīte Pujēna

No Vācijas pilsētas Gīterslohas, kur notika Bertelsmana fonda un Pasaules bankas finansētā sadarbības tīkla "Pārmaiņu pilsēta" pirmā sanāksme, atgriezusies domes Ekonomikas daļas vadītāja Līvija Raģe, Projektu koordinators Gunārs Ansiņš un Vides nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa. Vakar visi trīs dalījās iespaidos par Vācijā pieredzēto.

Kā zināms, Liepājai uzvarēja konkursā par tiesībām piedalīties šajā sadarbības tīklā un tā realizētajā projektā. Tīkla izveides mērķis bija apvienot pašvaldības, kuras vēlas dalīties pieredzē un praktiskajos sasniegumos ar kolēģiem citās valstīs. Pasaules banka un Bertelsmana fonds par dalībniecēm izvēlējās desmit pilsētas no piecām valstīm: Bulgārijas, Polijas, Slovakijas, Ungārijas un Latvijas. Bez Liepājas sadarbības tīklā iekļauta vēl viena Latvijas pilsēta - Rēzekne. Sadarbības tīkla dalībnieces iedalītas divās darba grupās: Liepāja darbojas Vides politikas grupā, kura savas darbības mērķi konkretizējusi uz cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas problēmām, savukārt Rēzekne iekļauta Ekonomiskās attīstības darba grupā un strādās pie nodarbinātības problēmas.

Projekta pirmais posms turpināsies divus gadus - līdz 2002.gada 30.martam, un ir pilnībā nodrošināts ar finansējumu, otrajā posmā finansējums ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgs būs bijis pirmais posms.

Šajās trīs Vācijā aizvadītajās dienās sadarbības tīkla darba grupu dalībnieki piedalījušies interesantās lietišķajās spēlēs. Vides politikas darba grupa, piemēram, izspēlējusi atkritumu projekta publisko apspriešanu. Formulēts un apspriests arī sadarbības tīkla ietvaros izstrādājamā projekta mērķis. Vides politikas grupai tas ir "Līdzsvarotas cieto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide" ar vairākiem apakšmērķiem: atkritumu pārstrādes un otrreizējās izmantošanas veicināšana; sabiedrības informēšana un vides apziņas veidošana, atkritumu saimniecības tēla veidošana; nelegālo izgāztuvju skaita samazināšana; labākās pieejamās tehnoloģijas izmantošana, saskaņojot investēto līdzekļu efektīvu izmantošanu un apsaimniekošanas izmaksas; māju skaita palielināšana, kas iekļautas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

Abu darba grupu dalībnieki saņēmuši arī mājas uzdevumu - trīs mēnešu laikā ir ir jāsagatavo esošās situācijas apraksts un analīze. Darba grupu dalībnieki kontaktus savā starpā uzturēs ar interneta foruma palīdzību, bet piecas reizes šo divu gadu laikā paredzētas tikšanās klātienē. Projekts, ko realizēs sadarbības tīkls "Pārmaiņu pilsēta" nav tieši saistīts ar otru Pasaules bankas finansēto projektu - par Liepājas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, taču tas varētu papildināt šo otro projektu, atzina G.Ansiņš.

Pasaules bankas un Bertelsmana fonda veidotā Centrālās un Austrumeiropas pašvaldību sadarbības tīkla virsuzdevums ir atbalstīt politiskās un administratīvās struktūras reformas pašvaldību līmenī.