Kurzemes Vārds

08:13 Pirmdiena, 6. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Uzpērk prasījuma tiesības pret Vērgales pienotavu

Ints Grasis

Vakar pie akciju sabiedrībai "VNV - 2" piederošās pienotavas Vērgalē atkal pulcējās neapmierinātie ļaudis - darbinieki un zemnieki, kas nav saņēmuši samaksu par darbu un nodoto pienu. Saniknotie cilvēki, konsultējoties ar juristi Ināru Avotiņu, nolēmuši griezties tiesībsargājošās iestādēs, apsūdzot akciju sabiedrības valdes priekšsēdētāju Sandru Niedolu krāpšanā.

Kā zināms, sākotnēji S.Niedola solīja norēķināties ar zemniekiem līdz 1.augustam, taču pārrunas ar investoriem nevedoties tik ātri. S.Niedola "Kurzemes Vārdam" vakar sacīja, ka sarunas turpinoties, un, lai lietas varētu risināties ātrāk, ir ierosināts izskatīt uzņēmuma maksātnespēju tiesā, jo līdz ar to tiks apstādināta soda procentu "griešanās", un potenciālie investori esot gatavi sākt pārrunas ar administratori maksātnespējas procesā, lai saglābtu un saglabātu darbotiesspējīgu uzņēmumu. Šodien viņa plāno tikties ar zemniekiem, lai sniegtu paskaidrojumus.

Vakar Kurzemes Apgabaltiesa a/s "VNV - 2" maksātnespējas lietā par administratori apstiprināja zvērinātu advokāti Gundegu Kreici.

Tikmēr agrā 1.augusta rītā ciemos pie vairākiem parādniekiem Vērgalē un Dunalkā ieradies kāds Jānis Bušmeisters, kurš piedāvājis zemniekiem noslēgt cesijas līgumu, proti, aptuveni par puscenu nopērkot konkrēto cilvēku prasījuma tiesības pret a/s "VNV - 2" par pilnu summu, samaksu veicot uzreiz skaidrā naudā. Vairāki zemnieki sacīja, ka šī jaunā cilvēka ierašanās būtībā viņiem likusies kā rekets, jo runa bijusi - vai nu piekrītiet un saņemiet daļu, vai nedabūsit neko. Pamatā visi šo līgumu parakstījuši. Tomēr šāda steiga likusies aizdomīga, un tikai vakar daļa sāka pārdomāt, vai tik viņi nav iekrituši, jo cesijas līguma 6.punkts vēsta: "Līdz ar šī līguma parakstīšanas brīdi Cedents (zemnieks - I.G.) zaudē prasījuma tiesības pret Parādnieku (a/s "VNV - 2" - I.G.) un apņemas neveikt parāda piedziņu patstāvīgi, kā arī neizdarīt citas darbības, kas kavētu Cesionāru (Jāni Bušmeisteru - I.G.).

Cesionārs, uzpērkot prasījuma tiesības, varētu darboties kāda kreditora jeb savās interesēs vai S.Niedolas interesēs. S.Niedola vakar kategoriski noliedza, ka Jānis Bušmeisters darbotos viņas vai uzņēmuma "VNV - 2" interesēs. Viņa par cesionāra aktivitātēm uzzinājusi tikai no "Kurzemes Vārda". "Tad ir jāgatavojas, ka tiesā būs viens liels un spēcīgs kreditors," viņa sacīja.

Juriste Ināra Avotiņa, kas Vērgales pagastā konsultē zemniekus, sacīja, ka cesijas līgums juridiski neesot korekts, jo nav norādīts, vai minētais Bušmeisters ir persona, kura ir tiesīga veikt šādu darbību, un vai viņš ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs. Līgumā nav norādīts ne šīs personas ieņemamais amats, ne nodarbošanās, ne arī adrese vai tālruņa numurs. Aizdomas rada arī tas, ka cesijas līgumi tika slēgti pulksten piecos sešos no rīta, kas ir visai neparasti.

"Kurzemes Vārds" sazinājās ar Jāni Bušmeisteru. Viņš sacīja, ka cesijas līgumus ar zemniekiem turpinās slēgt, taču no jebkādiem komentāriem atteicās. Tos J.Bušmeisters sniegšot vēlāk. Viņš neatklāja, kā interesēs darbojas, bet noliedza, ka tā ir S.Niedola.

Jau informējām, ka vairāki Vērgales, Dunalkas, Tadaiķu un Durbes pagasta zemnieki apsver iespēju rīkot badastreiku, jo joprojām nav saņēmuši solīto naudu no AS "VNV - 2" piederošās Vērgales pienotavas un siera ražotnes par nodoto pienu. Vērgales pienotava ražošanu ir pārtraukusi 28.maijā, taču zemniekiem par piegādāto pienu nav samaksājusi aptuveni 30 tūkstoši latu. Arī pienotavas darbinieki nav saņēmuši atalgojumu par trim mēnešiem.