Kurzemes Vārds

15:50 Ceturtdiena, 2. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā

27. un 28.maijā

1921. gadā

Pilsētas domes sēdē tiek pieņemts valdes priekšlikums griezties pie valdības ar lūgumu piešķirt divus miljonus rubļu lielu aizdevumu pilsētas spirta tecinātavas pārcelšanai no slimnama uz Saules muižu.

Liepājā ierodas petrolejas un naftas uzņēmuma "Mazut" pārstāvis. Pirms pasaules kara šai firmai pilsētā iepretim koku fabrikai bija liela noliktava ar baseiniem. Firma vistuvākā laikā cer savu darbību Liepājā atjaunot, tāpēc tās pārstāvis interesējas par apstākļiem ostā, kā arī par brīvostas ierīkošanu.

Tiesu palātā iztiesā bijušā Liepājas policijas prefekta Kareļa lietu. Viņš, viltodams algu sarakstus, piesavinājies 14435 rubļus un 75 kapeikas, kā arī pārtikas produktus par 971 rubli. Piemērojot amnestiju, Kareli notiesā uz 2 gadiem un 6 mēnešiem pārmācības namā ar tiesību atņemšanu, piedzenot par labu valstij 15406 rubļus un 75 kapeikas.

1931. gadā

Pēc izmērīšanas un formalitāšu nokārtošanas darbu uzsāk Liepājas ostas jaunais velkonis "Imanta".

Policijas iecirknī ierodas kurla večiņa ar 8 mēnešus vecu mazuli. Izrādās, ka viņu pametusi meita Minna, atstādama bez iztikas līdzekļiem kā viņu, tā savu bērnu.

1941. gadā

Iznāk Liepājas ugunsdzēsēju sienas avīzes "Trauksme" pirmais numurs un izpelnās sīvu kritiku, jo "saturā ir tikai divi gari uzsaukumi. Pirmais aicina biedrus būt uzmanīgiem un ieturēt disciplīnu, bet otrais - mudina biedrus būt centīgiem".