Kurzemes Vārds

03:41 Ceturtdiena, 1. oktobis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā 6 jūnijā

1921. gadā

Notiek pilsētas domes sēde, kurā vienbalsīgi pieņem lēmumu lūgt valdību pagarināt to aizņēmumu nomaksu, kuru termiņš jau beidzies, bet Liepājas skolotājiem avansa veidā, kamēr viņu algas nebūs valdības normētas, izmaksāt 3000 rubļu.

No Amerikas caur Dancigu ar angļu tvaikoni "Baltanic" Liepājā ierodas 24 Lietuvas pavalstnieki, kurus vietējais Lietuvas konsuls aizvada tālāk uz dzimteni.

1931. gadā

Liepājas Latviešu biedrības namā, klātesot pašam dzejniekam ar kundzi E.Stērsti, notiek E.Virzas 25 gadu literārās darbības atcere. Referātu nolasa profesors A.Spekke. Priekšnesumus sniedz Jaunā teātra un Liepājas operas mākslinieki.

Sakarā ar gaidāmajiem Latvijas kara flotes svētkiem Karostā notiek sakopšanas darbi. Viesu uzņemšanai uz kuģiem pie Karostas tilta uzbūvēti jauni steķi un izveidots jauns piebraucamais ceļš. Rūpīgi uzposts arī Lāčplēša dārzs, kur svētku laikā notiks zaļumballe.

Uzsākts Liepājas bākas remonts, labošana un krāsošana izmaksās ap 1000 latu.

1941. gadā

Noslēdzies pirmais mācību gads Liepājas tautas augstskolā, kura izveidota 1940.gada oktobrī un ir "ievērojams pieaugušo izglītības veicināšanas faktors". Skolu beidz 17 klausītāju, kuri "visi nāk no darbaļaužu vidus".