Kurzemes Vārds

02:14 Trešdiena, 27. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Barčas solījumi OZFLB bijušajiem darbiniekiem pagaidām izrādās tukši vārdi

Sarmīte Pelcmane

Kaut arī 1.novembrī "Kurzemes Vārdā" mūsu deputāte valsts parlamentā - Saeimas LSDSP frakcijas pārstāve Aija Barča, solīja OZFLB bijušajiem darbiniekiem palīdzēt izcīnīt taisnību un saņemt likvidējamā valsts uzņēmumā neizmaksātās algas, kā arī parūpēties par nenokārtoto sociālo nodokli, šobrīd fakti rāda, ka solītais makā nekrīt. "Kurzemes Vārdā" vērsās vairāki OZFLB bijušie darbinieki, kuri bija cerējuši uz deputātes solījumiem palīdzēt, bet situācija joprojām nekust no vietas. Barčas uzdotais telefons Privatizācijas aģentūrā, acīmredzot neizturot nelaimīgo cilvēku zvanus, pārslēgts uz automātisko atbildētāju, bet sazvanītās personas šai iestādē sakās neko nezinām.

Veltas cerības...

Novembra sākumā A. Barča informēja redakciju, ka, strādājot kopā ar Ekonomikas ministriju un Ministru kabinetu, esot izdevies panākt, ka 10.oktobrī akceptētas izmaiņas noteikumos, kas stājas spēkā ar 14.oktobri, un tās paredz, ka Ministru kabinets tiesības kārtot saistības ar uzņēmuma bijušajiem darbiniekiem deleģējis Privatizācijas aģentūrai. Barča arī nosauca Privatizācijas aģentūras Maksātnespējas sektora vadītājas Ingas Piternieces telefona numuru, pie kuras esot jāvēršas tiem OZFLB bijušajiem strādājošajiem, kuru prasības nav apmierinātas.

Šie vārdi iedvesmoja cerību jau vairākus gadus pēc savas nopelnītās naudas cīnošos cilvēku sirdīs, un viņi sāka zvanīt uz norādīto numuru. Taču izrādījās, ka Piternieces kundze Privatizācijas aģentūrā ir visai aizņemta. Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja Mihails Doloka, kurš labprātīgi uzņēmies OZFLB bijušo darbinieku cīņas par taisnību koordināciju, viņš jau vairāk nekā piecus mēnešus šai jautājumā kontaktējas ar Aiju Barču. Un arī viņš saņēmis ieteikumu zvanīt jau minētajai I.Piterniecei. Taču vasarā kundze atradusies ilgstošā atvaļinājumā, bet, kad atgriezusies un pāris reižu atbildējusi uz neatlaidīgajiem zvaniem no Liepājas, viņas telefons pārslēgts automātiskā atbildētāja režīmā. Un tagad vairs nav iespējas saņemt tur nekādu informāciju. Toties neatlaidīgajam M.Dolokam izdevies sameklēt citu ceļu uz neieņemamo iestādi. Viņš uzzinājis kādas Mālnieces kundzes telefonu, kura vistiešākajā veidā atbildot par likvidējamiem uzņēmumiem. Un nu jau mēnesi M.Doloka cenšas sazvanīt šo kompetento personu, kura arī izrādās ļoti aizņemta. Jāatzīst, ka arī "Kurzemes Vārda" mēģinājumi sazvanīt Mālnieces kundzi izrādījās neveiksmīgi. Viņa esot saslimusi, lai zvanot nedēļas beigās. To arī darīsim.

Lasiet "Ziņotāju"!

"Kam lai tic? Nekur nevar dabūt skaidru informāciju! Kur lai vēršas?" jautā M.Doloka. Un arī A.Barča pagaidām nav attaisnojusi bāzes darbinieku cerības, kaut gan, gods kam gods pienākas, vismaz šo cilvēku likstās ieklausījusies, ko nevar teikt par pārējiem tautas kalpiem Saeimā.

Pagājušās nedēļas nogalē A.Barčai kopā ar citiem Saeimas LSDSP frakcijas deputātiem bija tikšanās ar vēlētājiem Liepājā. Turp devies arī M.Doloka, lai kārtējo reizi mēģinātu atgādināt par bankrotējušā valsts uzņēmuma darbinieku problēmām. Zāle bijusi pārpildīta, taču ne ar strādniekiem, vairāk ar cilvēkiem uzvalkos un kaklasaitēs. M.Doloka tomēr riskējis ielausties šai prominentajā pasākumā un viņam izdevies pārķert A.Barču pēc tikšanās. Bet izrādījās, ka sociāldemokrāte ļoti steigusies uz vēl kādu citu tikšanos. Tāpēc vien iespiedusi M.Dolokam rokās "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta "Ziņotāju" ar saliktām zīmītēm vietās, kas it kā visu paskaidro.

