Kurzemes Vārds

16:47 Piektdiena, 27. novembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Sācies zemeņu laiks

Lai arī aizvadītās nedēļas nogalē īpaši liela aktivitāte bija vērojama pie Pētertirgus puķu stendiem, kur daudzi pirka ziedus pirms došanās uz skolu izlaidumiem, arī citviet pircēju nebija mazāk. Aizvien vairāk pārdevēju piedāvā zemenes. To kilograma cena svārstās no 1 lata līdz 3 latiem un 50 santīmiem par īpaši lielām ogām. Gurķus piedāvā par 50 - 60 santīmiem kilogramā, bet tomātus no 90 santīmiem līdz 1 latam un 20 santīmiem. Joprojām tirgo redīsus, pieprasīta prece arī salāti, lociņi un dilles.

"Baltic ACCU" sācis runāt

Pagājušajā nedēļā beidzot notika Liepājas Arodbiedrību centra priekšsēdētāja un arodbiedrības "LAKRS" pārstāvja Jāņa Neimaņa, kā arī Kurzemes Reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja Ilmāra Buka tikšanās ar SIA "Baltic ACCU" prezidentu E.K.Larsenu. Jānis Neimanis "Kurzemes Vārdu" informēja, ka, lai arī sarunas ritēja gandrīz trīs stundas, galvenais ir panākts - ir uzsākts sociālais dialogs starp arodbiedrību un Larsena kungu. Sarunā kļuva zināms, ka Larsena kungam nav skaidra priekšstata ne par Latvijas likumiem, ne par mūsu iestādēm, kur kārtojami jautājumi, ne par arodbiedrībām un darba devēju organizācijām Latvijā. Liela daļa sarunas bija par to, kā noteikt vides kaitīgumu uzņēmumā un tajā uzlabot darba apstākļus. Larsena kungs bijis pārsteigts, ka veselībai kaitīgos apstākļos strādājošajiem Latvijā izsniedz pienu vai pektīnu saturošus produktus, ka strādniekiem jādod specapģērbi un tie uzņēmumā arī jāmazgā utt. Larsena kungs paudis viedokli, ka noteikumi šeit esot pārāk stingri, taču piekritis, ka varbūt varētu koplīgumā ietvert normu, ka sakarā ar smagajiem darba apstākļiem strādniekiem atvaļinājums par vienu nedēļu pagarināms. Nākamās sarunas paredzētas 14.jūnijā. Jānis Neimanis prognozēja, ka arī tās nebūs vieglas.

Valodas politika pilsētas vidē

Naturalizācijas pārvalde sestdien un svētdien Liepājā rīkoja semināru "Valodas politika pilsētas vidē". Tā gaitā tika pārrunāta valodas politika Eiropas reģiona valstīs. Semināru atklāja Eiropas minoritāšu centra vecākais pētnieks Prīts Jarve, Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Tālivaldis Deklaus un Naturalizācijas pārvaldes priekšniece Eiženija Aldermane. Semināra dalībniekiem bija iespējams uzzināt par starptautisko pieredzi valodas politikā, valodas mācīšanu un valodas politiku Latvijā, valodas attiecībām Latvijā un krievu valodas stāvokli, par ko stāstīja somu profesors Kjels Herberts no Turku akadēmijas, Latviešu valodas apguves valsts programmas Vadības vienības vadītāja Aija Priedīte un Latvijas Universitātes pārstāve Tatjana Liguta. Seminārs Liepājā bija pirmais no diviem šādiem semināriem, kurus sava projekta "Iestāšanās Eiropas savienībā un nacionālā integrācija Igaunijā un Latvijā" ietvaros organizē Eiropas minoritāšu jautājumu centrs. Šis centrs dibināts 1996.gadā pēc Vācijas un Dānijas valdību iniciatīvas. Tas atrodas Vācijā un nodarbojas ar mazākumtautību un pamatnāciju valodu attiecību izpēti Eiropā.

