Kurzemes Vārds

04:46 Trešdiena, 8. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Organizācijas Glābiet bērnus uzrādīto pārkāpumu pārbaude liecina par sasteigtību un neapdomību apgalvojumos

Daina Meistere

Lemj atteikt ierosināt krimināllietu

Pēc organizācijas "Glābiet bērnus" priekšsēdētājas Ingunas Ebelas un citu sabiedrības pārstāvju vizītes mūsu pilsētas Internātskolā, Bērnu namā un 8.vidusskolas Karostas filiālē Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvalde no Liepājas pilsētas prokuratūras saņēma pārbaudei materiālus par konstatētajiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Pielikumā bija pievienota arī Latvijas Republikas ģenerālprokuroram Jānim Maizītim adresēta vēstule. Faktu izvērtēšanai izveidoja darba grupu, kurā bija Policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekcijas priekšnieks A.Kūla, kā arī 1., 2., 3. un 4. policijas iecirkņa izziņas speciālistes un nepilngadīgo lietu inspektore. Grupa pēc pārbaudes pieņēma lēmumu - atteikt ierosināt krimināllietu.

Organizācija "Glābiet bērnus" vērsa uzmanību

Šī organizācija bija lūgusi pārbaudīt faktus, lai lemtu par jaunas krimināllietas ierosināšanu par seksuālas vardarbības faktu starp Liepājas Internātskolas un Bērnu nama audzēkņiem, kā arī par vēl citiem iepriekš nekonstatētiem pārkāpumiem, izskatīt jautājumu par Internātskolas un Bērnu nama audzēkņu sniegto liecību par viņu fizisku sodīšanu un emocionālu vardarbību. Pārkāpumu sarakstā bija arī par to, vai nav nepieciešams ierosināt krimināllietu par kādas meitenes (viņu tagad adoptējusi ģimene no Francijas) seksuālās izmantošanas faktu Liepājas Bērnu namā un citi jautājumi, arī par seksuālu un fizisku vardarbību starp apsekoto bērnu iestāžu audzēkņiem.

Nav konstatētas vardarbības pazīmes

Lai izskatītu jautājumu par emocionālu un fizisku vardarbību pret Internātskolas un Bērnu nama audzēkņiem, policisti noskatījās organizācijas "Glābiet bērnus" uzņemto videomateriālu, runāja ar Bērnu nama un Internātskolas bērniem un audzinātājiem. Psihoterapeits Agris Palkavnieks, komentējot gadījumus, kad bērniem par nepaklausību tiek arī uzšauts pa dupsi, ja neko citu nevar vairs ieskaidrot, sacīja, ka te par vardarbību var runāt, ja tas notiek regulāri, atsevišķus gadījumus nevar uzskatīt par fizisku vardarbību. Viņš teica, ka no audzinātāju puses nav subjektīvas vēlmes bērnu pazemot. Atsevišķi gadījumi vērtējami kā audzinātāju emociju uzplaiksnījumi, reaģējot uz audzēkņu izaicinošo izturēšanos. Ar cietsirdīgu apiešanos ir jāsaprot nepilngadīgā cieņas un goda pazemošana, ņirgāšanās par viņu, atstāšana bez aprūpes, ēdiena, dzēriena, draudi ar fizisku izrēķināšanos vai fiziska vardarbība. Apkopojot informāciju, kas iegūta pārbaudes gaitā, to audzinātāju un citu darbinieku darbībās, uz kuriem norādīja organizācija "Glābiet bērnus", nav konstatētas noziedzīga nodarījuma pazīmes.

Izskatot jautājumu par seksuālu un fizisku vardarbību starp apsekoto bērnu iestāžu audzēkņiem, pārbaudīja no videomateriālā iegūto informāciju un sarunājās arī ar videomateriālā redzamajām personām. Sarunās neapstiprinājās fakti, ka vecākie zēni regulāri piekauj meitenes un lieto narkotikas, ir konstatētas atsevišķas konfliktsituācijas starp Bērnu nama audzēkņiem, bet nav norādīti konkrēti gadījumi, kad kādam bērnam būtu nodarīti miesas bojājumi.

Pārbaudītāji savā lēmumā fiksē, ka 2000.gada 17.augustā Liepājas pilsētas prokuratūrā ierosināta krimināllieta par seksuālu vardarbību starp nepilngadīgajiem, viņu vidū ir arī Internātskolas un citu skolu audzēkņi. Šā gada 5.janvārī ierosināta krimināllieta par seksuālo izmantošanu Liepājas Bērnu namā. Notiek izmeklēšana.

Nav bijusi amatpersonas bezdarbība

Organizācija "Glābiet bērnus" lūdza izvērtēt, vai gadījumā par meitenes seksuālās izmantošanas fakta iespējamību Liepājas Bērnu namā, Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālistes Daces Liņķes rīcībā nav saskatāmas Krimināllikumā noteiktās "valsts amatpersonas bezdarbības pazīmes". Izvērtējot šo jautājumu, ir konstatēts, ka Daces Liņķes rīcībā nav saskatāmas tā nozieguma, kas paredzēts Krimināllikuma 319.pantā, pazīmes. Izskatīt jautājumu par meitenes, kuru adoptējusi Francijā dzīvojoša ģimene, adopcijas likumību nav policijas kompetencē.

