Kurzemes Vārds

18:43 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā šajās dienās

pirms 80 gadiem

* Nedēļas laikā ostā iebrauc 20 tvaikoņi un motorburinieki, izbrauc - 25. Starp ievedamajām precēm pirmajā vietā ir lauksaimniecības mašīnas, pēc tam seko sāls, eļļa, petroleja. Galvenā izvedprece - kokmateriāli.

* Zvejnieki naktī velk neredzēti lielus lomus. Zivju ir tik daudz, ka daļa tīklu jāatstāj jūrā. Tie notrūkst, un jūrā paliek ap 30 tīklu 120 līdz 140 tūkstošu rubļu vērtībā. Lielā loma peļņa nepārsniedz 50 līdz 60 tūkstošus rubļu.

* Padomju Krievijas priekšstāvis Kļaviņš kopā ar Latvijas pārstāvi ierodas Liepājā, lai pārbaudītu dokumentus izceļotājiem uz Padomju Krieviju. No lielā skaita atļaujas saņem tikai desmit.

* Izplatās runas par to, ka kāda angļu uzņēmēju grupa griezusies pie Latvijas valdības ar priekšlikumu iznomāt tai Liepājas kara ostas darbnīcas.

* Atklāta jauna kuģu satiksmes līnija starp Liepāju un Hamburgu. Pagaidām regulārus reisus veic tikai viens tvaikonis, bet nepieciešamības gadījumā kursēs vēl trīs.

* Liepājas stacijā vairāksolīšanā tiek pārdotas dažādas vilcienos aizmirstas pasažieru mantas, kuras līdz šim neviens nav pieprasījis atpakaļ. Izsola arī laikā neizņemtos preču sūtījumus.

* Apgabaltiesas ierēdņi griežas ar lūgumu pie tieslietu ministra izsniegt tiem "bez līdzšinējās algas arī bezmaksas produktus drusku mazāk par kareivju normu".

* Liepājas kājnieku pulks no kara ostas pārceļas uz dzīvi kazarmās pilsētā. To svinīgi sagaida ar goda vārtiem, karogotām ielām un svinīgām runām.

* Tiek saņemta telegramma, ka pēc divām dienām Liepājā ieradīsies Rainis un Aspazija. Sabiedrisko organizāciju pārstāvjus lūdz ierasties uz apspriedi pilsētas domes namā.

?70 gadiem

* Rīta pusē Liepāju pārlido gaisa kuģis "Grāfs Cepelīns". Tas lido pāri pilsētas centram apmēram 500 metru augstumā.

* Burinieka "Frīdrihs" īpašniece Auguste Cīrulis ziņo kriminālpolicijai, ka pēdējo divu mēnešu laikā no viņas kuģa, kas atrodas ziemas guļā ostā, nozagtas dažādas lietas 320 latu vērtībā.

* Šoseju un zemes ceļu resors ziņo, ka ziemas sezonā Liepājas bezdarbnieki turpinās lauzt plienakmeņus Kapsēdes - Tosmares akmenslauztuvēs. Tur nodarbinās ap 1000 cilvēku.

* No ostas ziemeļu vārtiem tiek izceltas vairākas tonnas kuģu vraku, ar prāmi ievedot tos ziemas ostā. Prāmī rodas sūce, tas apvēršas otrādi un visas izceltās tonnas atkal nogrimst ostā.

* Pilsētas galva Leo Lapa dodas uz Rīgu, lai lūgtu valdībai kredītus inteliģento bezdarbnieku nodarbināšanai Liepājā.

* Liepājas loču tornī beidzot uzstādīts 31 metru garš zibens novedējs.

* Vācu tvaikonis "Taube" no Roterdamas atved 580 tonnas dažādu dzelzs materiālu vietējiem tirgotājiem, kā arī čuguna bluķus kara ostas darbnīcām un drāšu fabrikai.

* Lielā ielā kādas mājas caurbraucamos vārtos ar avīzēm tirgojas invalīds Jēkabs Kāpšis, viņš ir triekas ķerts un dzīvo ļoti trūcīgi, tāpēc 2000 latu lielais laimests Sarkanā Krusta loterijā ir viņam īsta likteņa dāvana.

* Mākslas amatniecības skolā tiek atvērti vakara kursi visiem, kas "savās brīvajās vakara stundās vēlētos papildināties mākslas teorijā un lietišķo daiļdarbu radīšanā". Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā.

?60 gadiem

* Liepājas pilsētas valde aicina vecos 1905.gada cīnītājus sniegt ziņas par Centrālkapos atrodošos soda vietu - priedēm apaugušo uzkalniņu.

* Uz Liepājas - Tosmares šosejas pie Cukurfabrikas uz pārbrauktuves saduras strādnieku vilciens ar pilsētas maršruta autobusu, kurš no trieciena apgāžas. No sliedēm izskrien arī daži vagoni. Cilvēki nav cietuši.

* Milicijas iestāžu pārkārtošanās dēļ visa pilsēta tiek sadalīta 15 rajonos. Katrā rajonā iecelts viens milicijas pilnvarnieks.

* Elektrības un gāzes centrāles telpās Rīgas ielā 56/58 notiek šī uzņēmuma strādnieku kluba atklāšana, tam jākļūst "par sociālisma skolu".

* Tā kā Liepājas privātie bērnu dārzi likvidējušies, tad Pilsētas palīdzības un veselības nodaļa to vietā atver divus bērnu dārzus. Viens no tiem atradīsies Vecliepājā, otrs - Jaunliepājā.

* "Laba priekšzīme," raksta "Komunists" un turpina: "Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis Ž.Rozentāls un Centrālkapsētas pārzinis Baltkalns nav izlietojuši kārtējos atvaļinājumus. Algu par neizlietotiem atvaļinājumiem viņi ziedo Sarkanai Palīdzībai."

Vecās avīzes pārlapojusi Uļa Gintnere