Kurzemes Vārds

23:10 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Problēma

Jaunieši vēlas naudu, komandējumus un labus darba apstākļus

Daina Meistere

Mazliet statistikas

12,6 procenti no mūsu pilsētā reģistrētajiem bezdarbniekiem ir jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Viņu vidū ir puiši un meitenes, kuriem ir tikai pamatskolas beigšanas apliecība, arī arodvidusskolas vai vidusskolas izglītība.

Motivāciju, kāpēc šie jaunie cilvēki ir bezdarbnieki, var iedalīt trīs lielās kategorijās: paši nav pietiekami aktīvi darba meklēšanā, daļa no viņiem nesekmīgos darba meklējumus attaisno ar to, ka neprot latviešu valodu, un daļa bezdarbnieču ir jaunās māmiņas.

Ko rāda pētījumi

Profesionālās karjeras izvēles centra Liepājas nodaļa, aptaujājot mūsu pilsētas 9. un 12. klašu skolēnus, secināja, ka daudzi jaunieši nezina, ko darīt pēc skolas beigšanas, kādu profesiju izvēlēties, ka ir tādi zēni un meitenes, kuru izpratne par dažādu profesiju pārstāvjiem ir visai vāja, kuri nezina, ko dara viena vai otra amata pratēji.

Pētījums parādīja, ka tikai 23 procenti aptaujāto devīto klašu skolēnu zina, ko darīs tālāk, kādu profesiju vēlas apgūt. Vidusskolu absolventu vidū apmēram viena trešdaļa no zēniem un meitenēm, kuri pavasarī pabeigs 12.klasi, skaidri zināja, ko darīs tālāk, 41 procents vēl nebija izvēlējušies turpmāko dzīves ceļu, 30 procentiem bija daudzveidīgas intereses, tāpēc turpmākā dzīves ceļa izvēlē bija vairāki varianti. Ir pētīta arī motivācija, kā un kāpēc jaunieši vēlas apgūt to vai citu profesiju, kādām vērtībām viņi dod priekšroku.

Nākamā dzīves ceļa izvēlē vidusskolēni pirmajā vietā nosauc lielu algu (to pirmo bija minējuši 75 procenti puišu un meiteņu), pēc tam seko iespējas attīstīt savus talantus, gandrīz puse no vidusskolu beidzējiem gribētu strādāt darbu, kurā ir saskare ar cilvēkiem, mazliet mazāks ir to skaits, kas vēlas profesiju, kuras ietvaros var braukt komandējumus un kurā nepārtraukti paveras jaunas iespējas. Jau mazāk jauniešu pievērš uzmanību labiem darba apstākļiem - 22 procenti, 18 procentu grib strādāt kaut ko praktisku un 16 procentu vēlas radošu darbu. Pavisam mazu daļu - vienu procentu no aptaujātiem vidusskolēniem - turpmākā dzīves ceļa izveidē ietekmē ģimenes tradīcijas.

Jāsāk jau skolā

Šie dati apliecina, ka jauniešu profesionālajai orientācijai ir jāpievērš uzmanība tām institūcijām, kuru darbības lokā ir skolēni. Un vispirms tās ir vispārizglītojošās skolas. Tas radīja vielu pārdomām, ka skolās ir jāpilnveido profesionālās orientācijas darbs, kas pēdējos gados palicis novārtā.

Tāpēc tagad, sadarbojoties Pilsētas domes Nodarbinātības komisijai, Izglītības pārvaldei un Profesionālās karjeras izvēles centra Liepājas nodaļai, ir uzsākts darbs, lai skolēnus rosinātu laikus domāt un strādāt pie savas profesionālās karjeras plānošanas, lai viņus pēc iespējas vairāk iepazīstinātu ar to, kādas ir profesijas, kādi aroda pratēji būs vajadzīgi mūsu pilsētai.

Jauno liepājnieku profesijas tālākā izvēle ir pilsētas mēroga problēma, to nevar atstāt vienīgi pašu skolu beidzēju ziņā, jo tas, kādas sfēras speciālisti un cik sagatavoti tie būs, ietekmēs arī Liepājas saimnieciskās dzīves tālāko attīstību.

- Liepāja ir unikāla pilsēta, jo pie mums ir iespēja strādāt ļoti plašā profesiju spektrā. Tāpēc mums jādara viss, lai jauniešiem palīdzētu izvēlēties īsto profesiju, kas būtu piemērota viņu spējām, dotu attīstības iespējas un nesagādātu vilšanos, - seminārā, kas bija veltīts profesionālās orientācijas sistēmas veidošanai, teica Pilsētas domes Nodarbinātības komisijas locekle Aija Saldovere. Seminārs bija paredzēts pedagogu auditorijai - pamatskolas pēdējās klases un vidusskolas pēdējās klases audzinātājiem un skolu direktoru vietniekiem, lai viņiem dotu ieskatu par to, kā bērni izvēlas turpmāko dzīves ceļu, un par to, kā skolēnus informēt par darba dzīvē notiekošo. Uz semināru bija uzaicināti arī profesionālās karjeras veidošanas speciālisti no Rīgas.

Vai tu gribi tādu ikdienu?

Profesionālās karjeras izvēles centra Liepājas nodaļas vadītāja Gita Paspārne pastāstīja, ka skolās jau visu laiku bija veikts zināms profesionālās orientācijas darbs, skolēnu grupas gāja ekskursijās uz darbavietām, aicināja profesionāļus uz tikšanos skolās.

- Kā skolēni parasti iedomājas savu nākotni? Viņi domā par algu, par to, cik izvēlētais darbs varētu būt interesants, bet mazāk domā par to, kāda būs ikdiena, - teica G.Paspārne.

Tāpēc šoreiz skolēni gāja pie speciālistiem uz viņu darba vietām. Tas deva iespēju redzēt, kāda ir profesionālā vide, kurā darbojas vienas vai otras specialitātes darbinieki. Lai noskaidrotu, kuras profesijas interesē bērnus, skolās veica aptauju un izvēlējās 21 populārāko. Karjeras izvēles centra, kā arī domes darbinieki palīdzēja skolām atrast to profesiju pārstāvjus, pie kuriem ieradās paši bērni, lai uzdotu jautājumus par viņu ikdienu.

Intervijas noritēja veiksmīgi, jautājumos bija ietverti daudzi faktori, kas raksturo to vai citu arodu, sākot ar to, kā un kur to iemācās, kur strādā, kādi ir apstākļi, pat to, kādas profesionālas slimības var iemantot, darot konkrēto darbu.

Tagad iegūtos datus apkopo, profesiju aprakstus pievienos tiem 250, kuri jau ir centra rīcībā, kā arī tos izdalīs visām skolām.