Viena no zīmītēm bija ielikta sadaļā, kur publicēti jau minētie 2000.gada 10.oktobrī pieņemtie MK noteikumi nr.34 - "Maksātnespējīgo valsts uzņēmumu un maksātnespējīgo valsts kontrolēto statūtsabiedrību darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība".

Te deklarēts, ka noteikts pārejas posms līdz 2001.gada 31.decembrim, tātad - process var vilkties vēl visu nākamo gadu.

"Maksātnespējīgo uzņēmumu administratoru atmaksātos līdzekļus PA ieskaita valsts kases attiecīgajā kontā," teikts noteikumus. "Privatizācijas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesīga maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu apmierināšanai izmantot līdzekļus, kas iegūti, pārdodot šim mērķim paredzētās statūtsabiedrību valsts kapitāla daļas, ja no aģentūras rezerves fonda nevar segt Ministru kabineta un Privatizācijas aģentūras tiesību aktos paredzētos izdevumus, kas nepieciešami maksātnepējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu apmierināšanai."

Jāsaka, šis teksts nevieš optimismu, jo apgalvojums, ka PA ir "tiesīga maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu apmierināšanai" izmantot minētos līdzekļus, nebūt vēl nenozīmē, ka tā šīs tiesības arī izmantos.

Atrakstīšanās augstākā pilotāža

Bet tikmēr OZFLB 1200 darbinieku joprojām nav saņēmuši savu likumīgo tiesu, un nevis no kāda mantkārīga privātuzņēmēja, bet no valsts. Protams, summas ir dažādas, citam nav izmaksāti 100 latu, citam 500 latu utt., bet vai tas ir galvenais? OZFLB cilvēki sāk zaudēt pēdējās cerības.

Tikko viens no bijušajiem OZFLB darbiniekiem saņēmis arī rakstisku atbildi gan no A.Barčas, gan no PA, kuras nodevis M.Dolokam tālākas rīcības plānošanai, kas gan ir grūti izdarāms, jo šīs atbildes demonstrē augstāko atrakstīšanās pilotāžu.

Un te, lūk, Saeimas deputātes A.Barčas atbilde naudu nesaņēmušajam cilvēkam: "Saeimas sociālo un darba lietu komisija ir saņēmusi Jūsu 16.11.2000 vēstuli par likvidējamā OZFLB neapmaksātajiem sociālā nodokļa parādiem un par tā izraisītajām sekām. Informējam Jūs, ka pašreiz Sociālo lietu un darba komisija ir griezusies Privatizācijas aģentūras Maksātnespējas nodaļā ar lūgumu sniegt informāciju par Jūsu vēstulē minētā jautājuma risināšanas gaitu. Tiklīdz tiks saņemta atbilde no Privatizācijas aģentūras, informēsim jūs papildus. Cieņā - A.Barča, Sociālo lietu un darba lietu komisijas priekšsēdētāja."

Tas pats cilvēks 23.novembrī saņēmis arī vēstuli no PA, kur paskaidrots, ka "ar PA valdes 2000.gada 28.marta lēmumu nolemts lūgt Ministru kabinetu piešķirt naudas līdzekļus bijušo valsts uzņēmuma OZFLB darbinieku prasījuma apmierināšanai, t. sk., Jūsu prasījuma par darba algas parādu 240, 82 latu apmērā un ar to saistītajiem nodokļiem 151,48 latu apmērā apmierināšanai.

Ņemot vērā 2000.gada 10.oktobra grozījumus Ministru kabineta 1998. gada 27. janvāra noteikumos nr.34 , Privatizācijas aģentūra 2000.gada 23.oktobrī nosūtīja Ekonomikas ministrijai precizētu Ministru kabineta rīkojuma projektu par darbinieku prasījuma apmierināšanu.

Maksātnespējīgā likvidējamā valsts uzņēmuma OZFLB darbinieku prasījumi var tikt apmierināti pēc Ministru kabineta rīkojuma par naudas līdzekļu piešķiršanu bijušo uzņēmumu darbinieku prasījumu par darba samaksu segšanai." Paraksts - J.Naglis.

Te arī aplis pagaidām noslēdzas - Ministru kabinets deleģējis funkcijas Privatizācijas aģentūrai, bet tā savukārt gaida MK rīkojumu par naudas līdzekļu piešķiršanu. Un, kā rāda vairāku mēnešu pieredze, ar PA sazināties un to sasniegt ir tikpat maz iespēju kā pašu MK. Taču "Kurzemes Vārds" arī turpmāk pūlēsies to panākt un, tikko uzzinās kādus jaunumus šai sakarībā, informēs par to arī lasītājus.