Kurzemes Vārds

14:15 Sestdiena, 30. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Mazpulki sacenšas jubilejas pieccīņā

Anda Pūce

Nedēļas nogalē Aizputē un tuvākajā apkārtnē notika Liepājas rajona mazpulku desmit gadu jubilejai veltītais pieccīņas sarīkojums - dažādas sacensības un konkursi, kuros piedalījās aptuveni 80 mazpulcēni no 14 pašvaldībām.

Kā pastāstīja Liepājas rajona mazpulku darba koordinatore Dzidra Puze, šogad aprit desmit gadi, kopš Latvijā atjaunota mazpulku kustība, tādēļ arī pieccīņas sarīkojums organizēts tāds īpašāks. Aizputes vidusskolas mazpulks un tā vadītāja Silvija Neiburga bija īpaši domājuši, lai mazpulcēni no Rucavas, Dunalkas, Virgas, Vērgales, Bārtas, Dunikas, Cīravas, Kazdangas, Bunkas, Medzes, Nīcas, Vaiņodes un Aizputes pagastiem justos labi.

Pirmajā dienā notika divi konkursi. Rudbāržos Garīku muižā pie Vjaksu ģimenes mazpulcēni uzzināja visu par šitaki sēņu audzēšanu, kā arī atbildēja uz jautājumiem par netradicionālo lauksaimniecību. Vēl notika arī viesošanās uzņēmumā "Lukas Lutz", kur konkursanti atbildēja uz jautājumiem par piena pārstrādi. Šeit visiem ļoti garšojis tikko no ražotnes nākušais saldējums, ar ko īpašnieki cienāja bērnus. "Tādu varētu ēst neskaitāmos daudzumos, un ar veikalos nopērkamo saldējumu tas pat nav salīdzināms," atzina ēdēji.

Vakarā visi līksmojās draudzības diskotēkā, bet pirms tam Aizputes vidusskolā notika svinīgs sarīkojums, kurā piedalījās arī Aizputes televīzija un vairākas amatpersonas. Mazpulcēnus sveica Liepājas rajona Skolēnu interešu centra direktore Tamāra Štrausa, Aizputes Pilsētas domes pārstāvis Imants Ozols un Liepājas rajona Izglītības pārvaldes vadītājs Zigmunds Cinkus. Viņš uzdāvināja mazpulku vadītājām vienas dienas ekskursiju pa Latviju. "Vakarā jau tika sastādīts maršruts un jau jūnijā savu dāvanu izmantosim," pastāstīja Dz.Puze. Izglītības pārvaldei un Rajona padomei jāsaka arī liels paldies par pieccīņas sarīkojuma finansiālu atbalstīšanu.

Katrs no mazpulkiem atklāšanā rādīja arī nelielu vizītkarti, uzsverot to, ar ko viņi atšķiras no citiem. Ļoti interesanti bija Krotes, Sikšņu, Virgas un Aizputes vidusskolas mazpulku priekšnesumi.

Nākamajā dienā pēc nakšņošanas Aizputes vidusskolā, rīts sākās ar rītarosmi, bet vēlāk konkursi turpinājās. "Aizputes mazpulks var lepoties ar savu dendroloģisko "Saules dārzu", kur notika trešais konkurss. To vadīja Aizputes galvenais mākslinieks Imants Ozols, kurš arī pastāstīja par kokiem un krūmiem, kas atrodas dārzā. Šajā konkursā ar labām zināšanām izcēlās Virgas mazpulcēni. Ceturtais konkurss notika Aizputes Malkas pilī, kur svarīgākais bija labi pārzināt mazpulku kustības vēsturi un svarīgākos notikumus pēdējo desmit gadu laikā. Pēc garšīgajām Aizputes vidusskolas saimnieču gatavotajām pusdienām sākās pēdējais - amatu mācības konkurss. Tajā Antras Langes vadībā katrs sev pagatavoja gobelēnu ar mazpulcēna talismanu. Kamēr bērni strādāja ar diegiem un dzijām, skolotāji devās uz Lindes ģimenes dārzu. Tur varēja ne tikai uzzināt daudz jauna, bet arī iegādāties stādāmo materiālu. No Aizputes uz visu rajonu tagad aizceļos kokveida peonijas un citi augi. Brīvākā brīdī, kādu nebija daudz, mazpulcēni nebeidza slavēt Silviju Neiburgu un Sarmīti Štāli, Aizputes vidusskolas direktori Livetu Sprūdi, Pilsētas domi un visus citus, kas tik jauki uzņēma pie sevis viesus. Par spīti visai drēgnajam laikam sarīkojums izdevās lielisks.

Apbalvošanā visiem mazpulcēniem tika vienādas balvas, arī goda raksti un ministra Ata Slaktera dāvātās kukurūzas sēklas. "Tagad mums būs konkurss par lielāko izaudzēto kukurūzu," stāsta Dz.Puze. Tomēr, apkopojot rezultātus no visiem pieciem konkursiem, uzvarētāju godā šoreiz tika celts vislielākais rajona mazpulks, kurā darbojas 56 bērni, - Krotes mazpulks Indras Zvirbules vadībā. Otrā vietā ierindojās Elgas Jankovskas vadītais Bārtas mazpulks, bet trešajā vietā divi mazpulki - Dainas Liecinieces vadītais Virgas mazpulks un mājinieki - Silvijas Neiburgas vadītais Aizputes vidusskolas mazpulks.