Kurzemes Vārds

18:23 Trešdiena, 2. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Svētā Meinarda baznīca drīz būs gatava

Tuvojas beigām Romas katoļu Svētā Meinarda baznīcas būve Ezerkrastā. Tajā dažas dienas jau dzīvo pirmās iemītnieces - Sv.Dominika klostera māsas Emanuēla, Mārīte un Katrīna. Gatava arī telpa, kurā ierādīts dzīvoklis dominikāņu tēvam Oskaram, kurš kalpos šajā dievnamā. Drīz pilnībā būs gatavas un ar mēbelēm iekārtotas telpas, kas paredzētas bērnudārzam un Svētdienas skolai. Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis cer, ka pirmā mise baznīcā varēs notikt jau jūlija sākumā, bet kompleksa oficiālā iesvētīšana paredzēta 15.septembrī. Pašlaik sagatavo dokumentāciju, lai to varētu oficiāli nodot ekspluatācijā. Kā jau rakstījām, Sv.Meinarda baznīca ir Romas pāvesta dāvinājums Liepājai un pirms tam atradās Hannoverē kā Svētā Krēsla paviljons Pasaules izstādes laikā. Kāda tagad izskatās no šīs pilsētas pārvestā celtne, aizvadītajā nedēļā aplūkoja arī grupa Hannoveres skolēnu un skolotāju, kas šeit bija ieradušies ekskursijā. Liepājas vārdu pirmo reizi viņi bija izlasījuši uz Vatikāna paviljona sienas izstādes laikā.

Mūsu NVO centram - pieci gadi

Šogad Liepājas Nevalstisko organizāciju atbalsta centram aprit pieci gadi. Sākotnēji, 1997.gadā, Liepājas nevalstiskās organizācijas kopā sauca Sorosa fonds "Latvija", kas to vadītājiem un pārstāvjiem mācīja demokrātijas pamatus, darba organizācijas metodes, struktūras veidošana principus utt. Pēc tam, 1999.gada februārī, šīs funkcijas pārņēma Liepājas NVO centrs. Pašlaik tas darbojas ar apmēram 70 sabiedriskajām organizācijām pilsētā un rajonā. Lai pastāstītu, ko un kā aizvadītajā laikā tās darījušas, Liepājas domē notika tikšanās ar domniekiem. Bija ieradušies septiņi deputāti, arī Pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks. NVO atbalsta centra valdes locekļi viņiem pastāstīja par savu ieguldījumu pilsētas attīstībā, par atbalsta centra attīstības koncepciju, runāja arī par atbalstu, ko viņi vēlētos saņemt no Pilsētas domes, un par turpmākajām sadarbības perspektīvām. NVO centrs izstrādājis projektu sadarbības līgumam ar Pilsētas domi un cer, ka šī tikšanās deputātiem palīdzēs izprast, ko tas var dot sabiedrībai. Pērn, piemēram, Liepājas pilsētas un rajona NVO pratušas no dažādiem fondiem savai darbībai piesaistīt 182 600 latu, kas izlietoti dažādu pasākumu rīkošanai un projektu īstenošanai sabiedrības labā.

Muzejam - krāsains reklāmas buklets

Vēstures un mākslas muzejs sagatavojis un izdevis savas iestādes krāsainu reklāmas bukletiņu, kas iespiests Jelgavas tipogrāfijā. Tekstuālo daļu latviešu un angļu valodā sagatavojusi muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā Uļa Gintnere, bet fotogrāfiju autori ir Jānis Gintners un Egons Zīverts. Bukletā ievietotas 11 fotogrāfijas, galvenokārt no saturiski un vizuāli interesantākajām ekspozīcijām, kas liecina par Dienvidkurzemes etnogrāfiskajām vērtībām, Liepāju kā viduslaiku pilsētu, koktēlnieku Miķeli Pankoku, kā arī pašu muzeja ēkas arhitektūru. Izdevumā ievietota arī Liepājas karte ar norādēm, kur atrodas ne tikai Vēstures un mākslas muzejs, bet arī tā filiāles - Zvejniecības un kuģniecības muzejs un muzejs "Liepāja okupāciju režīmos".

Zivis ir tad, kad nav vēja

Kāda pārdevēja Pētertirgus skārņu zivju stendā zināja teikt, ka svaigo jūras zivju šobrīd tik maz esot tādēļ, ka zvejnieku darbu jūrā apgrūtina lielais vējš. Tomēr gluži bez svaigām zivīm pircējiem mājās nav jādodas. Mencas fileja maksā no 1 lata 20 santīmiem līdz 1 latam 40 santīmiem. Skumbrijas cena 1 lats 15 santīmi. Svaigi saldētas siļķes maksā 66 santīmus, bet jūras asari - 1 latu 40 santīmus. Norvēģijas laša cena ir 3 lati 80 santīmu. Tie, kas meklē pavisam lētu zivju produkciju, var iegādāties gan mencu spuras un muguras asakas par 10 santīmiem, gan lašu galvas par 55 santīmiem kilogramā. Pēc 20.jūnija pārdošanā būs arī ezera zivis, kuras pagaidām vēl nav atļauts zvejot.

Akadēmijā sākas izlaidumi

Pedagoģijas akadēmijā beidzas eksāmeni un sākas izlaidumu laiks. Šogad akadēmiju absolvē 601 students, no tiem 463 ir nākamie pedagogi. Vairākām studiju programmām ir pirmais izlaidums, piemēram, Dabas un sociālo zinātņu nodaļas studiju programmu "Skaitļošanas tehnikas speciālists", "Programmēšanas datu bāzu un operētājsistēmu tehniķis", "Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā" un "Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs" studentiem.