Kurzemes Vārds

11:55 Piektdiena, 10. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Madamen atved humāno palīdzību

Ceļu no Gotlandes uz Pāvilostu šoruden jau visai nemīlīgos laika apstākļos tomēr bija mērojis kapteiņa Benta Klāsona vadītais pasažieru kuģītis "Madamen".

Kā "Kurzemes Vārdu" informēja ostas pārvaldnieks Zigmunds Smirnovs, šoreiz "Madamen" atgādāja Pāvilostas pansionātam adresētu humānās palīdzības kravu. To sūta Slites interešu biedrība, ar kuru nu jau divus gadus draudzējas Pāvilostas veco ļaužu nama kolektīvs. Nama vadītāja Maira Briede pastāstīja, ka apmēram divas tonnas smagajā sūtījumā esot bijušas invalīdu ratiņu, tā dēvēto staigulīšu un cita inventāra sastāvdaļas. Pateicoties Latvijas Sarkanā Krusta gādībai, vecie ļaudis esot savulaik apgādāti ar invalīdiem nepieciešamo aprīkojumu, tagad humānās palīdzības sūtījums devis iespēju visu šo aprīkojumu sakārtot. Pāvilostnieki pat jūtoties tik bagāti, ka varot ar sastāvdaļām izpalīdzēt visam Liepājas rajonam. Ja kādam pansionātam rodas šāda nepieciešamība, Briedes kundze aicināja piezvanīt viņai pa tālruni 34 98488.

Vadītāja pastāstīja, ka draudzība ar Slites interešu biedrību izpaužoties arī kadru apmācībā. Jau vasarā divas darbinieces no veco ļaužu nama praktizējušās Gotlandē un atkal divas darbinieces turp pošoties. Viņām tur esot klājies ļoti labi un pieredzes arī uzkrāts daudz. Tagad, lai viss noritētu taisnīgi, vadītājai pat vajadzēšot rīkot konkursu, jo interese un vēlēšanās braukt nama kolektīvā esot ļoti liela. Sarunas nobeigumā Maira Briede lūdza aicināt vecos ļaudis, kas ir invalīdi, pārnākt dzīvot namā, jo tas esot sakārtots un aprīkots atbilstoši visām prasībām.