Zudusi ticība

Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciāliste Dace Liņķe, kaut arī pagājis zināms laiks, kopš organizācijas "Glābiet bērnus" pārstāvju vizītes Liepājā, vēl tagad pauž izbrīnu par priekšsēdētājas Inguna Ebelas nekonsekvenci, svārstību savos apgalvojumos, kā arī par viņas rīcību, runājot gan ar bērniem, gan ar amatpersonām.

- Tagad, kad izmeklēšana ir notikusi un varam apgalvot, ka mums ir taisnība, es vairs neticu organizācijai "Glābiet bērnus" un tam, ko par Latvijas bērnu iestādēs konstatētajiem bērnu tiesību pārkāpumiem apgalvo Inguna Ebela, - teica Dace Liņķe. - Tagad viņa var stāstīt šausmu lietas. Domāju, ka tik nopietnai organizācijai, par kādu viņi sevi uzskata, ir jābūt skaidram, ka uz vienas cilvēku grupas aizstāvības rēķina nedrīkst aizskar citu cilvēku tiesības. Organizācija "Glābiet bērnus" nodarīja ļaunumu tādā ziņā, ka sanaidoja skolēnus un skolotājus. Tas ir absurds, jo galu galā Internātskolas un Bērnu nama bērniem tās ir mājas. Tagad ir tikpat kā sakurināts naids. Neviens neapgalvo, ka šajās iestādēs nav problēmu. To sākums meklējams jau audzēkņu ģimenēs, jo 90 procentiem no tiem zēniem un meitenēm, kuri mācās Internātskolā, ir ģimenes, vecāki, tuvinieki. Faktiski valsts nav atzinusi, ka bērnu iestāžu audzēkņi ir cilvēki, kuriem ir īpašas vajadzības, kuri ir emocionāli cietuši un traumēti. Jo to, ko šie mazie ir piedzīvojuši savā neilgajā mūžā, liela daļa nekad savā dzīvē neieraudzīs. Tas, ko redzējām organizācijas "Glābiet bērnus" uzņemtajā videofilmā, rāda, ka runātāji ir izprovocēti. Nav tā, ka šiem bērniem nebūtu neviena, kam pasūdzēties, kas viņus uzklausa. Audzēkņi iet parastās skolās, vasarās viņi dzīvo audžuģimenēs. Un galu galā arī bērnu iestādēs strādā gudri un iejūtīgi pedagogi. Protams, neviens nevar apgalvot, ka tieši šajos namos neatnāk strādāt cilvēki ar varmācīgām un pretdabiskām tieksmēm. Ir lietas, par kurām tiešām tiek izrosinātas krimināllietas par seksuālu izmantošanu un notiek izmeklēšana. Bet mēs, pilsētas bērnu tiesību speciālisti, esam par to informēti, tas nav organizācijas "Glābiet bērnus" atklājums. Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Jurkovskis ir saņēmis pilsētas virsprokurora Ata Dzērvēna vēstuli, kurā ir norādīts, ka vēlams pievērst lielāku uzmanību bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, un konkrēti - to risināšanai Internātskolā un Bērnu namā.

Internātskolas direktore Gunta Lauberga nelabprāt atcerējās tās decembra dienas, kad skolā virmoja organizācijas "Glābiet bērnus" izteikumu izraisītās emocijas:

- Tagad skolā neviens to vairs negrib atcerēties un par to nerunā. Varu vienīgi pateikt, ka mēs jutāmies pārliecināti par savu taisnību, par to, ka esam apmeloti. Un kopīgais pārdzīvojums satuvināja skolēnus un skolotājus, jo mums visiem kopā bija jāaizstāv savs gods un skolas gods. Visas šīs nelaimes mūs padarīja draudzīgākus, viss notika kā īstā ģimenē, kad tās locekļi metas savējos aizstāvēt.

Bērnu nama direktore Anita Vižla laikā, kad organizācijas "Glābiet bērnus" pārstāvji viesojās namā, bija komandējumā Ungārijā.

- Man tiešām žēl, ka nebiju mājās, - teica A.Vižla. - Nekad neesmu bijusi pret pārbaudēm un bērnu tiesību speciālistu vizītēm. Šoreiz pārsteidza Ingunas Ebelas un organizācijas "Glābiet bērnus" darba metodes, tas, kā bērni izjautāti, kā no viņiem panāktas atbildes. Meitenei, kura sūdzējās, ka par sliktu uzvedību viņai liegta kabatas nauda, tūlīt iedeva naudu. Tā ir iejaukšanās ģimenes audzināšanas metodēs, jo to nolēma visa grupa, ka viņa nav pelnījusi kabatas naudu. Bēdīgi, ka tagad, lai noskaidrotu patiesību, tik daudzi tika atrauti no sava tiešā darba. Tāpat ar bērniem, kuri tagad atraduši sev vecākus Francijas ģimenēs - un tādu mums ir seši, - Bērnu namam ir labas attiecības. Viņi raksta vēstules, par viņu gaitām uzzinām no telefona zvaniem. Ja kāds būtu apvainojies uz Bērnu namu, tad tas izpaustos sarunās. Beigu beigās izrādījās, ka organizācijas "Glābiet bērnus" apgalvojumi ir nepareizi.