Neredzīgie svin jubileju

Latviešu Biedrības namā notika Latvijas Neredzīgo biedrības 75 gadu jubilejas svinības. Tā dibināta 1926.gada 16.jūnijā. Liepājas teritoriālajā organizācijā pašlaik ir vairāk nekā 400 biedru, tā dibināta 1956.gada jūnijā un savukārt var atzīmēt savas pastāvēšanas 45.gadadienu. Šodien tā ir viena no darbīgākajām pilsētas un rajona nevalstiskajām organizācijām. Tā aktīvi iesaistās savu biedru rehabilitācijas un integrācijas darbā, apmāca, kā dzīvot ar daļēju vai pilnīgu redzes zudumu. Svētku reizē kopā ar viņiem bija Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Gunārs Avots, biedrības Rehabilitācijas centra vadītājs Valdis Stilve un visā Latvijā populārais neredzīgais muzikants, cēsinieks Aigariņš. Pirms svinīgās daļas bija skatāma izstāde: pašu biedrības biedru darinātie rokdarbi, tiflo tehnika. Nostalģiskas atmiņas sarīkojuma dalībniekos raisīja tā izstādes daļa, kurā bija redzami izstrādājumi, ko kādreiz ražoja Neredzīgo biedrības Liepājas mācību un ražošanas uzņēmums. Gaviļniekus sveica arī Pilsētas domes deputāts Tālivaldis Vēsmiņš, kurš Liepājas reģionālās nodaļas priekšsēdētājam Mārim Ceirulim un rehabilitorei Gitai Greikstei pasniedza Pilsētas domes Pateicības rakstus par lielo ieguldījumu neredzīgo cilvēku rehabilitācijā.

Liepāja gaida oficiālu atbildi par iestāšanos Hanzas pilsētu savienībā

Izsakot vēlēšanos iestāties savienībā "Jaunā Hanza", Liepāja jau zināja, ka tās uzņemšana Hanzas savienības dalībnieku sapulcē Rīgā vēl nenotiks. Dome no Hanzas biroja Latvijā vadītājas Inetas Grigules saņēmusi mutvārdu skaidrojumu, ka par Liepājas iestāšanos Hanzas savienībā rudenī lems komisija. Šobrīd pašvaldība gaida Hanzas savienības vadības oficiālu atbildes vēstuli uz domes priekšsēdētāja U.Seska vēstulē izteikto vēlmi. Pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām, Hanzas dalībnieku sapulcē savienības priekšsēdētājs Lībekas mērs Bernds Sakss tikai informējis par Liepājas vēlēšanos kļūt par Hanzas savienības locekli un par to, ka nepieciešama plašāka papildu informācija. Balsošana par šo jautājumu dalībnieku sapulcē pat netika ierosināta. Hanzas savienības statūtu trešais paragrāfs paredz, ka par Hanzas savienības locekli var kļūt jebkura pilsēta, kura bija tās sastāvā, bija tai pieslējusies vai kurā ilgāku laiku atradās Hanzas biroji vai pārstāvniecība. Liepājas pašvaldība uzskata, ka gan tālā pagātnē, gan vēl jo vairāk mūsdienās tā bijusi un ir saistīta ar Hanzas tirdzniecības ceļiem un esošajām savienības dalībniecēm.

Deputāts devies uz Darmštati

Trīs dienas aizvadītās nedēļas nogalē Pilsētas domes deputāts Arkādijs Leinis atradās komandējumā Darmštatē, kur reizi gadā tiekas Darmštates sadraudzības pilsētu pārstāvji. Viņš piedalījās diskusijā par sadraudzības pilsētu sadarbības tīklu veidošanu un pieredzes apmaiņu, kā arī tradicionālajā robežgājienā ap Darmštates pilsētu.

Gaviezes pagastā nodegušas mājas

Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā "Kurzemes Vārdu" informēja, ka svētdienas rītā Gaviezes pagastā nodegušas Viļņu mājas. Liesmas plosījušās 110 kvadrātmetru platībā. Ugunsnelaimes iemeslus vēl noskaidro. Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldē aizvadītās nedēļas nogali raksturoja kā mierīgu, ja neskaita kādu laupīšanas uzbrukumu. Reģistrētas arī dažas zādzības, par kurām sīkāka informācija tiks sniegta šodien.

Apspriež iespēju rīkot Liepājas Jauniešu nedēļu

Liepājas Pilsētas domes Jaunatnes lietu komisija apspriedusi iespējamo sadarbību skolēnu līdzpārvaldēm un studentu pašpārvaldēm, lai izveidotu vienotu visu Liepājas augstskolu un skolu sadarbības tīklu. Nolemts arī apkopot un domes mājas lapā ievietot informāciju par visiem Liepājas vidusskolu izlaidumiem. Komisija apsprieda ideju rīkot Liepājas Jauniešu nedēļu. Tā varētu notikt jaunā mācību gada sākumā. Lai izstrādātu Jauniešu nedēļas mērķus un uzdevumus, kā arī lai izskatītu visas piedāvātās idejas par pasākuma programmu, reklāmu, finansējumu komisijas locekļi nolēma 13.jūnijā pulksten 17 sanākt uz ārkārtas sēdi. Uz to ir uzaicināti arī 3.Liepājas jauniešu konferences rīkotāji: Liepājas skolu jauniešu organizācijas, Jaunatnes demokrātijas skolas un LPA studentu pārstāvji.

Atkal lems par "Kurzemes piena" maksātnespēju

Kurzemes Apgabaltiesā atkārtoti iesniegts akciju sabiedrības "Kurzemes piens" maksātnespējas pieteikums, ziņo aģentūra LETA. Šoreiz uzņēmuma maksātnespējas pieteikumu iesniegusi akciju sabiedrība "Agrofirma "Tērvete"", kas bija viens no lielākajiem "Kurzemes piena" piena piegādātājiem. Parāds, kas ir aptuveni 60 000 latu liels, izveidojies no šā gada janvāra līdz marta sākumam. Atgādināsim, ka savulaik Kurzemes Apgabaltiesā bija saņemts SIA "Stefaterma" pieteikums par "Kurzemes piena" maksātnespējas atzīšanu, bet tiesa konstatēja, ka uzņēmumā nav maksātnespējas pazīmju, turklāt uzņēmums samaksāja "Stefatermai" par piegādāto tvaika ģeneratoru. Kā jau rakstīts, pret "Kurzemes piena" faktisko vadītāju, akcionāru padomes priekšsēdētāju Andri Saldoveru ierosināta arī krimināllieta par uzņēmuma maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu, kā arī par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu. Liepājas tiesā jau ir iesniegtas prasības pret "Kurzemes pienu" par 117 084 latu zaudējumu piedziņu, bet, kā informē Dienvidkurzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pilnvarotā Baiba Briede, vēl tiek gatavotas prasības par zaudējumu piedziņu vairāk nekā 32 000 latu apmērā.

Līgums parakstīts, ģenerālsponsors atrasts

Pilsētas domē viesojās Latvijas Ūdens motosporta federācijas viceprezidents Modris Kalnciems, kurš Liepājā bija ieradies, lai parakstītu sadarbības līgumu ar domi par Ziemeļvalstu atklātā čempionāta ātrumlaivām sestā posma rīkošanu Liepājā. Līgums tika parakstīts, un nu jau droši var teikt, ka sacensības 11.augustā brīvostas ūdeņos notiks. Pilsētas dome no savas puses čempionāta posma rīkošanā piedalās ar 2000 latu finansējumu, daļēji (kopā ar Liepājas Speciālo ekonomisko zonu un Ūdens motosporta federāciju) sedzot sacensību licences iegādi. M.Kalnciems savu vizīti Liepājā uzskata par ļoti veiksmīgu, jo jau pirmajās dienās ir izdevies atrast sacensību ģenerālsponsoru, un tas būs uzņēmums "Līvu alus". Sponsors būs arī viesnīca "Amrita". Jau izveidota sacensību rīcības komiteja, ko vadīs domes priekšsēdētājs U.Sesks, tajā iekļauti arī citas pašvaldības amatpersonas un Liepājas uzņēmēji: K.Lipmans, T.Deklaus, N.Niedols, L.Henzelis, P.Iesalnieks utt. M.Kalnciems prognozēja, ka čempionāta Liepājas posmā varētu piedalīties līdz 20 ekipāžām, Latviju varētu pārstāvēt pat četri piloti. Sacensību norisi translēs viens no lielākajiem Skandināvijas TV sporta kanāliem. Vakarā sacensību dalībnieki varētu apmeklēt festivāla "Liepājas dzintars" koncertu.